דף הבית >> אנשי אמנה
הקמת "תנועת אנשי אמנה"
הקמת תנועת אנשי אמנה 

ביום ה' באייר, כ' לעומר (יסוד שבתפארת), שבעים שנה להקמת מדינת ישראל, התכנסנו כאן בתוככי חומות עיר הקודש על מנת להקים את "תנועת אנשי אמנה".
הגאון מווילנא, שבמהלך נסיונו לעלות לארץ ישראל עלה לדרגה דתפארת, בבחינת משה רבינו, בחזרתו החל לשלוח את תלמידיו, בבחינת יהושע, לכבוש את הארץ. תלמידי הגר"א ותלמידי הבעל שם טוב הצליחו לפתוח את קו הרחמים של בניין ציון בערב ראש השנה תק"ע בשופר גדול לחירותינו, בהגעת שיירת העולים הראשונה לציון.
בעקבות מסירות הנפש של ראשוני העולים, שהחלו לבנות את היסוד על פי תורת משיח בן יוסף המובאת בספר קול התור, החלה תנועת ההמונים של הציונות.
הציונות, שהקימה את מדינת ישראל, בנתה את יסוד הקיום הגשמי של האומה הישראלית, ויצרה מציאות המאפשרת להקים את כל מוסדות הרוח של האומה.
החברה הישראלית צמחה וגיבשה לעצמה חוסן לאומי ורוח חברתית ותרבותית של אומה חיה וקיימת. יחד עם זאת, רוח האומה שהיא רוח ה', לא הצליחה עדיין להצמיח "אנשי אמנה" בהמוניהם, ולכן החברה הישראלית סובלת מחוסר אחדות שמסכן את עצם קיומה.
כתוב בקול התור: "אחד האמצעים העיקרים לקיומה של כל עבודתנו הוא הקמת אנשי אמנה, על פי חז"ל (שבת קיט, ע"ב) כי לא חרבה ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה. להקים אנשי אמנה בכל השלמות בעיר קדשנו כי בלעדי זאת אין שום ערך לכל עמלנו ופעלינו ח"ו...".
אנשי אמנה הם אנשים שצדקותם הפרטית מתבטאת בהשתייכותם לכלל האומה, על פי "שבעה תיקוני צפנת פענח" של ספר קול התור.
מטרת "תנועת אנשי אמנה" היא להפיץ את רעיון אנשי האמנה ברבים, לעודד את ההמונים ללמוד את עקרונותיו וליישמם בחיי היום-יום.
השלב הראשון להשגת היעד הנעלה הזה הוא העמקת הלימוד ביסודות שהניח הגאון מוילנא בספר קול התור, הרחבתם ותרגומם לעניינים ממשיים שיוכלו להופיע בגוונים רבים (בקרב כל זרמי היהדות הנאמנה לדבר ה') ויחלו לשנות את הלך הרוח החברתי במדינת ישראל.
בשלב השני, חברי "תנועת אנשי אמנה" יפעלו להפיץ עקרונות אלו ברבים, על ידי יצירת מעגלים של הזדהות לרעיון והבנת הצורך ליישמו על מנת לתקן את רוח האומה.
מתוך ענוה ומתוך דבקות בעיקרון של "אבן בוחן" (המוסבר בקול התור), ומתוך ידיעה שכל שלבי הגאולה מונעים על פי העיקרון של "קמעא קמעא", אנו מאמינים שתנועת אנשי אמנה היא תנועה ריאלית, שהשפעתה בחברה הישראלית יכולה להיות ממשית, והיא יכולה לחולל את המפנה הגדול בדרכה של הציונות שתשוב לשורשיה המקוריים ותצמיח רבבות אנשי אמנה לתפארת מדינת ישראל.

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת