דף הבית >> הלכה >> מדור שות כוחות הביטחון >> כרטיס נוכחות בשבת
1. כרטיס נוכחות בשבת

האם מותר לשוטר להחתים כרטיס נוכחות בשבת?
תשובה: אין היתר לעשות שום מלאכה בשבת אם אין בה צד כלשהו של פיקוח נפש, החתמת כרטיס נוכחות בשבת אין בה כל צד של פיקוח נפש, ולכן אין היתר להחתים את הכרטיס בשבת. בבירור שעשיתי עם רבנות המשטרה, נאמר לי כי יש הוראה חד משמעית ומפורשת ששוטר שומר שבת לא יחתום על כרטיס נוכחות בכניסתו למשמרת בשבת או ביציאתו מהמשמרת בשבת. לכן יש להודיע ליומנאי במוצאי שבת שיציין ביומן הנוכחות את המשמרת שלכם בשבת כדי שישולם לכם שכרכם, אולם אין להחתים את הכרטיס בשבת. 
   

2. חתימה על ציוד בשבת
 
המציאות בתחנות היא שאין מספיק ציוד שאפשר לתת לכל שוטר באופן אישי, לכן לרוב השוטרים מחליפים את הציוד כאשר הם מתחלפים במשמרות. בשבת נוצרה מציאות שכאשר מגיעים למשמרת בתחנה צריך לחתום על הציוד של הניידת וזה כולל גם נשק אזיקים וכד'. האם הדבר מותר?

תשובה: ברור הוא ששוטר לא יכול לסייר בניידת בשבת בלי ציוד מתאים, וברגע שאתה עולה על ניידת צריך כמובן לדאוג שיהא לך ציוד מתאים שיוכל לסייע לך בעבודתך כשוטר. מאידך, קשה לתת היתר לחתום על ציוד כאשר יש כאן לפנינו בעיה טכנית שאולי ניתנת לפתרון. על בעיה זו שוחחתי עם מפקדי תחנות של המשטרה ושאלתי אם אפשר להתחשב ברגישות של השבת ולדאוג שהשוטר שומר השבת לא יצטרך לחתום בשבת על ציוד של ניידת, ואכן אחד ממפקדי התחנות אמר לי כי מצידו אפשר להכין מראש פתקים חתומים בהם נכלל כל הציוד של הניידת כולל נשקים (את המספר של הנשק אפשר בקלות לברר קודם השבת) שאותם יש למסור בשבת למופקד על הציוד ומבחינתו זה מהווה אישור של חתימה. נראה לי כי יש לאמץ הדרכה זו גם בשאר התחנות ולא להגיע למצב של חתימות מיותרות בשבת. 


3. החלפת סיכת משטרה בשבת

הייתה לי משמרת ב (14:00-22:00) ביום שישי ולאחריה משמרת א (06:30-14:30) ביום שבת. בין המשמרות החלפתי חולצה, האם מותר להעביר את הסיכות (דרגות, תג שמי, סיכת אג"ם...) מהחולצה המשומשת לחולצה המכובסת?

תשובה: כתבו מקצת הפוסקים שהתוחב מחט ומחבר שני חלקי בגד בשתי תכיפות הרי הוא עובר על מלאכת תופר (משנה ברורה סימן שמ סקכ"ז). אולם רבים הם החולקים על כך (אגרות משה או"ח ב סימן פד, ציץ אליעזר יג סימן מג, הגר"ע יוסף בספרו לוית חן סימן קכא ועוד), מהטעם שחיבור במחט שונה מתפירה בחוטים, ולכן אין עליו שם תפירה.
והחזון איש (השמטות קנו) כתב שתחיבת סיכה דומה למהדק בקרסים שהוא לזמן מסוים ולכן שני חלקי הבגד אינם נעשים מאוחדים כמו בתפירה. ויש שכתבו שאם מדובר בחיבור של סיכת נוי, גם האוסרים בתחיבת סיכה לבגד, יודו שהדבר מותר, כיוון שלא אסרו אלא כאשר מחברים על ידי הסיכה שני חלקים של בגד, מה שאין כן בסיכה של נוי (אור לציון ח"ב סימן כט, אות ה).
לכן, מכיוון שחיבור סיכת הדרגות היא זמנית ואין מטרתה לחבר שני חלקים של בגד, הרי שדומה לסיכת נוי שלדעת הכל מותר לחבר בשבת.


4. הודעה על נוכחות בשבת

בשבת האחרונה עשיתי משמרת שלדי הכוונה למשמרות של 12 שעות רצופות מהשעה 18:30 עד השעה 07:00 בבוקר. בין המשמרות הוחלף ראש המשמרת ובגלל השבת, לא הודעתי לראש המשמרת שאני מחכה לו בתחנה מתוך מחשבה שהוא כבר יודע על כך, ולכן אין צורך לעלות בקשר בשבת להודיע על כך. לאחר זמן רב הוא קלט שאני בתחנה וכעס שלא הודעתי לו שאני חלק מהמשמרת הנוכחית ("מה אתה ראש קטן?"). האם נהגתי נכון או שהייתי צריך הודיע? 

תשובה: בדברים אלה צריך להפעיל שכל ישר ולא להיות צדיק יותר מדי. כמובן שיש לשמור על השבת גם כאשר אנו משרתים בכוחות ההצלה, אולם חשוב להדגיש כי דווקא משום שאנו עוסקים במצווה של פיקוח נפש ושלום הציבור, אסור בשום פנים ואופן לנהוג בשבת באופן בו עלול להיגרם  פגיעה במקצועיות או בעבודת השיטור. לכן אם לא ברור לך שהמפקד יודע על כך שאתה נמצא בתחנת המשטרה, חשוב מאוד לעדכן אותו על ידי הודעה במכשיר הקשר כדי שיוכל לצוות אותך בעבודה הדרושה עבור שלום הציבור.
 
5. שימוש בפנס בשבת

אנו מקבלים מהמשטרה פנסים רגילים שיש בהם נורות להט, האם מותר להשתמש בהם בשבת או שיש להעדיף לקנות פנסים שיש בהם נורת לד? 

תשובה: ידוע הוא כי שימוש בפנס שיש בו חוט להט הוא איסור תורה. אמנם מעיקר הדין מותר לשוטר להשתמש בפנס עם חוט להט הואיל והפנס משמש אותו עבור צרכים שיש בהם פיקוח נפש, אולם וודאי שראוי להעדיף להשתמש בפנס שיש בו נורת לד שהסכמת הפוסקים היא שאיסורו מדרבנן. ואף אם עוסקים בהצלה ובפיקוח נפש, במקום שאפשר, ראוי הוא עד כמה שניתן למעט באיסורים (הרמ"א סימן סימן שכח, סעיף יב). בנוסף לכך, שימוש בפנס לד בשבת יש בו תזכורת שהיום הוא יום שבת, תזכורת שיש בה חשיבות למי שעוסק בהצלה בימי השבת ועלול עם הזמן לאבד את הרגישות לערך שמירת השבת. לכן, ראוי לעשות מאמץ כדי להשתמש בפנסי לד אף אם זה כרוך בהוצאה כספית (לפי בירור עשינו פנסי לד איכותיים עולים כמה עשרות שקלים). 
לאחרונה בשיחה עם רבנות המשטרה נודע שרבנות המשטרה תעשה מאמץ לספק פנסי לד למי שמעוניין בכך. אני מציע לפנות לרבני המחוזות ולברר אם יש אפשרות לקבל פנסים אלה דרך המסגרת המשטרתית.

עיין מה שכתב בהקשר זה מו"ר הרב נחום אליעזר רבינוביץ (דבריו הובא לעיל): "כאשר מדובר בשוטרים המשרתים זמן רב, ולא בכל שבת מזדמן להם  להציל נפשות, יש חשש שמא יכביד עליהם הרגש של חילול שבת ויאמרו בלבם, "מה לי ולצרה הזאת?" הרגשה כזאת עלולה לעלות גם בלבו של  שוטר הנוסע בשבת לאסוף שוטרים או להחזירם לביתם. לפיכך, חשוב מאד שעד כמה שניתן יתאפשר להם לא לעשות מלאכה דאורייתא במקום שאותה תוצאה תושג באופן אחר שאין בו איסור כלל או  לכל היותר חשש איסור דרבנן. ברור שאם  תאמץ המשטרה רכבים חשמליים, זה יקל הרבה גם על גיוס דתיים וגם על שירותם לאורך זמן. עצם ההקפדה על נסיעה ברכבים החשמליים, תגרום להם להרגיש את קדושת השבת גם כשהם בשירות".

6. עבודה בשכר בשבת

בחוברת מאמינים במשטרה מספר 3 הרב כתב שראוי ששוטר שומר תורה ומצוות לא יתנדב לעבודה בשכר בשבת. מה קורה כאשר יש מצב רגיש ויש קריאה כללית להתנדבות של כל השוטרים לעבודה בשכר בשבת, האם גם במקרה זה אין להתנדב לעבודה בשכר? 

תשובה: אם קראת את דברי וודאי שמת לב לכך שכתבתי כי עבודה בשכר בשבת אינה אסורה באופן מוחלט, ובמקרים מסוימים, כגון כפי שציינת, כאשר מדובר באירועים חריגים שיש בהם חשש לשלום הציבור וצריכים לצורך כך לגייס שוטרים רבים בשבת כדי לשמור על הסדר, אף שזה נכנס בקטגוריה של "עבודה בשכר", הרי שמשום שלום הציבור ופיקוח נפש של הציבור ודאי שמותר לבצע משימות אלה גם בשבת.
 
7. פלאפון בשבת

מתוקף תפקידי כשוטר סיור אני צריך לשאת פלאפון בשבת, האם מותר בשבת לשאת את הפלאפון כאשר אני יוצא מן הבית? ואם כן האם מותר להעביר את הפלאפון למצב שקט כאשר אני נכנס למקומות ציבוריים? 

תשובה: ראוי לציין כי מכשיר פלאפון דינו ככלי שמלאכתו לאיסור שהרי עיקר תשמישו הוא לצורך שיחות שהם אסורות בשבת, אלא שככל דין של מוקצה שמלאכתו לאיסור הרי שמותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו. ובשו"ת דבר חברון (סימן רצז) התיר לקחתו לכתחילה כשעון. כמו כן התיר (סי' רצט) לאדם שאשתו עלולה ללדת, להסתובב בשבת עם מכשיר פלאפון בכיס, כדי שהאישה תוכל להתקשר אליו ברגע שהיא מרגישה שהיא צריכה לנסוע לבית חולים. לכן בוודאי שאיש העוסק בביטחון ובשלום הציבור מותר לו לשאת מכשיר זה במשך כל השבת, גם אם הוא לא במשמרת, הואיל ואם יצטרכו לקרא לו, יוכלו להשיגו בקלות. 
גם משום שאתה עוסק בביטחון ובשלום הציבור אני מציע להשאיר את הפלאפון באופן בו אתה תוכל לשמוע מיד את הצלצול, גם אם אתה נכנס למקום ציבורי, ולא להחליף בתוך השבת את המצב הטבעי של הצלצול, כיוון שיש אנשים המכירים אותך ויודעים שאתה שוטר, לא יחשדו בך גם אם הפלאפון יצלצל בקול.
 
8. פלאפון בשבת 2

בשבת נזכרתי שהפלאפון נשאר על מצב שקט, אני חושש שאם יתקשרו אלי בלילה לא אשמע את הצלצול, האם אפשר לשנות את מצב הפלאפון למצב רועש? 

תשובה: כפי שהובא לעיל, חשוב ששוטר הסיור יהיה במצב בו אפשר להזעיק אותו כאשר יש חשש של שלום הציבור וסכנה המצריכים גיוס של שוטרים. יחד עם זאת יש להימנע מלעשות פעולות אסורות בשבת אם אפשר למצוא להם פתרון אחר של היתר. גם במקרה שלך, אפשר להניח את הפלאפון בלילה על כלי מתכת כך שאם הפלאפון יצלצל עדיין תוכל לשמוע היטב את הצלצול, ומשום כך אין צורך לשנות את מצב הפלאפון בשבת.

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת