דף הבית >> המשך מאמר ראשי
- סלח לי, אבל אתה פשוט לא מבין כלום בעניין הערך של האומה הישראלית. זאת היא ממש מחשבה של עבודה זרה כללית לחשוב שאפשר להפריד חלקים מהאומה! וככל מחשבה של עבודה זרה היא מחריבה ומדאיבה, אפילו כשלא באה ולא תבא לידי מעשה!
- אני שומע שאתה נסער... אך אני בסך הכל מתכוון לטובה... תראה, אתה מסכים איתי שהעם הזה צריך לעשות את רצון ה'. אי אפשר לחכות לעד שהוא יחזור בתשובה!
- כשעסק אליהו הנביא בלהחזיר את ישראל בתשובה, הוא לקח קודם כל שתים עשרה אבנים כמספר שבטי בני יעקב ועשה מהן מזבח.
- מה זה אומר?
- הכונה היא שכשאליהו ביקש להחזיר את ישראל בתשובה, היתה ראשית עבודתו לאחד את לבותיהם, ועשה זאת בסגולת קדושת בנין המזבח. העם הזה חוזר בתשובה כעם, ולכן, עבודת חזרתו בתשובה היא ברורה – דהיינו לאחד אותו כמה שיותר, ו"לא עלינו המלאכה לגמור". התפקיד של מי שרוצה לסייע להבאת העם הזה למרומי הקודש, הוא לעשות כל מה שביכולתו כדי להוסיף בו אחדות.
- אתה רוצה לומר שהאחדות יותר חשובה מהמצוות?
- אני אומר שהתשובה במובן של עשיית המצוות תבוא אחר כך. עצם העניין שהאלוקים מצווה אותנו הוא בגלל שאנו האומה "האַחַדִית" המוכנה לעשות את רצונו. מכח השייכות לכלל יש גם ציווי לפרט.
- לא הבנתי...
- הרי מה אתה מברך לפני עשיית המצוות? "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו", דהיינו בלשון רבים... אתה מבין, הקדושה והמצוה מופיעות בישראל רק על יסוד מציאות האומה, ולכן לא יתכן לפעול למען התשובה על חשבון אחדות האומה! אליהו פעל לפני הכל לאחד את האומה, עוד לפני שהוא ניסה להעלותה במובן הרוחני.
- אז מה תכל'ס עלי לעשות כדי לקדם את העם הזה?
- אוהבי ה' ויראיו באמת וחושבי שמו הם הם העומדים בניסיון לסבול כל צער ועלבון מכל צד ועבר, ולעמוד הכן נגד כל הכוחות החפצים לבלוע נחלת ה' ולהפריד את האומה המאוחדת ביסודה. תלמידי חכמים האמתיים מרבים שלום בעולם, ומשימים ומטילים שלום בין ישראל לאביהם שבשמים, בהוציאם מן הכח אל הפועל את אור הקודש הגנוז בכל אישי האומה, בכל אשר בשם ישראל יכנה. ובפרט בכל אשר ישא את דגל תקות האומה וחפץ תחיתה, את חותם אהבת ארץ ישראל, וחבת ציון וירושלים על לבו חקוקה, באיזו צורה ובאיזו הסברה שתהיה...
- אני מבין שאתה מצטט את הרב קוק... אתה יכול עתה להסביר?
- אכן זה בערך ציטוט, אך הדברים פשוטים... צריך לאהוב את כל מי שמרגיש קשור לאומה, בלי קשר לסיבות או לסברות שלו על דבר קשר זה. ואפילו בלי קשר למשמעות שהוא נותן לעניין האומה. מספיק שהוא טוען שהוא יהודי, אף על פי שהגדרתו מיהו יהודי אינה תואמת את ההלכה. מספיק שהוא אוהב את עם ישראל ואת ארץ ישראל, עם כל הטעות שלו בהבנת המושגים הללו. מעצם העובדה שליבו דבק בכללות האומה, עליו נאמר "ועמך כולם צדיקים"! צריך רק לחזק את הקשר שלו עם האומה, ולא ח"ו לעשות דבר שיגרום לו להתרחק ממנה או מחלק מאנשיה... מכח הגברת האחדות, גם תבוא התשובה הרוחנית של האומה. זה מה שעשה אליהו. כדי לרומם את בני ישראל אין דרך אחרת אלא לאחד אותם...

(מקורות להרחבת הנושא: "אורות התחיה" פס' כ-כא, ו"מדבר שור" הדרוש התשיעי) 

 

 

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת