דף הבית >> ספרים >> מפגשים
קטע מספר מפגשים:

- הקדוש-ברוך-הוא גילה לנו את הדרך בה הוא מנהיג את עולמו - בתורה, שהיא כל כולה גילוי אינסופי, המשתקף בגבולות החומר ומתלבש במעשים מטפיסיים שחייבים להופיע במציאות החומרית!
- לא הבנתי.
- אני מתכוון למצוות של הפרט וגם למצוות הציבוריות. כבר אמרנו שהמצוה היא רצון אלוקי שצריך להופיע בעשייה ספציפית, מדויקת. למשל מצות תפילין. יש רצון אלוקי שיהודי יניח קופסא שחורה מלאה כתבי קודש על ידו השמאלית ועל ראשו. יהודי שמניח תפילין לוקח את הקופסא השחורה, מניחה במקום הראוי ומגלגל את הרצועה מסביב לזרועו, וכמו כן מניח תפילין של ראש. כשיהודי מופיע כך, מעוטר בתפילין, האם אפשר להתעלם מכך שיש עליו ברגע זה אות זיהוי של הרצון האלוקי?
- רק רואים שיש לו קופסא שחורה על הראש...
- לא התכוונתי שהקופסאות הן האות, אלא העובדה שאדם עושה מעשה כזה שאין בו שום תועלת אנושית, מעידה על כך שהוא מאמין בדבר קיום רצון על-אנושי. עצם המעשה מעורר את תשומת הלב של הרואה, שחייב להודות שיש כאן מעשה שאיננו נובע מאותו אדם, מעשה שמגלה רצון שאיננו רצונו הפרטי של האיש. מי שמאמין באמונה שלימה באמיתות הפקודה המורה את המעשה הזה, כי היא נמסרה דרך הנבואה ונכתבה בתורה, ממילא מאמין באמונה שלימה שעתה יש לפניו גילוי של הרצון האלוקי! היהודי המניח תפילין מוציא אל הפועל פן אחד של ההנהגה האלוקית, הנהגה שיש לה שש מאות ושלוש עשרה פנים - תרי"ג המצוות - שהן מכלול הרצונות האלוקיים הצריכים להופיע בעם ישראל. בתוך המצוות הללו, מלבד הנהגות הפרט, ישנן גם הנהגות הציבור וכלל ישראל, כגון הלכות המקדש והקרבנות. כאשר עם ישראל מקיים את תרי"ג המצוות, הוא חושף בפני העולם את הנהגת הבורא השלימה, על ידי ביצוע ציוויו, שנאמרו במפורש למשה ונכתבו בתורה הקדושה...
- אבל ישראל, ישנן אלפי דתות ומיליוני מעשים דתיים בכל העולם! וכל דת או כת טוענת שמעשיה הם המעשים המגלים את רצון השמים!
- בגלל שיש זיופים כבר לא נאמין באמת? עוד לפני שהאלוקים גילה את דרכיו ואת רצונו, בני אדם בדו מליבם רצונות אלוקיים כביכול! קל וחומר שרבו המעתיקים לאחר שנתגלה הבורא לישראל ונתן לו דת!
- בא נדבר לגופו של עניין. מה אני יודע על האלוהים כשאני רואה מכלול של מעשים בלתי מובנים שהוא ציוה?
- לזה רציתי להגיע, ללימוד התורה, ללימוד הצד הפנימי - הנסתר - של התורה, שיאמר לנו הרבה על מי שציוה, שהרי פשוט שיש קשר בין הציווי למי שמצַוה, כפי שאצל בני אדם יש קשר בין הבקשה למבקש. בהעמקה שכלית, ועל ידי רוח הקודש, נוכל ללמוד מן הציווים עצמם על השכל העליון שעומד מאחוריהם... מן ההנהגה שמנהיג הקדוש-ברוך-הוא את עם ישראל ואת כל העולם כולו, נלמד על השכל האינסופי הזה המצווה אותנו. נלמד זאת בין דרך החוקים המעשיים - אותם אנו מתבקשים לקיים - בין דרך הדרישות המוסריות על פיהן אנו מתבקשים לחיות.
- מה יצא לנו אם נדע את האלוהים, הרי מפאת ריחוקו האינסופי אף פעם לא נוכל להתחבר אליו?
 

 

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת