דף הבית >> ניצוצות באמונה יוטיוב יהודי
ניצוצות באמונה
תפקיד עם ישראל
קידוש החומר: נחויקהל
להיות ברכה לעמים: לך לךויראנשא
להראות את הופעת ה' בעולם: תרומה
לקיים מצוות: תצוה
טעמים למצוות: ויקרא
 
מוסר
לדעת להבדיל בין טוב לרע: חיי שרהמצורע
מידת הענוה מורידה את דבר ה' לעולם: בא
חזון הצמחונות: אחרי מות
תקשורת מגמתית משקרת וממציאה מציאות: שלח לך
מחלוקת שלא לשם שמים: קרח
תיקון חטא המרגלים לאהוב את כל חלקי ארץ ישראל: מטות
 
תשובה
מפחיתה מהעונש: בראשית
שמחה על אפשרות התיקון: קדושים
 
חינוך ילדים
השפעת הסביבה על החינוך: תולדותבמדבר
 
המצוות
מקרבות לקב"ה: ויצאבהר
השאיפה לבנין הארץ באה מתוך שאיפה למצוות: וישב
תפקיד עם ישראל: תצוה
חשיבות השבת: כי תשא
מפתחות את האמונה הקשר עם הקב"ה: נצבים
טעמים למצוות: ויקרא
 
עת גאולה
עשיה המביאה להצלחה: וישלחבשלחאמורראהכי תצא
מתוך הקושי תבא ההצלחה: ויחיואתחנן
השאיפה לבנין הארץ באה מתוך שאיפה למצוות: וישב
גאולתנו תגאל את כל העולם: ואראנשא
בנין הגוף הלאומי ואח"כ בנין הרוחניות: פקודי
עם ישראל נצחי מעל לטבע: בלק
הקב"ה מוביל את כל ההיסטוריה לגאולה: מסעיוילך
הגאולה תבא בדרך הטבע: דבריםוזאת הברכה
הקפדה על דקדוקי הלכה בין אדם לחברו תביא את הגאולה: עקב
 
המנהיג בישראל
רוח גבוהה: מקץשמות
התנאים הנדרשים בשביל לשרת את הציבור: צושמיני
ה' קובע מי המנהיג: קרחשופטים
יש להנהיג את העם מתוך רחמים: חקת
המתגבר על יצרו יכול להוביל במלחמה: פנחס
לא המנהיג מנהיג אלא הקב"ה: וילך
 
מסירות נפש למען עם ישראל
נותנת זכות לכל הדורות: ויגש
 
תורה
תיקון האנושות על מנת שתוכל לחיות בעולם: יתרומשפטים
עבודת החומר צריכה להיות מהשפעת התורה: בהעלותך
התורה וארץ ישראל: כי תבואהאזינו
קיום התורה מפתח את האמונה: ניצבים
 
השבת
חשיבות השבת: כי תשא, בהר
 
לשון הרע
חומרתה: תזריע
תקשורת מגמתית משקרת וממציאה מציאות: שלח לך
 
מלחמות
מטרתו לעשות צדק אלוקי: בחוקותי
המתגבר על יצרו יכול להוביל במלחמה: פנחס
צריך לפעול ואז ה' עוזר: כי תצא
כיבוש הארץ תלוי בדבקות בתורה: האזינו
 
ארץ ישראל
לאהוב את כל חלקי ארץ ישראל: מטות
התורה וארץ ישראל: כי תבואהאזינו

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת