דף הבית >> שיעורים >> נצוצי אורות מאמרים >> אומנות וקודש
 

האומנות והקודש

אורות התחיה פס' טו

"כשכח ישראל גדול ונשמתו מאירה בקרבו בהופעה וענפיו המעשיים מתוקנים, בסדור מלא, בקדושה ביחוד ובברכה, במקדש וממשלה, בנבואה וחכמה, אז ההתרחבות לצד החול, לענוגי החושים הרוחניים והגשמיים, להצצה חדירית ופנימית לתוך חייהם של המון עמים ולאומים שונים, למפעליהם וספריותיהם, התגברות עז החיים הטבעיים, כל אלה טובים הם ומסוגלים להרחיב את אור הטוב, והתחום ארוך הוא: י"ב מיל כמחנה ישראל כולו, הכופל באמת את כל העולם באיכותו, "יצב גבולות עמים למספר בני ישראל". משחשך האור, משגלתה שכינה, משנעתקו רגלי האומה מבית חייה, החל הצמצום להיות נתבע. כל עז חילוני עלול להיות לרועץ, כל יופי טבעי וחשקו עלול להאפיל את אור הקדש ותם הטהרה והצניעות, כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרס את סדר האמונה והחיים הישראליים, כל שמינות קטנה מביאה לידי בעיטה. מכאן באו העוצב והסגוף, הקדרות והפחדנות, וביותר ממה שפעלו אלה על החיים הגשמיים פעלו על החיים הרוחניים, על רוחב המחשבה, על תעופת ההרגשה, עד אשר יקוץ הקץ, שקול קורא בכח: הרחיבי מקום אהלך, ויריעות משכנותיך יטו, אל תחשכי, האריכי מיתריך ויתדותיך חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי וזרעך גוים יירש, וערים נשמות יושיבו". והתחום של אלפים אמה הקצר הולך הוא ומתרחב, כמדת ישועתן של ישראל, שהולכת ואורה קמעא קמעא".

מלמדנו הרב זצ"ל שהקודש צריך להתרחב על כל המציאות ולא להישאר רק במקום אהלה של תורה, בבית המדרש ובעבודת הקודש. ישנו ציווי כללי לאומה: "הרחיבי מקום אוהלך" שהוא ציווי להושיע את המציאות כולה מנמיכותה החוּלית. כאשר האומה הישראלית נמצאת במעמדה השלם, כאשר יש לה מקדש ומלכות וסנהדרין, עוצמת הרוח הציבורית כל כך עליונה עד שהאומה מסוגלת לעסוק ביופי מבלי להיפגע ממנו ולשקוע בחומרנות, אלא אדרבה, היא מצליחה מתוך עוז וענווה לרומם כל ניצוץ של קודש שנפל בתחומי האומנות, היופי, והמוזיקה. עד העת בה האומה תצליח לשייך את כל הופעות היופי אל הקודש, צריכים אנו מאוד להיזהר משום שהעיסוק ביופי תמיד מעורר תשוקות ויצרים שמשקיעים את האדם בחומר ובנמיכות התאוות. כאשר האומה הישראלית תגיע למעמד איתניותה המאפשר לה לעסוק בהרחבת הקודש אל החול, היא תיצור אומנות ויופי נטולי רוע, שמסוגלים להגביר את התשוקה אל הקודש.


נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת