דף הבית >> שיעורים >> נצוצי אורות מאמרים >> האור שבכפירה

האור שבכפירה

זרעונים פ"ה עמ' קכו

"ההתיישבות הנפשית הגסה, על דבר מציאות התכן האלהי בעצם המלים והאותיות בלבדן, זאת היא שמחפירה את האנושיות, והכפירה באה כעין צעקה מעוצמת מכאובים לגאול את האדם מבאר צרה נכריה זו להעלותו מחשכת האותיות והפתגמים למאור הרעיון והרגש, עד שהיא מוצאת מקום לעמוד גם במרכז המוסריות. יש לכפירה זכות הקיום הארעי, מפני שהיא צריכה לעכל את הזוהמא שנתדבקה באמונה מאפס דעת ועבודה. זוהי כל תעודתה במציאות להסיר את הצורות המיוחדות מהמחשבה המהותית של כל החיים ושרש כל המחשבות כולן. כשנמשך המצב הזה משך של דורות מוכרחת הכפירה לצאת בצורה תרבותית לעקור את זכר אלהים ואת כל המוסדים של עבודת אלוהים, אבל לאיזו עקירה מכונת ההשגחה העליונה? לעקירת הסיגים שהם רק חוצצים בין האדם ובין אור אלוהי אמת, ועל משואות החרבות שהכפירה מחרבת תבנה דעת אלוהים הנשגבה את היכלה".

מלמדנו הרב זצ"ל שהכפירה במציאות האלוקים באה כתגובה לציורים הגסים והילדותיים שמציירת האנושות בדבר העניין האלוקי. המחשבות הקטנוניות בדבר מציאות האלוקים ובהבנת הדרך בה האדם מונהג על ידו, נתמלאו במהלך הדורות זוהמא שנדבקה באמונה. היעוד האמיתי של הכפירה הוא לטהר את הסיגים הללו שנדבקו בדעת אלוקים, אותם סיגים הגורמים לכך שהאדם המאמין מילא את מחשבותיו בכל מיני שקרים ועיוותים שלמעשה גורמים לו לצייר איזושהי קריקטורה של האלוקים ולאבד את דעת אלוקים האמיתית. הכפירה, שמתאזרת בגבורה בצורה של חוצפה, מתקוממת ומנסה לנפץ את כל הסיגים הללו. אך תוך כדי ניפוץ, מתוך בוסריות חסרת דעת והעמקה, היא גם הורסת את הזיקה המהותית עם העניין האלוקי בכלל. התיקון שעושה הכפירה הוא איפוס המחשבה בדבר המציאות האלוקית, איפוס שבהמשך יהווה בסיס לקניין אמונה גדולה, נקיה מכל סיג ובנויה מדעת אלוקים אמיתית, משמחה הממלאה את כל האישיות אושר ותקוה.


נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת