דף הבית >> שיעורים >> נצוצי אורות מאמרים >> הנאמנות בין איש לאשתו

הנאמנות בין איש לאשתו

ישראל ותחייתו פרק כו

"האמון המשפחתי הוא תולדה והמשכה קוית מאותה האמונה הגדולה השרויה בעומק האהבה, הפועלת ברוח חיים בשכל עליון ומפואר, בסדר והתאמה בכללות המון היצורים והעולמים כולם. המעילה המשפחתית היא מעילה מהרסת את האושיות המעמידות את היצירה וכחותיה בעולם הכללי, לשכלל את העולם המעשי הרוחני (...) בלכתם בדרך ישרה, בהיות החיים מבונים כהוגן בתיקון ונמשכים בפנימיותם ברגשי האמון האידיאליים, המשוטטים בכל המון הבריאה ממעל ומתחת, הרי הם מפכים מעיינות של ברכה, של אושר ושל הופעות נשמתיות עדינות לכל. בשבורם, בעכירתם, במרידת הסדר האידיאלי שלהם, הרי הם יסוד ההרוס, ההרוס העולמי, ההרוס האורגני, ההרוס המשפחתי, ההרוס הנשמתי, עכירת החיים ומארתם.

 

מלמדנו הרב זצ"ל שהנאמנות בין איש לאשתו היא יסוד האמון שבכל ההוויה כולה. הנשמה הפנימית של האהבה היא האמון שרוכשים האוהבים זה מזו וזו מזה. האהבה, שהיא בכל היש יסוד החיפוש לאחר ההתאחדות וההתאגדות, בנויה על יסוד האמון ההדדי. הבגידה בזוגיות היא ההרס היותר גדול שמהרס את כח ההתאחדות בכל ההויה, ולכן כדי לבדוק סוטה במקדש מוחקים אף את שם הוי"ה! מאידך גיסא הנאמנות בין איש לאשתו היא יסוד כל האושר של כל היש.


נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת