דף הבית >> שיעורים >> נצוצי אורות מאמרים >> הצלחת החינוך
הצלחת החינוך
אורות ישראל פרק ז פסקה ח
 
"היסוד הפנימי של התורה הוא בודאי הטוב העליון של הצדק האלוקי ברעיון ובפועל. על כן תגבורת התורה באומה מאמצת את כוחה, ו"כשהקול קול יעקב אין הידים ידי עשו". והשפעה זו מוצאת מקומה ביחוד בתינוקות של בית רבן. כשהחינוך מיוסד לשם האידיאל האלוקי, לא רק בשביל מילוי צרכי החיים החומריים ותאוותיהם, אז האצילות של הטוב האלוקי מתגברת באומה, וכוחה העליון מתגלה עליה.
 
מלמדינו הרב זצ"ל שהנפש העברית בנויה להתחנך על ערכי התורה וסגולותיה, וכל חינוך שאיננו מקנה לנער את האידיאלים האלוקיים עלול להוביל, במוקדם או במאוחר, להופעת "ידי עשו" היינו התנהגות גויית מלאה גסות ולפעמים רשעות, על מנת להשיג את רצונותיה הבלתי מזוקקים. ההבדל המהותי שבין החינוך העברי לבין החינוך הגויי הוא שעם ישראל מחנך על ידי תורתו לתום וליושר ואילו הגויים מחנכים למלחמת החיים. אף על פי שכל הורה מרגיש מעין מחויבות להקנות לילדיו את הכלים איתם הם יצליחו להתמודד ו"להצליח בחיים", המחנך על פי החינוך העברי יחנך לעדינות וליושר, למסירות נפש על אידיאלים, ולא לנחישות להשגת הצרכים הפרטיים הנמוכים בכל מחיר. החינוך הגויי יאמר: "תתבלט, תעשה מרפקים, תדרוך על אחרים כדי להצליח", ואילו החינוך העברי אומר: "תמיד תהיה ישר, תמיד תעשה רק טוב, אפילו אם אתה עלול להפסיד מתוך כך רווח אישי". אך הרווח יהיה גדול לאין שיעור, משום שעל ידי החינוך העברי כוחה של האומה מתגלה עליה ו"כשהקול קול יעקב אין הידים ידי עשו".

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת