דף הבית >> שיעורים >> נצוצי אורות מאמרים >> הצפייה לישועה

צפיית הישועה

אורות ישראל ותחייתו פרק יג

"וכל הטבע כולו המתגלה בכל תפקידיו, בעולם ובאדם, בנפש היחיד ובנפש העמים, בדאגות החיים היומיים ובהתגדרות הלאומים והממלכות, בעליותיהם וירידותיהם בנכלי הפוליטיקה, בשגעונות המשתגעים, בערמת הערומים ובישרת לבב הישרים, בחכמת החכמים, בבינת הנכונים, בגבורת הגבורים וברוח החלש של החלשים, בכל, רק יד האורה העליונה, אור חכמת כל עולמים, רוח ד' נשמת חיי העולם היא מופיעה. והיד נטויה, והזרוע מושלת, "למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך". וצפית הישועה חודרת היא אז ממעל לשחקים ועד עמקי תחתיות ארץ, עולה היא ממעמקים, וערבות היא רוכבת, ומכרת בסקירה אחת את כל הנפלאות ואת כל המפעלות, את כל האמת ואת כל השקר, את כל הצדק ואת כל הרשע, והנה הכל התיצב ומתיצב הכן לפקודת אור דבר אלהים חיים, והארת העולם באור ישראל, היא נשמת ההיסתוריה האנושית בגלוי, ונשמת כל היקום בחביון עוזו, "עד לא עשה ארץ וחוצות וראש עפרות תבל, בהכינו שמים שם אני, בחוקו חוג על פני תהום. באמצו שחקים ממעל בעזוז עינות תהום". ההכרה הזאת ע"י אספקלרית הקודש מתהפכת היא לכח פועל, לכח סוקר, לכח מחיה, וכל המפעלות הסבוכות אשר בקרב כל משפחות העמים מתגלות בתור מערכה סדורית, אמנם מעורפלת ומאופלת, התובעת נהרה, והנהרה תבוא ממקום אשר האורה תצא לאור עולם, - מציון מכלל יופי אלהים יופיע. התנוצצות אורה זו בעקבות משיח היא מופעת ובצרות העולם האחרונות היא מוצצת. וכבירי כח נתבעים לברר ולהסביר, לאחוז בכל כח חוסן, בכל יפעה, בכל מפעל וכל תכונה, בכל אמצעי וכל יכולת, בכל התעודדות וכל התעוררות רוח, בכל עת כושר ובכל תכונה אפשרית, לתמם את החזון העליון ההולך ומתגלה..."

מלמדנו הרב זצ"ל שצפייַת הישועה אינה ציפיה בעלמא, אלא היא סקירה ריאלית של המציאות על מנת לזהות את המהלכים האלוקיים הפועלים בה, כדי לקדם את הגאולה. מי שמצפה עושה זאת בדרך כלל בצורה פסיבית, אך מי שצופה הינו ערני ומוכן כל רגע להגיב ולפעול על מנת להשיג את העניין המיוחל, לו הוא מצפה. והיות שמקובלים דברי הגאון מוילנא (המובאים בעיקר בספר קול התור) שהגאולה תהא בדרך של איתערותא דלתתא (התעוררות מלמטה על ידי בני ישראל), אך בסייעתא דישמיא (בעזרת השמיים), אנו מצוּוים לחפש ללא לאות כל הזדמנות לנצל את המהלכים האלוקיים המתגלים סביבנו ברמה האזורית וברמה הבינלאומית, על מנת לקדם את מהלך הגאולה. הסתכלות זאת נובעת מתוך אמונה עמוקה שיד ה' שולטת בכל בעולם ובאדם, בנפש היחיד ובנפש העמים, בתחבולות הפוליטיקאים, בגבורות של הגיבורים וגם בחולשות של החלשים. בכל רק יד האורה העליונה מופיעה. עולה שבדורנו אמונתו של האדם נמדדת בנכונותו לקרוא את המפה האלוקית של העשייה ולנווט בה ואף להוביל בה את ציר התקדמות הגאולה בבחינת "ותחזינה עיננו בשובך לציון ברחמים".


נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת