דף הבית >> יום ישיבה לחיילים >> הקלטות שיעורים

הקלטות השיעורים של ימי הישיבה שהתקיימו לאחרונה

יום ישיבה ל' בניסן ה'תשפ"ב
הרב אילן צפורי - בבא קמא - סוגיה 1 אין עונשין מן הדין
הרב מיכה הלוי - שיחה ליום העצמאות

יום ישיבה כ"ג באב ה'תשפ"א
הרב יאיר אבו - הכנה לשמיטה
הרב אריק מלכיאלי - איך חוזרים בתשובה?
הרב אביגדור חיות - מניצולי אסון מירון
הרב יהושוע הרץ - בת בתקנות חז"ל

יום ישיבה י"ז בתמוז ה'תשפ"א
הרב יאיר אבו - תשעה באב במוצאי שבת
הרב אילן צפורי - "החבורה" - לימוד סוגיה בגמרא בבא קמא
הרב איתיאל אריאל - אליהו הנביא

יום ישיבה ל' ניסן ה'תשפ"א
הרב אליהו בר שלום - עניינים הלכתיים בפסח שחל בערב שבת
הרב אסף אהרון – הכנה לליל הסדר
הרב יוסף ויזל – חומרות פסח

יום ישיבה תענית אסתר ה'תשפ"א
הרב אילן צפורי - מדריגת הכתב

יום ישיבה ו' בכסלו ה' תשפ"א
הרב אבישי פרץ - לעשות את יום השבת - הלכות שבת בצבא ובאזרחות
הרב יוסי ויזל - מענייני חנוכה
הרב יוני מילוא - מלחמת אור וחושך וניצחון האור
הרב צפורי - "החבורה" -  לימוד סוגיה בגמרא בבא קמא
הרב צפורי  -  תרבות הקודש ותרבות היופי

יום ישיבה לחיילים ז' במרחשון ה'תשפ"א
הרב אילן אלפונטה - איך גשם(מי) הופך לרוחני?
הרב יהושע הרץ - סוגית שאילת גשמים - מהמקורות עד למעשה
הרב אילן צפורי - "החבורה" - לימוד סוגיה בגמרא

יום ישיבה לחיילים ג' בתשרי ה'תשפ"א
הרב אבישי פרץ - הלכות יום הכיפורים
ר' טל קידישמן - לפרוץ קדימה
הרב יהושע הרץ - דין מזוזה בסוכה
הרב חגי לונדין - לשמוח בתורה בימי הקורונה
הרב אילן צפורי - שובו אלי ואשובה אליכם


יום ישיבה לחיילים ג' באלול ה'תש"פ
הרב אבישי פרץ - הלכות תשובה
הרב יהושע הרץ - תקיעת שופר בשבת
הרב צפורי - מהותו של ראש השנה
הרב אילן אלאפונטה - האם התשובה רלוונטית לימינו?
ד"ר יוסף שרביט - הרב קוק- חזון ומנהיגות

יום ישיבה לחיילים ו' בתמוז ה'תש"פ
הרב עזריאל לויתן - הלכות הבדלה
הרב אבישי פרץ - מכת מדינה
הרב יהושע הרץ - תשלומין למצוות
הרב גולדוויכט - בין שבועות לי"ז בתמוז
הרב מיכאל לסרי - קידוש השם בשמחה
הרב צפורי - אהבה ואחדות באומה
הרב צפורי - סוגיה בבא קמא - מכר לוקח ללוקח שני

יום ישיבה לחיילים ט' באייר ה'תש"פ
הרב עזריאל לויתן - זאת תורה המחנה - הלכות הבדלה
                                                        השיעור בוידיאו
הרב יהושע הרץ - תשלומין במצוות א, ב
                          השיעור בוידיאו א, ב
הרב אבישי פרץ - שינוי מנהגים בספירת העומר א, ב
                         השיעור בוידיאו א, ב
הרב אילן צפורי - סוגיא בגמרא - מכר לוקח ללוקח שני א, ב
                                               השיעור בוידיאו א, ב   
הרב אילן צפורי - קו המשוה  
                        השיעור בוידיאו

יום ישיבה לחיילים ד' בניסן ה'תש"פ
רס"ן (מיל') הרב עזריאל לויתן - זאת תורת המחנה - הלכות הבדלה 
                                           השיעור בוידיאו
הרב יוסי ויזל - חיוב קטנים בד' כוסות חלק א, חלק ב
                     השיעור בוידיאו חלק א, חלק ב
הרב אבישי פרץ - חומרות ומנהגים בפסח
                         השיעור בוידיאו 
הרב אילן צפורי - סוגיא בגמרא – גבייה מלקוחות חלק א, חלק ב
                         השיעור בוידיאו חלק א, חלק ב
הרב אילן צפורי - הקטורת מונעת מגיפה   
                        השיעור בוידיאו   


יום ישיבה לחיילים כ"ט בשבט ה'תש"פ
הרב אילן צפורי - סוגיה בגמרא - נזיקין בעידית בעל חוב בבינונית 
הרב אילן צפורי - מדריגת הכתב

יום ישיבה לחיילים ח' בטבת ה'תש"פ
הרב אבישי פרץ - שבות דשבות על ידי ישראל
הרב יהושע הרץ - שנאת הרשעים
הרב אלישע לפיד - לעשרה בטבת
הרב אילן צפורי - סוגיא בגמרא – בור המתגלגל
הרב אילן צפורי - איפה היה האלוקים?

יום ישיבה לחיילים ג' בכסלו ה'תש"פ
רס"ן (מיל') הרב עזריאל לויתן - זאת תורת המחנה - הלכות הדלקת נרות שבת
הרב יהושע הרץ - נר איש וביתו
הרב אבישי פרץ - הלכות הדלקת נרות חנוכה
הרב אילן צפורי - סוגיא בגמרא – כח אחר מעורב בו
הרב אילן צפורי - המסר של המכבים לימינו

יום ישיבה  לחיילים ה' במרחשוון ה'תש"פ
הרב אבישי פרץ - מדיניות הכשרות בצה"ל
הרב יהושע הרץ - אמירת 90 פעם "משיב הרוח ומוריד הגשם"
הרב אבישי פרץ - ברכה מעין שלוש
הרב אילן צפורי - סוגיא בגמרא – עדים זוממים
הרב אילן צפורי - האומה הססגונית

יום ישיבה לחיילים  ז' בתשרי ה'תש"פ
רס"ן (מיל') הרב עזריאל לויתן - זאת תורת המחנה - הלכות כניסת שבת
הרב יהושע הרץ - מצוות אכילה בסוכה בליל ט"ו
הרב אבישי פרץ - הלכות יום כיפור בצבא 
הרב אילן צפורי - סוגיא בגמרא – כופר באדם
הרב אילן צפורי - מועדי התשובה

יום ישיבה לחיילים ח' באלול ה'תשע"ט
הרב אריק מלכיאלי - דרך התשובה
הרב יהושע הרץ - תקיעות על סדר הברכות 
הרב אילן צפורי - סוגיא בגמרא – עבד ואמה
הרב אילן צפורי - תשובה כללית

יום ישיבה לחיילים ב' בניסן ה'תשע"ט
הרב עזריאל – הלכות הכנה לשבת
הרב הרץ – חיוב נשים במצוות הפסח
הרב צפורי – סוגיה גמ' – קרן
הרב צפורי – מדת למדינה

יום ישיבה לחיילים ג' באדר ב' ה'תשע"ט
הרב עזריאל אריאל - הלכות קריאת שמע על המיטה
הרב יהושע הרץ - נשים חייבות בקריאת מגילה (דף מקורות)
הרב אריק מלכיאלי - השגחה והסתר פנים 
הרב אילן צפורי - סוגיא בגמרא - אבות ותולדות בנזיקין
הרב אילן צפורי - אפר מול פאר בגאולה

יום ישיבה לחיילים ה' אדר א' ה'תשע"ט
הרב אריק מלכיאלי – בשמחה 
יום ישיבה לחיילים ה' בשבט ה'תשע"ט
הרב עזריאל – הלכות ערבית 
הרב הרץ – ט"ו בשבט בשנת העבור
הרב אניג'ר – פרשת שבוע על פי אור החיים הקדוש
הרב צפורי – סוגיה גמרא – הרכב בית דין
הרב צפורי – ט"ו בשבט - ציר תיקון העולם

יום ישיבה לחיילים י' בטבת ה'תשע"ט

הרב עזריאל – הלכות מנחה
הרב הרץ – לפני עיוור
הרב אניג'ר – פרשת שבוע על פי אור החיים הקדוש
הרב צפורי – סוגיה גמרא – בית קטן מי' טפחים
הרב צפורי – תרגום השבעים

יום ישיבה לחיילים כח במרחשון ה'תשע"ט
 
הרב עזריאל – ברכת שהחיינו ודיני זכר לחורבן 
הרב הרץ – ברכה על ההידור 
הרב ראובן אלבז - סיכום בכתב
הרב צפורי – בבא קמא – אבות מלאכות 
הרב צפורי – התרבות הישראלית

יום ישיבה לחיילים ה' באב ה'תשע"ח
הרב עזריאל – לתשעה באב
הרב הרץ - תקנה דרבנן לאסור המפורש בתורה להתר
הרב אניג'ר – קמצא ובר קמצא
הרב צפורי – גמרא- התופס במקום שחב לאחרים
הרב צפורי – אמונה - האם הכיבוש משחית

יום ישיבה לחיילים ז' בתמוז ה'תשע"ח
הרב עזריאל - הלכות ברכת המזון
הרב יהושע הרץ – חיוב מצוות תלמוד תורה
הרב יצחק אניג'ר   – פרשת השבוע
הרב אילן צפורי –  חיוב לסלק היזק ראייה בחלוקת חצר של שותפים
הרב אילן צפורי –  מידת ההשתוות בעם ישראל עפ"י הגאון מוילנא 

יום ישיבה לחיילים ח' סיון  ה'תשע"ח
הרב עזריאל – הלכות זימון
הרב הרץ – חיוב נשים במצוות ביכורים
הרב אריק מלכיאלי - עשרת הדיברות בעידן העכשווי
הרב צפורי – זה נהנה וזה לא חסר         
הרב צפורי - מעמד הר סיני - השגת הנשמה

יום ישיבה לחיילים ט' באייר ה'תשע"ח
הרב עזריאל לויתן -  הלכות הפסק בברכה
הרב יהושע הרץ - חיוב נשים בספירת העומר
הרב דוצמיצר - ל"ג בעומר
הרב אילן צפורי - האם קריאת שמע דאורייתא או דרבנן
הרב אילן צפורי - האהבה האמיתית בשובנו לארץ

יום ישיבה לחיילים ד' בניסן תשע"ח
הרב עזריאל לויתן – הלכות פסח במחנה
הרב יהשוע הרץ – דין מצה על השולחן בזמן ההגדה – חלק א'
הרב יהשוע הרץ – דין מצה על השולחן בזמן ההגדה – חלק ב'
הרב אריק מלכיאלי – מענייני דיומא
הרב אילן ציפורי – נאמנות המוכר
הרב אילן ציפורי – אמונה לפסח – מעגל השנה

יום ישיבה לחיילים ה' באדר תשע"ח
הרב הרץ – משנכנס אדר מרבים בשמחה
הרב יוסף ויזל – פורים ובית המקדש
הרב צפורי - הילך
הרב צפורי - שרביט הזהב 

שאר הקלטות השיעורים מימי הישיבה מסודרים לפי רבנים 

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת