דף הבית >> לאחר שחרור >> זכויות מילואים
זכויות מילואים

1) חובת הודעה על מילואים צפויים
2) תגמול מילואים רגיל
3) תגמולים נוספים
4) תגמול מיוחד

5) השתתפות בהוצאות
6) מוקד טלפוני של הביטוח הלאומי
7) ביטוח חיילי מילואים

8) אישורים
9) אתר בהצדעה

1) חובת הודעה על מילואים צפויים
לפי החוק על חייל המילואים חובה להודיע למעסיק מיד עם קבלת צו הקריאה על שרות מילואים צפוי, בין אם הוא עובד מן המנין או שהינו מועמד לעבודה חדשה. מומלץ לעובד, לבקש מהמעסיק לאשר בחתימתו כי דבר השרות הצפוי הובא לידיעתו תוך שבעה ימים מיום בו קיבל העובד את הצו למרות שהחוק אינו דורש זאת.

2)
 תגמול מילואים רגיל

 
שיעור התגמול ליום לעובד שכיר: השכר ברוטו החייב בדמי ביטוח, ולעובד עצמאי: ההכנסה למי שעובד ועצמאי: צירוף שניהם. (אופן החישוב - שלושת ההכנסות האחרונות מחולק ב - 90).
מקסימום 
התגמול ליום:
1,467.33 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) .
מינימום התגמול ליום: 199.56 ש"ח (החל מ- 01.01.2020). 
 
הגורם המשלם
תשלומי התגמול ניתנים לחייל על בסיס תביעה המוגשת למוסד לביטוח לאומי. התביעה מוגשת באמצעות טופס 3010 שניתן לחייל ע"י קצינת הקישור בסיום שירותו. טופס זה מפרט את המועד בו החל החייל את שירותו והמועד בו סיים את השמ"פ (מומלץ לוודא עם קצינת הקישור שקיימת התאמה בין הכתוב בטופס לבין המידע המדווח לרשומי המחשב הצה"לי).
1. שכיר העובד בשכר חודשי: על העובד להגיש את טופס 3010 למעסיקו, ומעסיקו משלם.
2. שכיר העובד שלא בשכר חודשי: אם השכיר עבד במקום העבודה הנוכחי 75 ימים לפחות, בשלושת החודשים שקדמו לתחילת שירות המילואים – על המעסיק הנוכחי לשלם את התגמול. אם השכיר עבד פחות מ- 75 ימים בשלושת החודשים שקדמו לתחילת שירות המילואים - ניתן להגיש תביעה לתגמולי מילואים בסניף הביטוח הלאומי. לקבלת הטופס לחץ כאן.
3. עובד עצמאי, תלמיד במוסד להשכלה גבוהה, אינו עובד או מובטל המקבל דמי אבטלה מהביטוח הלאומי - יכולים לתבוע מן המוסד לביטוח לאומי את התגמול (על ידי הגשת טופס 3010). לקבלת הטופס לחץ כאן.
4. עובד שהינו שכיר וגם עצמאי: יקבל את התגמול ממעסיקו ובנוסף יגיש תביעה אישית למוסד לביטוח לאומי לקבלת השלמת תגמולים בעבור הכנסותיו כעצמאי. לקבלת הטופס לחץ כאן.
המוסד לביטוח לאומי שולח הודעות לכל מבוטח ומעסיק, על סכום התגמול ששולם. 


3) תגמולים נוספים: חילי המילואים זכאים לתגמולים נוספים : (יותר פרטים באתר מילואים)

השתתפות בהוצאות: 5-9 ימי שירות - 266 ש"ח
תגמול נוסף: 10-14.5 ימי שירות - 1314 ש"ח
                  15-19.5 ימי שירות - 2628 ש"ח
                  20-36.5 ימי שירות - 3942 ש"ח
                 מ-37 ומעלה ימי שירות - 5256 ש"ח.


 
4) תגמול מיוחד
בשנה"ע 2009 ניתן תגמול מיוחד לכל חייל אשר צבר לפחות 32 ימי שירות (לא בהכרח ברצף) במהלך שנת העבודה 2008:
גובה הזיכוי בעבור יום השירות ה-32 ואילך יהיה בן 100 ש"ח בעבור כל יום.
תקרת הימים המזכים בתגמול עומדת על 60 ימי שירות, זאת למעט בעלי תפקידים מיוחדים שאושרו ע"י ר. אכ"א וזוכו בתגמול בעבור משך שירות ארוך יותר. (מפקדים ברמת מ"פ ומעלה ומקביליהם בזרועות).

5) השתתפות בהוצאות:
חייל מילואים שלא מגיע לו תגמול מיוחד זכאי לתגמול השתתפות בהוצאות.
התגמול בגין ההוצאות האישיות ישולם בתנאי שבתקופת המילואים הייתה רציפות בימים כמפורט להלן:
150 ש"ח עבור כל תקופת מילואים רצופה בין 11-7 ימים.
300 ש"ח עבור כל תקופת מילואים רצופה בת 17-12 ימים.
 
 
6) מוקד טלפוני של הביטוח הלאומי
מוקד טלפוני אוטומטי של הביטוח הלאומי פועל 24 שעות ביממה 02-646-3010
המוקד הטלפוני נועד לחיילי מילואים המגישים תביעות באופן אישי ולמעסיקים המשלמים את התגמול לעובדיהם המשרתים במילואים, ובאמצעותו ניתנים להם השירותים הבאים:
1. מידע כללי על  זכויותיהם וחובותיהם בביטוח הלאומי
2. טפסים להגשת תביעות להחזר התגמול שישלחו אליהם ישירות בפקס
3. סימולאטור לחישוב התגמול עבור השירות במילואים
4. למעסיקים יישלחו ישירות בפקס איגרות והודעות על שינויים בחוק ונהלי עבודה. 

7) ביטוח חיילי מילואים
על ביטוח חיילי המילואים ניתן לקרוא באתר אכ"א .

8) אישורים
אישור על תקופות שירות מילואים פעיל, אישור על שירות מילואים פעיל חד יומי, אישור על חובת שירות מילואים ועוד... באתר אכ"א

9) הטבות למשתחררים ולחיילים המשרתים במילואים:

מחזיקי תעודת משרת מילואים פעיל בתוקף או תעודת "שחרור בכבוד" בתוקף - עד 3 שנים מיום השחרור, יוכלו למצוא באתר בהצדעה מגוון רחב של הטבות בתחומי בילוי תרבות ופנאי, הנחות, מבצעים וצרכנות. 
 

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת