דף הבית >> שיעורים >> נצוצי אורות מאמרים >> חבלי משיח

 

חבלי משיח
אורות התחיה פס' לב
 
"אפיה של הגאולה הבאה לפנינו, שראשית צעדיה הננו חשים ומרגישים, הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. מתפתחת היא האומה, בכל כחותיה, מגדלת היא את רוחה, את טבעה ואת עצמיותה, אינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה שהיא כל יסוד תקומתה. עינה לארץ, ולשמים עדנה לא תביט. היא אינה שבה עדיין אל אישה הראשון. בפועל היא מעבדת את חייה בכחותיה הנמצאים בשרשי נשמתה, אמנם בלא קריאת שם, בלא מגמה מבוררת. הכל הוא אור ד' וכבודו, אבל לא היא ולא העולם מכיר זה בבליטה, שם שמים לא שגור בפיה. אומץ וגבורה רודפת היא, אבל באמת הכל קודש ואלהי הוא. רק בהגמר התוכן, בהעלות האומה למרום מצבה, אז יוחל אור אלהי נקרא בשם המפורש להגלות, יגלה ויראה, שכל מה שהאיר וכל מה שיאיר, כל שחי וכל שיחיה בה, הכל אור אלהי עולם אלהי ישראל הוא, "וזה שמו אשר יקראו ד' צדקנו", "ושם העיר מיום, ד' שָמָה". מצב גאולה זה הוא יסוד החזון של הרזים, שכנסת ישראל לא תשוב למקומה לעתיד כי אם קודשא ב"ה וכל חיליו יבאו אליה, ויקימו אותה מן עפרא ביקר סגי, אשרי עין ראתה כל אלה, ולמשמע אוזן ותקוה תשמח נפשנו. והמשך הזמן, העובר בין ההופעות המיוחדות המרוכזות בכנסת ישראל, עד שיופיע אור תפארת ישראל, לדעת כי שם ד' נקרא עליה, הוא זמן חבלי משיח, שרק אמיץ אונים כרב יוסף היה אומר עליו בנגוד לכל האומרים 'ייתי ולא אחמיניה' 'ייתי ואזכי דאיתיב בטולא דכופתא דחמריה'". (החכמים היו אומרים שיבוא המשיח ולא אראה אותה מפאת הקשיים של חבלי משיח ורב יוסף היה אומר שהוא מתאוה אפילו לשבת בצל הגללים של החמור שלו).
 
מלמדנו הרב זצ"ל שהסיבה הפנימית של הקושי להתמודדות עם המציאות הנקראת "חבלי משיח", היא עובדת חוסר הכרת גודל השעה. האומה נתעוררה למציאות של חירות והיא לקחה אחריות על מעשיה, אך איננה מבינה שחירותה איננה תכלית גאולתה, ואיננה יודעת שעניינה הוא לקרא בשם ה' ולקדש שם שמים בעיני הגויים כולם. מתוך חוסר ידיעתה, האומה פועלת מהלכים שגויים בדרכה אל גאולתה, מה שמכניס אותה למצבים קשים של ייסורי גאולה, שלפעמים קשים מנשוא בעיקר בעיני מי שמבין מה היה ראוי להעשות ולא נעשה. אך יראי השם האמיצים מבינים את גודל השעה ויודעים גם לאזור אומץ על מנת להתמודד עם גודל הצער, צער הלידה הלאומית, בידיעה שבקרוב, כל מהלכי הגאולה יאורו באור גדול של קריאה בשם ה', ומתוך כך יפסקו כל ייסורי חבלי המשיח .

 


נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת