דף הבית >> שיעורים >> מאמרים >> הרב אילן צפורי >> חותמו של כהן גדול
"חותמו של כהן גדול"
 
השם "חנוכה", הוא כמובן על שם חנוכת בית המקדש שנערכה בתקופת בית שני, על ידי החשמונאים אותם גיבורים שהצליחו לשחרר את האומה הישראלית משלטון היונים. חז"ל כבר לימדונו ש"חנוכה" רומז על "חנו כה", זאת אומרת שהצבא הקטן של לוחמי החופש הישראלי חנו היינו ניצחו באופן מוחלט את המלחמה, ביום כ"ה (25) לחודש כסלו.
סיירת המטכ"ל דאז הייתה מורכבת מחמישה אחים, כפי שכתוב בספר מכבים העתיק: "בימים ההם היה כהן בישראל ושמו מתתיהו בן יוחנן בן שמעון מבני יהויריב בירושלים, והוא ישב בהר מודיעין, והיו לו חמשה בנים, ואלה שמותם: יוחנן הקדשי, שמעון התסי ויהודה המכבי, אלעזר החורני ויונתן הופסי". ההמשך ידוע, החבורה הקדושה הזאת החליטה להתקומם נגד היוונים הצוררים את ישראל והמנסים לבטל את דתם בעזרת המתיוונים. המכבים הצליחו להלהיב קהל של גיבורים שהצטרפו למערכה שהובילה בסופו של דבר לנצחון ההיסטורי, כפי שאנו אומרים עד היום הזה בימי החנוכה בתפילת העמידה, בברכת ההודאה לקב"ה: "ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, מסרת גבורים (הכוונה חמושים היטב ומיומנים היוונים) ביד חלשים (הכוונה חסרי אמצעי לחימה), ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך".
אחרי השיעור הקצר הזה בהיסטוריה לאומית, אנו שואלים מה עם הנרות? הרי כידוע לכל, חנוכה הוא חג הנרות נר אחד ביום הראשון (אליו מתלווה השמש) וכל יום תוספת של נר עד היום שמיני בו החנוכייה מלאה בשמונת נרותיה.
למה עניין הנרות כל כך חשוב בחנוכה? נכון שקרה נס, ושמן שהיה אמור להספיק ליום אחד דלק שמונת ימים, אבל קרה נס יותר גדול עצם הניצחון של הצבא הקטן הזה נגד צבא האימפריה היוונית! ואם כן חנוכה היה צריך להיות מעין יום העצמאות, שאינו זקוק לנרות ולסופגניות
אלא בנרות הללו יש מסר לאומי גדול מאוד.
אם אתם זוכרים מהגן, הסיבה שהקב"ה עשה נס ליהודים הוא משום שהם לא הסכימו להשתמש בשמן טמא, אלא בקשו רק פך שמן עם "חותמו של כהן גדול". והיות ולא נמצא אלא אחד כזה, המספיק ליום אחד של הדלקת המנורה של המקדש, ואי אפשר היה להשיג שמן אחר לפני שבעה ימים נוספים, הם הדליקו את הפך היחיד, והקב"ה עשה את שלו הפך דלק שמונת ימים!
זה באמת נס! אבל הנס נוצר משום שהם התעקשו להשתמש בשמן עם "חותמו של כהן גדול" וכאן המסר הגדול להנהגה הציבורית הישראלית לכל הדורות: כהן גדול הוא סמל האחדות הישראלית כאומה מיוחדת עם יחוד מיוחד הוא הסמל של כלל ישראל והמסירות נפש למען הכלל. החשמונאים חפשו לעבודה הציבורית הישראלית שמן שמוכח שהוא שייך לכהן הגדול דווקא. ובזה הם באים לרמוז, שכל מה שעשו, כל המלחמות, והשלטון שהם העזו לקחת לידם (שהרי אינם מזרע המלוכה, היותם כהנים, והמלוכה שייכת רק לזרע דוד), הכל היה לשם הכלל ולא מתוך אינטרס פרטי, לא בשביל הכסא או הכבוד, אלא רק בשביל עם ישראל ולכן זכו לנס ו"תעודת הכשר" מן השמיים.
זהו המסר הגדול של חנוכה להנהגה הציבורית הישראלית בכל הדורות היא צריכה כל הזמן לבדוק את עצמה אם היא באמת פועלת תחת "חותמו של כהן גדול", או שמא יש לה אינטרסים אישיים
שנזכה גם בימינו למה שזכו אז מהקב"ה, כפי שכתוב בסוף התפילה של חנוכה: "ולך (הקב"ה) עשית שם גדול וקדוש בעולמך ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה". 

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת