דף הבית >> שיעורים >> נצוצי אורות מאמרים >> יצר הדביקות

יצר הדבקות

זרעונים פרק ח

"הדבקות בה' היא התשוקה היותר טבעית לאדם. מה שהיא בכל המצוי כולו בצורה אלמת וחרשת, בצורה כחנית, נתפתחה באדם בצורה מושכלת והרגשית. אין התשוקה של הדבקות המוחלטת באלקים חיים, באור אין סוף, דבר שאפשר להיות חלופו בטבע ההויה. כשם שאנו מוכרחים לחיות, להיות נזונים ומתגדלים, כך מוכרחים אנו להיות דבקים בה'. הדבקות הנתבעת ממנו בכל מלא נשמתנו מוכרחת היא להיות הולכת ומתפתחת בנו, הולכת ומתעמקת בהרגש, הולכת ומתחוורת בהכרה ותבונה. בשום אופן לא תוכל האנושיות וגם כל ההויה לחיות בלא הזרם של תשוקת הדבקות האלוקית, החי תמיד בקרבה אף על פי שהוא באופן סתום ונעלם".

מלמדנו הרב זצ"ל שיצר הדבקות, הפועל בכל היש בצורה בלתי הכרתית, הוא כוח שמופיע באנושות בכלי ההכרה האנושיים - השכל והרגש. רצון עז זה לדבוק במקור, בקדוש-ברוך-הוא, הינו מוטבע באדם, ובלעדיו איננו יכול לחיות את חיי הרוח ולהוציא לפועל את זהותו האנושית. כשאר כוחות הקיום כגון האכילה והגידול, לא יתכן להחליף את יצר הדביקות באחד מן הקניינים הזמניים של העולם. התרבות האנושית במהלך הדורות הצליחה לפתח כל מיני מנהגים וגם השקפות עולם המצליחים כביכול להשכיח את התשוקה הבסיסית הזאת. אך לא לעד האנושות תוכל לחנוק את תביעותיה הרוחניות הבסיסיות. הערובה לכך שהאנושות תצליח להתנער מכל המעכבים את הופעתה של הדביקות, היא העם האחד שהרוח הלאומית שלו בנויה על יסוד חיפוש תשוקה זו. אומה זו, האומה הישראלית מרגשת שעצם חייה תלויים בהגברת תשוקת הדביקות לכל כוחותיה ולכל היש הסובב אותה. מתוך כך גם הגויים שאצלם תשוקה זו מופיעה בצורה פרטית ולא לאומית, יתעוררו גם כן כציבור, לחפש את הדרכים להוציא דביקות זו אל הפועל.   


נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת