דף הבית >> שיעורים >> נצוצי אורות מאמרים >> לאומיות חסרת תוכן

לאומיות בלי תוכן

למהלך האידיאות בישראל פרקים א-ב

"ויש אשר החיים המעשיים כבר ישתכללו בהויתם, התכונות החברתיות, המוסריות והחומריות, כולן התקשרו בקשר אמיץ ומסודר, והאורה האלוקית, המושקפת אל מקום מעמד החברה, כהה היא שמה בעצם רחוקה, עד אשר אך מחשכים ומהומות תמצא החברה המתוקנת, בכלי מכשיריה הרחבים ובצרכיה התרבותיים הרבים, אם לאור כהה זה תחפוץ ללכת בארחות חייה. אז תסוב הלאומיות אחורנית ותרצה להתבצר ברעיונה המיוחד, ולא תאבה לפנות עוד אל מקור הויתה היסודית, שהוא הרעיון האלוקי. אבל כאן תפגש הראשונה במעמד הזקנה והחולשה, הכוח המכני ישמש עוד איזה משך זמן לדחוף את המכונה הקבוצית, אבל לשד החיים ילך ורפה, הלך וחסר. באבוד העליה הרוחנית את ערכה, יאבד ממילא הכלל את צביונו. צרכי היחיד ותביעותיו הפרטיות ישאו ראש יותר מהערך ההרמוני וגבולם ילך הלך והתרחב, עד כדי שרירות לב ועמה יאוש ובחילה בחיים ובמציאות, ותהפוכות בכל הסדר הרעיוני, "אין אמת ואין חסד ואין דעת אלוקים בארץ"  בישראל בא הביטוי החי של האידיאה האלוקית בלבוש הסגנון הלאומי ברום הגובה וההתאמה גם בכל ירידותיה לא נמחק מן התכונה הלאומית חותם מקורה, ולעולם קיימת היא יניקתה בסתר פנימיות הויתה מהצנור העליון של האידיאה האלוקית".

מלמדנו הרב זצ"ל שהלאומיות איננה כלי המשרת את הצרכים של הפרט, אלא היא המימד בו יכול להופיע האור האלוקי באנושות. כאשר הלאומיות מאבדת את נטייתה העליונה, שהיא לתת לרעיון האלוקי לחול במציאות, עם כל תביעותיו המוסריות, היא מאבדת את דרכה ואת ערכה וממילא את זכות קיומה. כך היה במהלך ההיסטוריה, בה לאומים רבים, מתוך שכלול המנגנון הלאומי ורצון לפארו לטובת תועלת הפרט, איבדו את האורה האלוקית וממילא נפלו ולא קמו עוד. בישראל הלאומיות במהותה מתאימה להופעת האידיאה האלוקית ולכן אף בשיא ירידתה, כאשר בני ישראל מזניחים את העניין הדתי לטובת העניין הלאומי, האידיאה הלאומית עדיין יונקת מן האידיאה האלוקית, וכאן יש בטחון לאומה שהיא תשוב לחבר את מנגנוניה הלאומיים עם המוסר העליון כדי שתופיע דרכה השכינה.


נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת