דף הבית >> שיעורים >> מאמרים >> הרב אילן צפורי >> מועדי תשרי
מועדי תשרי מסלול ההתעלות
נתחיל אולי עם פסוק שנראה בכלל לא שייך לעניין, אך בהמשך נבין איך כל מועדי תשרי רמוזים בו. לפני עקידת יצחק, אברהם אבינו מתכונן לעלות עם יצחק לכיוון הר המוריה, והוא מבקש מ"נעריו" (משרתיו) להישאר בהמתנה עד שישוב: "ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשתחוה ונשובה אליכם" (בראשית כב, ד-ה). ישנם רמזים נפלאים בפסוקים אלו, לא רק למכלול המועדים של תשרי, אלא גם לייעודו הכללי של עם ישראל. צריך להבין שבפרק זה של ההיסטוריה, עם ישראל הוא למעשה אברהם שרה ויצחק כל השאר הם עבורם הגויים (=העמים האחרים). אברהם, לפני עלייתו למרומי הר המוריה (ההר שעתיד להיבנות עליו בית המקדש), אומר לנעריו (שהם למעשה הגויים) "שבו לכם פה עם החמור" וכאן נרמזת במילה "חמור", המילה "חומר". אברהם מבקש מהגויים לשבת עם החומר כאשר הוא ויצחק הולכים להתקדם לכיוון הרוחניות. עם ישראל הנמצא אז במצבו הגרעיני כבר מקבל את ההכנה למשימתו הרוחנית ללכת אל הקודש לטובת האנושות כולה. את זה מודיע אברהם לגויים "ואני והנער נלכה עד כה ונשתחוה". אברהם ויצחק רוצים לעלות למדריגה גבוהה מאוד של רוחניות, עד שהקומה האנושית שלהם תהא רחוקה מכל הופעה חומרית "ונשתחוה". ההשתחויה הינה אפיסת הקומה החומרית של האדם שמשתחווה ארצה אך מכוון לבו לעליונות הקודש. על כך גם נרמז בפסוק "נלכה עד כה" "כה" שמשמעותו "כמו", והכוונה היא "נלך עד המדריגה בה נהיה כמו בני אדם", ולא בני אדם ממש. זאת אומרת נלך למקום בו נגיע למדריגת המלאכים שאינם משועבדים לחומר, והם לגמרי רוחניים. אך לא בזה נגמרת המשימה כי אברהם מבטיח "ונשובה אליכם". אברהם לא מתכוון להישאר שם לבדו במרומי הקודש, אלא הוא רוצה לחזור משם אל הגויים על מנת לשתף אותם בחוויתו הנפלאה ולהשפיע עליהם גם מן הקדושה שהוא ספג שם. לכן כאשר אברהם אמר להם להמתין במצבם החומרי ("שבו לכם פה עם החמור"), הוא גם הודיע להם "ונשובה אליכם".
איך כל זה קשור למועדי תשרי? נגלה זאת על ידי הרמזים הנפלאים של התורה:
הכל מתחיל "ביום השלישי" (בתחילת הפסוק שהבאנו למעלה), אך "יום השלישי" מרמז על פסוק אחר: "ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד ויחרד כל העם אשר במחנה" (שמות יט, טז). היום שבו קול השופר מחריד והלא הוא רמז לראש השנה, בו תוקעים בשופר כדי להחריד את העם על מנת שיתחיל לעשות תשובה על כל חטאי השנה שחלפה. אם כן נרמזת נקודת הפתיחה בה עומד אברהם ראש השנה. ביום הזה אברהם נבדל מן הגויים והולך לבדו ראש השנה ידוע כיום הדין הגדול, לא רק על מנת לבחון את חטאיו הפרטיים של האדם, אלא הוא גם היום הגדול בו עם ישראל תובע לדין את הגויים שבמהלך ההיסטוריה גזלו לו את אדמתו וגם את זהותו. לכן אומר אברהם לגויים "שבו לכם פה ואני והנער נלכה" כאן אנו נפרדים, כל אחד יצטרך לעמוד לבדו מול המשפט הגדול של מלך מלכי המלכים הקדוש-ברוך-הוא...
הרמז הבא בפסוק הוא יום כיפור "נלכה עד כה ונשתחוה". אברהם ויצחק הולכים למקום בו כל צורתם האנושית מתאפסת למן השתחויה גדולה, בה הם מאבדים את ההופעה הנמוכה הארצית, כאשר הם מקפיאים את כוחות הגוף זהו הצום ושאר העינויים של יום הכיפורים, על מנת לרומם את קומתם הרוחנית. עולה ש"נלכה עד כה ונשתחוה" הוא רמז ליום הכיפורים, שיא המדריגה הרוחנית, ולכן הכל נעשה בהר המוריה סמל הקודש והנבדלות מן החטא. שם הגויים לא מצליחים להגיע בשלב זה של ההיסטוריה, ועם ישראל הוא זה דווקא שקיבל את המשימה הזו של הליכה אל מרומי הקודש על פי הצו האלוקי, כדי להוריד משם את המוסר העליון לטובת האנושות כולה. אך בחלק השלישי של הפסוק נאמר "ונשובה אליכם" רמז לחג הסוכות, שבא אחרי יום הכיפורים ומחזיר את האדם לעולם הזה, לטבעיות של החיים בתוך החומר. אי אפשר להישאר במדריגת יום הכיפורים, במדריגה של הניתוק מן העולם ומן החומר - צריך לשוב אליו ובבריאות. לאחר הכפרה הגדולה של יום הניתוק מן החומר (יום כיפור) צריך לשוב מלאי עוצמה לעולם ולעשייה לחג הסוכות. ולכן מיד לאחר שיא הקדושה, כבר במוצאי יום הכיפורים, היהודי לוקח פתיח ומתחיל לבנות סוכה לבנות מחדש את העולם הזה, והפעם בעוצמתו הרוחנית של "דירת  קבע בבית ארעי". הסוכה מסמלת את השייכות אל החומר אבל לא השעבוד לו, ולכן היא דירה ארעית, לא חזקה ולא מוגנת, להראות את זיקתנו לקודש וחוסר שיקוענו בחומר.
ודווקא בחג הסוכות שהוא סוף המסע הרוחני של מועדי תשרי, שמגיע לשיאו בחג שמחת תורה, אנו שבים אל הגויים "ונשובה אליכם", שהרי ידוע שחג הסוכות הוא החג האוניברסלי, בו גם מקריבים קורבנות עבור הגויים, כפי שנאמר בזוהר: "ישראל מקריבים (בסוכות) שבעים פרים לכפר על אומות העולם, שלא יישאר העולם חרב מהם עם ישראל מתאחד עם הגויים דווקא בחג הסוכות.
שנה טובה ושמועדי תשרי יועילו לנו ולכל העולם כולו.

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת