דף הבית >> הלכה >> מכשיר סלולארי המצלצל במהלך התפילה.

מכשיר סלולארי המצלצל במהלך התפילה

שאלה : מישהו הניח בבית המדרש תיק שבתוכו היה טלפון סלולארי, ויצא לדרכו. במהלך התפילה הטלפון התחיל לצלצל במנגינה רועשת ביותר. האם היה מותר להוציא את התיק אל מחוץ לבית המדרש, או לפתוח את התיק ולחטט בתוכו כדי לכבות את הטלפון – למרות שמן הסתם יש דברים אישיים בתיק, שבעליו אינו מעוניין שאחרים יגעו בהם?

תשובה : קודם כל ברור מעל לכל ספק שאיסור גמור הוא לאדם לתת לטלפון שלו לצלצל בתוך בית המדרש, ואיסור זה הוא אפילו במקרה שהאדם נמצא קרוב למכשיר ועונה מיד. עצם הצלצול מפריע ללומדים, וכל שכן למתפללים, ואין לאדם רשות להפריע לאחרים. דבר זה נלמד מסיפור בגמרא (בבא בתרא כב ע"ב) על פיו לרבי יוסי היו עצי דקלים, ובאו אנשים וישבו מחוץ לשדה, והקיזו דם. הדם משך עורבים, שהתמקמו אחר כך על העצים שלו. ולמרות שהאנשים שהקיזו דם עשו כך בשטחם, וגם הציפורים באו רק בעקיפין מפעולתם, בכל זאת הגמרא אומרת שרבי יוסי סילק אותם משם בטענה שהם גורמים לו נזק.

הרמב"ם (הלכות שכנים פרק יא, ה) מפרש את הפרעת הציפורים בשתי דרכים. ראשית הדם שברגליהם מלכלך את הפירות, ועוד "הן מצרין לחבירו בקולם וצפצופם". ואם קול צפצוף של ציפורים נחשב לנזק שמותר להרחיקו, אפילו אם זה מפריע רק לאדם שהוא "קפדן" כלשונו של הרמב"ם, כל שכן שצלצול טלפון בבית הכנסת או בבית המדרש נחשב לנזק (וע' בשו"ת אגרות משה חלק חו"מ ב סימן יח, שם לומד הרב משה פיינשטיין זצ"ל מסוגיה זו איסור גמור לעשן בבית המדרש אם זה מפריע לאנשים שם).

ודין זה נכון אפילו אם יש לבעל הטלפון חזקה להשתמש בבית המדרש - הרי לעניין נזקים שאין אנשים יכולים לסובלם אין חזקות. וכך נפסק בשולחן ערוך (חושן משפט סימן קנה, מא): "כל דבר שידוע שאין המערער יכול לסבלו, אף על פי ששאר בני אדם סובלים אותו, אין לו חזקה כנגד מערער זה". ולא זו בלבד, אלא אפילו אם סגירת הטלפון תגרום לאדם הפסד, כגון שיפסיד איזו שיחה חשובה וכו', אסור לו להשתמש בו שם. הרי רבי יוסי סילק את מקיזי הדם, אף שהדבר גרם להם טרחה רבה ואפילו הפסד ממון רב למצוא מקום חדש לנהל את עסקיהם, וכן כותב הרב פיינשטיין זצ"ל (שם): "ומצינו שבשביל איזה צער של אדם שמקפיד וסתם איסטניסט, אף שלסתם אנשים אין זה צער כלל, אסור לגרום לו שכניו אף רק על ידי השתמשות שלהם בחצרם ובביתם, ויפסידו גם ממון הרבה על ידי זה, שהרי יצטרכו לשכור מקום להשתמש באומנותם לפרנסתם במקום שלא יהיה מי שמקפיד בזה".

אם כן, הטלפון נחשב למזיק, ואין רשות להניחו בבית המדרש, ומותר לאדם להרחיק נזקים ממנו. השאלה היא רק איזו דרך עדיפה – להוציא את התיק החוצה או לחטט בתוכו כדי לכבות את הטלפון? נראה שפה יש לנסות לחשוב מה היה מעדיף בעל הטלפון. מצד אחד יתכן שישנם חפצים אישיים בתיק, שבעליו אינו מעוניין שאחרים יגעו בהם, אבל מצד שני יש להניח שהוא אינו מעוניין באובדן התיק שלו. לכן, אם על ידי שנוציא את התיק החוצה הוא עלול להיאבד, או להיגנב, יש להניח שבעליו יעדיף את פתיחת התיק, למרות אובדן הפרטיות. אך אם יש מקום בטוח בחוץ, ששם הצלצול אינו מפריע לאחרים, ויש אפשרות להודיע לבעל התיק על הימצאו שם, נראה שזה עדיף.  

 

לכן, מצווה לפרסם מראש שאסור להכניס טלפונים סלולאריים דלוקים לתוך בית המדרש. ואם בכל זאת צלצל שם מכשיר שכזה, ובעליו אינו שם כדי לכבותו, מותר לגשת אליו ולהשתיקו, או להוציאו משם למקום בטוח.

שו"תים נוספים


נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת