דף הבית >> שיעורים >> מאמרים >> הרב אילן צפורי >> נפש הכלל

נפש הכלל – מבט אחר…

ברוך השם היהודים מתקבצים זה כבר עשרות שנים בארץ ישראל ונוצר הגוף הלאומי. ומתוך כך התחילה להופיעה נפש גדולה, נפש הכלל. מהי נפש הכלל? על פסיכולוגיה קולקטיבית כבר דיבר המדען קרל גוסטב יונג בסוף המאה ה19-, והמציא את המושג "אבטיפוס" בדברו על תופעות של רעיונות יסודיים, דמיונות או הלכי רוח שנמסרים באופן גנטי מן הקולקטיב אל הפרט. כך לשיטתו תת-המודע של הפרט מתחיל מנקודת פתיחה קולקטיבי, עם ידיעות של כלל. כשאנו מתוך תורתנו הקדושה מדברים על נפש הכלל, אנו מדברים על הופעת הרוחניות הכללית של האומה הישראלית בתוך הגוף הלאומי. נשמע מסובך? אנסה להסביר בעזרת השם, ונתחיל דווקא במשל. ידוע הוא שתאי הגוף הם יצורים חיים לכל דבר, הם ניזונים, מתרבים, נלחמים וכו'. ואם נפריד את כל תאי הגוף של האדם ונצליח להחיותם בנפרד, כל אחד יפעל על פי דרכו. אך כאשר כולם מקובצים במסגרת הגדולה הזאת הנקראת "אדם", הם מייצרים ישות ענקית השייכת למימד שמבחינתם נשאר תמיד מחוץ לחוג הכרתם. מכאן נגיע לנמשל: היהודים מתקבצים בארץ ישראל ומתוך כך מייצרים גוף לאומי שמסוגל לשאת איזושהי ישות ענקית הנקראת "נפש הכלל", הנשמה הגדולה של עם ישראל - הנקראת גם "כנסת ישראל". ולמעשה אנו היהודים המייצרים את הגוף הלאומי איננו מודעים לעוצמה של אותו מימד ענק שאנו "נושאים על כתפינו", אך בעל כורחנו אנו שותפים להופעתו במציאות. אלפיים שנה הנפש הענקית הזאת לא הייתה חיה, הגלות נמשלה על ידי הגאון מוילנא לבית הקברות של האומה הישראלית. והנה, על ידי קיבוץ גלויות ובניין הארץ והחזרת השלטון היהודי לאומה הישראלית, חזרה נשמה גדולה זו לחיות על ידינו ודרכנו. עכשיו תשאלו "ואז מה? יופי, שמענו שאנו מחיים את הנשמה הגדולה הזו כמו תאים של גוף שמחיים את נפש האדם, אך מה זה אומר כלפינו"? זה אומר הרבה מאוד, זה אומר שאנו חלק מתוכנית ענקית של הופעת חיים עליונים, שמימדם האמיתי לא ניתן להכרה מתוך מבט פרטי של יהודי פרטי. אך יש מבט אחד כללי שהגיע עד למרומי ההכרה של מימד נשמת הכלל. 

זהו מבטו של משה רבינו שמתוך נבואתו הנקראת "אספקלריא מאירה" (הסתכלות מאירה) השיג את הבנת אותה נשמה. מבטו של משה רבינו נמסר לנו מאז מתן תורה ועד עתה מדור לדור בצורה הניתנת להבנה על ידינו - הלא היא תורתנו הקדושה. משה זכה לעלות להשגת נשמת הכלל, והסתכלותו זו שהתאפשרה על פי הרצון האלוקי היא התורה. לכן עכשיו מובן למה תורתנו הקדושה כל כך מהותית ומרכזית בחיינו משום שהיא זו שמאפשרת לנו לדעת איך לחיות על פי המימד העליון אותו אנו נושאים בקרבנו, וגם מאפשרת לנו להכיר את מהותנו הפנימית העליונה. התורה היא למעשה ספר ההוראה איך להוציא לפועל את האמת הפנימית שלנו, שהיא גודל נשמתנו, נשמת הכלל, אליה כל פרט צריך לשאוף להזדהות על מנת לצאת הוא בעצמו אל הפועל – זוהי "תורת חיים", "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר". 

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת