דף הבית >> הלכה >> נרות חנוכה כשנוסעים לשבת

שאלה : אני ואישתי נהיה בבית הורי לשבת חנוכה, ונחזור הביתה במוצאי שבת. היכן אנחנו צריכים להדליק את החנוכיה בליל שבת, ובמוצאי שבת?

תשובה: אדם חייב להדליק נרות חנוכה בביתו, כמו שכתוב בגמרא שמדליקים בפתח הבית. אבל כאן יש להסתפק מה נחשב לביתו? האם המקום שבו הוא גר כל ימי השנה, או המקום שבו הוא יהיה בשבת? מצאנו בדברי הפרי-חדש (סי' תרעז - הובאו דבריו בביאור-הלכה במשנה-ברורה שם): "נשאלתי על בן שיש לו בית מיוחד, והלך הוא וכל בני ביתו לסעוד אצל אביו כל ח' ימי חנוכה - היכן ידליק? והשבתי, שדבר ברור הוא שכיון שסועד וישן אצל אביו כל ח' ימי חנוכה, אף שביום אוכל אכילת ארעי בביתו, שאינו מדליק אלא בבית שאוכל וישן שם בלילה, מפני שאין שום אדם בבית, למי ידליק? וכל שכן עכשיו שההיכר לבני הבית (= שהיו מדליקים בפנים ולא בחוץ, ולכן רק בני הבית רואים את הנרות) שכיון שישנים בני הבית, שם ידליקו". ובהבנת דבריו יש שלוש שיטות: יש אומרים שמדובר רק באדם שעוזב את ביתו לכל שמונת ימי חנוכה – או לפחות רוב הימים – אז נחשב שיש לו בית חדש אצל הוריו, ומדליק שם. אבל, אם הולך לשם רק לשבת, ושאר ימי חנוכה נשאר בביתו, הוא חייב להדליק על פתח ביתו. [כיצד יעשה את זה? בערב שבת ימנה שליח להדליק עבורו בביתו, או, אם הזמן מאפשר, אפשר להדליק כבר מזמן "פלג המנחה" (בערך 3.30) עם נרות ערוכים. ובמוצ"ש גם כן ידליק על ידי שליח, או שיחזור לביתו בזמן שאנשים עדין מסתובבים ברחוב (10.30 בערך) וידליק אז.] כן דעת הרב אלישיב שליט"א. אבל רוב הפוסקים לא סוברים כן, והבינו בדברי הפרי-חדש שאפילו הולך רק לשבת, בית ההורים נחשב "ביתו" מפני שאוכל וישן שם, ואפשר להדליק שם בערב שבת. אבל לגבי מוצאי שבת, שעומדים לחזור הביתה, עדין יש מחלוקת אם בית הוריו שאכל וישן שם במשך כל השבת נחשב ל"ביתו", או, מפני שעומדים לחזור הביתה, ונגמר שבת, ביתו הרגיל הוא "ביתו"? החזון איש אמר שאם לא ישנים ואוכלים במוצ"ש (וגם בבוקר של יום ראשון) בבית הוריו, צריך להדליק בביתו הרגיל - הרי שבמוצ"ש אינו עוד גר בבית הוריו. אבל הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל סבר שזה שהיו בבית הוריו כל השבת מאפשר להדליק שם גם במוצאי שבת. וכנראה שסובר שמפני שבתחילת זמן ההדלקה (מיד במוצ"ש) הוא עדיין בבית הוריו, חל החיוב עליו להדליק שם. ומכל מקום יש שפסקו שטוב לשהות אצל ההורים קצת זמן, וגם לאכול שם מלווה מלכה, כדי שגם במוצאי שבת יהיה נחשב בית הוריו ל"ביתו". למעשה נראה שבערב שבת יש להדליק בבית הוריו, ובמוצאי שבת יכול לעשות מה שיותר נוח. אם רוצים להזדרז ולחזור הביתה ולהדליק שם בזמן שיש עדין אנשים ברחוב, מותר. אבל אם רוצים לשהות בבית ההורים ולהדליק שם, יכולים. ומה טוב אם מדליקים בבית ההורים במוצ"ש, אם גם יישארו שם לאכול מלוה מלכה אצל נרות חנוכה.

שו"תים נוספים


נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת