דף הבית >> לימודים אקדמיים >> סיוע לחיילים משוחררים
תגמולים וסיוע כספי אחרי הצבא
 
א) מענק שחרור
ב) פקדון  אישי
ג) סיוע כספי נוסף
ד) הלוואות
ה) הלוואות לדיור
ו) הטבות לחיילים בודדים
ז) הטבות במס הכנסה
ח) הבטחת הכנסה
ט) פטור מארנונה
י) מלגות ללימודי תעודהא)     מענק שחרור לחיילים המשוחררים ולבוגרות השירות הלאומי:
גובה מענק השחרור לחיילים המשוחררים ולבוגרות השירות הלאומי נקבע בהתאם לאורך השירות וסוג השירות וניתן בתום השירות הסדיר בצה"ל, מג"ב, משטרת ישראל, שב"ס או בתום תקופת השירות הלאומי - אזרחי.
סכומי הזכאות של החייל המשוחרר ובוגרת השירות הלאומי מחושבים על בסיס חודשי:
לוחמים שגוייסו לצה"ל לאחר 1.1.2001, זכאים ל- 245 ₪ לחודש כפול מספר חודשי השירות .
על 24 חודשים: 5,566 ש"ח, על 36 חודשים: 8,513 ש"ח.
תומכי לחימה שגוייסו לצה"ל לאחר 1.1.2001, זכאים ל - 204 ₪ לחודש כפול מספר חודשי השירות.
על 24 חודשים: 4,829 ש"ח, על 36 חודשים: 7,285 ש"ח.

חיילים בתפקידים אחרים (לא לוחמים ולא תומכי לחימה), זכאים ל - 163 ₪ לחודש כפול מס' חודשי השירות. 
על 24 חודשים: 3,929 ש"ח, על 36 חודשים: 5,893 ש"ח.

 
 
תשלום המענק מבוצע ישירות לחשבון החייל המשתחרר או בוגרת שירות הלאומי, בבנק תוך 20 עד 60 יום ממועד סיום השירות הסדיר.
 
ב) פקדון אישי לחיילים המשוחררים ולבוגרות השירות הלאומי
כסף הנמצא בפיקדון והמיועד לצורך התחלת החיים האזרחיים של החייל המשתחרר או בוגרת שירות הלאומי, לצורך התחלת לימודים, פתיחת עסק או מגורים (שכ"ד או קניית בית). הסכומים מחושבים אף הם לפי וותק בשירות החייל המשתחרר או בוגרת שירות הלאומי וסוג השירות. 
לוחמים/ות: על 24 חודשים: 16,698 ש"ח, על 36 חודשים: 25,539 ש"ח.
תומכי/ות לחימה: על 24 חודשים: 14,488 ש"ח, על 36 חודשים: 21,855 ש"ח.
אחר: על 24 חודשים: 11,787 ש"ח, על 36 חודשים: 17,680 ש"ח.
 
 
ג) סיוע כספי נוסף לחיילים המשוחררים ולבוגרות השירות הלאומי:
סיוע כספי זה לחייל המשתחרר או לבוגרת שירות הלאומי מותנה בעמידה בקריטריונים סוציו אקונומיים ואחרים, שנקבעו על ידי הנהלת הקרן לקליטת חיילים משוחררים במשרד הביטחון. לבדיקת הזכאות יש לפנות ללשכה האזורית לחיילים משוחררים.
החייל המשתחרר או בוגרת שירות הלאומי
 שנמצא מתאים 
יכול לקבל סיוע נוסף במהלך חמש שנים מיום סיום שירות החובה:
מימון חלקי/מלא של שכר הלימוד.
החייל המשתחרר או בוגרת שירות הלאומי שנמצא מתאים יכול גם לקבל דמי קיום חודשיים במהלך הלימודים.
החייל המשתחרר או בוגרת שירות הלאומי זכאי סיוע יכול לקבל הפניה למבחנים פסיכומטריים, מבחני מימד ומבחני סף במימון היחידה להכוונה.
כדי לקבל את הסיוע:
החייל המשתחרר או בוגרת שירות הלאומי שהחליט ללמוד באחד ממסלולי הלימודים המפורטים לעיל, ממלא טופס הרשמה במזכירות מוסד הלימודים בו בחר ללמוד, ומצרף לטופס את המסמכים והאישורים המתאימים כנדרש. מוסד הלימודים יטפל בנושא זכאות החייל המשתחרר (או בוגרת שירות הלאומי)  ויודיע בהתאם.
 
 


ד) הלוואות לחיילים משוחררים ולבני/בנות השירות הלאומי
חייל משוחרר או בן/בת השירות הלאומי זכאי לקבל הלוואה חד-פעמית בתנאים מועדפים ללא קשר למצב כלכלי.
ההלואה ניתנת אך ורק  למטרות הבאות: לימודים, טיפול רפואי, נישואין או תשלום שכר דירה.
יש להגיש בקשה להלואה לקרן לקליטת חיילים משוחררים על ידי 
טופס בקשה להלוואה, ולהוסיף לבקשה תצלום תעודת השחרור, קבלה או חשבונית, חוזה שכירות מעודכן, או תעודת נישואין. במקרים חריגים ראש היחידה להכוונת חיילים משוחררים מאשר הלואה גם למטרות אחרות. 

ה) הלואות לדיור לחיילים המשוחררים ולבוגרות השירות הלאומי:
על פי חוק הלואות לדיור זכאי חייל משוחרר להלוואת דיור מוגדלת. גובה ההלוואה המוגדלת מותנה באורך השירות הצבאי. לפרטים נוספים ניתן לפנות לבנקים למשכנתאות.ו) הטבות לחיילים בודדים משוחררים
חיילים בודדים משוחררים אשר שירתו שירות מלא יכולים לקבל גם מלגות מלאות להשלמת בגרויות מבחני סף, מלגות קיום חודשיות במשך תקופת הלימודים.
כמו כן יכולים לקבל ערכת הרשמה לפסיכומטרי ומבחן פסיכומטרי ראשון חינם ובנוסף מלגה של 1500 ש"ח עבור קורס הכנה לפסיכומטרי .
והינם זכאים למימון לינה בבית החייל בשווי 1000 ש"ח.

ז) הטבות במס הכנסה לחיילים המשוחררים ולבוגרות השירות הלאומי :
לחיילים/ות לבני/ות השירות הלאומי מגיעים הטבות במס, לפי מס' חודשי השירות וסוג השירות. ההטבה מתבטאת בנקודות זיכוי. ובתקרת ההכנסה החודשית הפטורה ממס.
המעביד רשאי לתת לחייל המשוחרר את נקודות הזיכוי כנגד תעודת שחרור ו/או סיום שירות. לשם כך יהיה על החייל המשוחרר להגיש למעביד הצהרה על גבי טופס 101/130.

מס הכנסה מחושב על בסיס הכנסה שנתית (שנת המס מתחילה ב- 1 בינואר ומסתיים ב- 31 בדצמבר). אם לא היו לחייל המשוחרר הכנסות מתחילת שנת המס והחייל המשוחרר התחיל לעבוד לאחר חודש ינואר, החייל המשוחרר הינו זכאי לשלם מס מופחת ממשכורתו החודשית. אם החייל המשוחרר מועסק בשני מקומות עבודה או יותר, על החייל המשוחרר לערוך "תיאום מס". לקבלת ההקלות במס או עריכת תיאום מס, על החייל המשוחרר לפנות לפקיד השומה באזור מגוריו.
 

ח) הבטחת הכנסה לחיילים המשוחררים ולבוגרות השירות הלאומי:
על פי חוק זה, אם מלאו לך 20 שנים, הנך עשוי להיות זכאי להבטחת הכנסה,זאת אם מימשת את מלוא זכאותך לדמי אבטלה והנך רשום עדיין כדורש עבודה בלשכת שירות התעסוקה, או אם הופנית על ידם לקורס יום להכשרה מקצועית, בכפוף ליתר התנאים הקבועים בחוק.גובה גימלת הכנסה ליחיד לחודש היא - 1,176 ₪ (נכון לינואר 2008).
לפרטים עליך לפנות למוסד לביטוח לאומי.


ט) פטור מארנונה לחיילים המשוחררים ולבוגרות השירות הלאומי:
על פי חוק הרשויות המוקמיות:
חייל במהלך שירותו הסדיר זכאי לפטור מארנונה כללית (בכפוף להוראות הדין).
החייל המשוחרר ובוגרת השירות הלאומי עד ארבעה חודשים רצופים מיום השחרור זכאים לפטור מארנונה.
הפטור ניתן עם הצגת חוזה שכירות על שמו או הוכחת בעלות על הדירה.
פרטים נוספים ניתן לקבל ברשויות המקומיות.

י) מלגות לימודים לחיילים משוחררים
חיילים משוחררים שלא עברו 5 שנים מיום השחרור, זכאים למלגות לימודים הניתנות על ידי הקרן לקליטת חיילים משוחררים. הזכאות אינה תלויה במצב הכלכלי, אלא בעמידה בקריטריונים הנקבעים על ידי המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע. לפרטים: לחץ כאן.
מלגה בשיעור של 90% במסלול מכינה טכנולוגית להנדסאים.
מלגה בשיעור של 90% במסלול הנדסאים וטכנאים מוסמכים בשנה א', לכלל המקצועות המוכרים.
מלגה בשיעור של 90% במסלול הנדסאיםבשנה ב', במקצועות הנבחרים.

תנאי הקבלה:
תעודת בגרות מלאה עם ציון חיובי במתמטיקה (ברמה של 3 יח"ל לפחות).
או: ציון חיובי במבחני הבגרות הבאם: מתמטיקה (3 יח"ל) אנגלית (3 יח"ל) מקצועות העברית (1 יח"ל).
או: תעודת גמר של המכינה הטכנולוגית להנדסאים.


 
 

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת