דף הבית >> שיעורים >> נצוצי אורות מאמרים >> נצ תורת הנסתר

תורת הנסתר

אורות התחייה פרק ס

"הסתירה שבין הנסתר והנגלה באה תמיד מחסרון השלמה של שני היסודות. הנגלה המצומצם בגבוליו, שאינו הומה אחרי מקורו ושרשו, יחוש איזה שנאה אל הנסתר, שאינו חפץ לדעת צמצום וגבול. מעוט ההכשר אל הנסתר, בקפיצה לתוכו רק משום חולשה של תאבון פנימי המצורפת עם רשלנות ובטלנות, הוא גורם שתטושטש הצורה של הנסתר, שרק שלילת הממשיות, רק רפיון החיים וחוסר הכשרון לתפוס את העולם החי, את מעשיו, תנועותיו, עלילותיו וזרמיו המקסימים, מלאי ההוד והגבורה, הוא הגורם לשיקוע בעומק הנסתר למרות חסרון ההכנה. אבל לא זה וזה יתכן, לא בצד אחד של המטבע העולמית והתורנית יבוססו החיים. הנסתר גרעינו מוכן, אבל אל הפועל יצא בהצלחה רק אחרי ההכשר המלא של הנגלה. מילוי הכרס ב"לחם בשר ויין" מוכרח להיות קודם ל"טיול בפרדס", ומילוי כרס זה במובנו המלא כולל בקרבו גם כן את מדע העולם והחיים ואת ההסתגלות המוסרית המדתית, את גבורת הרצון ואת הכרת ערך האדם, ואת כל הטוב הנאה והמסודר שבמציאות הבא מתוך חנוך טוב והגון לכלל צדדיו, המצטרף אל כל המתעורר לחיים ולרעננות מכל צד ופנים, באדם ובאומה בספרות ובחיים, בחול ובקודש ובקודש הקדשים. תביעת הנסתר, שהיא מתמלאת בבא עתה, היא תביעה איתנה, שהיא מביאה את המלה הגואלת, שהיא משחררת את האמרה הישראלית הגדולה ממאסר אלמותה, היא מחדשת החיים האיתנים, היא מעוררת את רוח הגבורה שבקודש המוחלט, שהוא הרבה יותר פשוט ויותר טבעי מכל חול ורגיל, ועם זה עומד הוא בשגובו ובתפארתו".

מלמדנו הרב זצ"ל שהתביעה ללימוד הנסתר צריכה בדיקה, שהרי היא יכולה להיות פרי הרשלנות והבטלנות בעיסוק השגת תורת הנגלה. הצמאון לתורת הנסתר צריך לבוא לידי רוויה מתוך מילוי האישיות בתורת הנגלה, עם כל הגבולות והצמצומים שהיא מחייבת על פי חוקה. אך לאחר השיקוע בעומק תורת הנגלה, באה ההעמקה בתורת הנסתר, שבמהותה מחפשת את החופש האמיתי שאיננו פריקת עול מן השיעבוד לחוק האלוקי הנלמד בתורה הנגלה, אלא אדרבה, החופש הזה הוא נפיחת גודל ועוז במגבלות של העשייה והעלאתם למרומי הקודש. תורת הנסתר היא זו שמחזירה לאומה את העוז ואת רוח הגבורה לפעול בתוך החיים ולתת לקודש להוביל את מהלך גאולת האומה, ומתוך כך יעמוד העם בשגובו ובתפארתו.


נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת