דף הבית >> שיעורים >> נצוצי אורות מאמרים >> תרבות זרה

תרבות זרה

אורות התחיה פסקה סג

"הגויים טמאו את היהדות הגלויה במגעם, נגעו בשמנים הקדושים ושקצו אותם, אבני מזבח הקודש נתפלגו. אבל בקדושתם נשארו פנימיות הסודות שהם עלומים וחתומים ממגע זר, - ודווקא הפנימיות זו, שהיא נשמת הנשמה העליונה, קבועה היא בנשמה הסגולית אשר לישראל, ואינה זזה ממנה, כל זמן שהקשור לכללות האומה ולצביונה חי בקרבו, כל זמן שהוא חפץ בכלל באושר והצלחת האומה הישראלית, אף על פי שאינו יודע לקרא בשם ולפרש את צפונותיו, ואפילו אם הוא טועה במעשיו ודעותיו, תוכו קודש קדשים הוא".

מלמדנו הרב זצ"ל, שבמהלך ההיסטוריה, תרבויות הגויים מנסות לחדור אל פנימיות הנפש הישראלית. הם אכן מצליחות לפעמים לטמא אף את כל השמנים אשר בהיכל, היינו המחשבה הגלויה וההתנהגות של חלק מבני ישראל. אך מכל מקום התרבויות הזרות הללו לא מצליחות לפגוע בנשמה הפנים פנימית של עם ישראל בכלל ושל רוב רובם של היהודים בפרט. יש אצל כל יהודי פך שמן אחד קטן בחותמו של כהן גדול, שאליו שום פילוסופיה ושום עיוות מחשבתי אחר לא יכולים להגיע, משום שהוא שייך למימד שמעל השכל והרגש, הוא מימד האמונה. וסוד הפך הקטן הזה הוא "חותמו של כהן גדול", היינו הזיקה ומסירות הנפש לאומה ולטובתה. מי שעדיין קשור לאומה, אף שבאופן חיצוני נטמאו אצלו כל שאר השמנים, מוחזק בידינו שהוא בעל פך שמן קטן טהור בפנימיותו, שמננו יצליח בע"ה לטהר שוב את כל אישיותו.


נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת