*
 *

מידע כללי על השיעור/ים

1)באיזה נושא השיעור/ים?
 
 
 
 
 
2)כמה שנים מתקיים/מים השיעור/ים?
 
 
 
3)כמה שיעורים מתקיימים בשבוע?
 
 
 
4)להערכתך האם ריבוי השיעורים עשוי להגדיל את מספר התלמידים?
 
 
 
 
5)מה גודל הממוצע של החבורה אשר מגיע לשיעור (רשום מספר)?
6)מהו מספר התלמידים השנתי (כולל תלמידים שבאו לחלק מהשנה)?
7) להערכתך כמה אחוז מהתלמידים הינם בגדר "לא מפספסים שיעור"?
 
 
 
 
8) מה לדעתך משקל אישיותו של מעביר השיעור לעניין התמדת התלמידים?
 
 
 
 
9) מה גרם להקמת השיעור?
 
 
 
 
 

מידע על אופי התלמידים

1) מהו חתך הגילאים של רוב התלמידים?
 
 
 
 
2) אם החבורה הומוגנית, ציין מהיכן מגיעים התלמידים.
 
 
 
3) אם החבורה אינה הומוגנית דרג מ 1-3 (דירוג כמותי) מהיכן הגיעו תלמידי השיעור.

מידע על רמת הלימוד

1) במידה והחבורה לא הומוגנית, באיזה רמה מועבר השיעור?
 
 
 
2) מהם דרכי ההתמודדות עם התלמידים שהשיעור איננו מתאים בדיוק לרמתם?
 
 
 
4) האם כל התלמידים מרגישים חלק מהשיעור?
 
 
 

מידע על התנהלות השיעור

2) מהות הקשר בין הרב לתלמידים.
 
 
 
3) האם התלמידים מרגישים חלק מחבורה?