דף הבית >> הלכה יומית >> הלכות שמיטה לבית ולגינה
מדריך שמיטה מקוצר לגינה הפרטית
בגינות הנוי הפרטיות, שהינן בקרקע מתחת לכיפת השמים אין כל היתר לסמוך על "היתר המכירה" ויש להקפיד לשמור בהן על השמיטה כהלכתה. גינון בתוך חללים מקורים כאשר הצמחים מעל לרצפה, מותר בשמיטה באופן רגיל. כלומר: בחממות מרוצפות, בתי מגורים, או מוסדות וכדומה, ניתן להמשיך לגנן כרגיל כבכל שנה.
הכלל בכל המלאכות הוא: מותר לבצע מלאכות על מנת לקיים את הגינה ולשמור את המצב הקיים של הצמח או כדי למנוע פגיעה קשה בו. אסור לבצע מלאכות שמטרתן שיפור של הצמח.
לכן, יש להימנע מכל זריעה, שתילה או נטיעה של צמחים, פרחים, שיחים, דשאים ועצים בכל שנת השמיטה. כמו כן, יש להימנע מכל עיבוד קרקע כהכנה וכהכשרה לזריעה, שתילה או נטיעה בשביעית או לאחריה. איסור זה כולל חרישה, קלטור, סיקול ויישור שטח לצורך הכשרתו לעיבוד, שתילה או זריעה.
עם זאת, מותר לטפל בגינה ככל הנחוץ על מנת לשמור (לקיים) על הצמחים, הפרחים, העצים והמדשאות. מותר לדאוג להמשך קיומם הנאה והפורח בשנת השמיטה ולא רק לשמור שלא ימותו. לכן, מותר להשקות בשמיטה בהתאם לנדרש על מנת שהצמחיה תראה נאה, ירוקה ופורחת, אך אין לדשן, לזבל ולהוסיף חומרים אחרים המשבחים ומטיבים את הצמח או האדמה, מלבד במקרים מיוחדים.
לצורך ההשקיה מותר גם לטפל במערכות ההשקיה, לפרוס או לתקן צנרת, טפטפות או ממטרות ואם יש צורך מותר גם לחפור בקרקע לצורך הנחת צנרת או מערכת טפטוף.
פעילות של חיפוי קרקע ליצירת גינות דומם או למניעת עשביה, לחסכון במים או לחיטוי הקרקע מותרת.
עציצים ואדניות
עציצים המושמים מחוץ לבית דינם כגינת הנוי ויש להקפיד בהם באיסורי שמיטה. עציצים בתוך הבית שאינם תחת כיפת השמים  – לא חלים עליהם דיני שמיטה וניתן לנהוג בהם כבשאר שנים, ויש אוסרים לשתול בשמיטה גם בעציץ לא נקוב בתוך הבית. עציצים בתוך הבית מתחת לכיפת השמים יש להתנהג בהם כבגינה.
מדשאה
מותר לכסח את הדשא בשמיטה ומותר לטפל בקנטים. אין לאחר את זמן הכיסוח האופטימלי. מותר לטפל בעשביה שבתוך הדשא. עדיף, אם אפשר, בריסוס סלקטיבי, אמנם אם העשבים ראויים למאכל בהמה עדיף להימנע מריסוס בחומרים רעילים. אם יש צורך מיוחד מותר גם לאוורר את הדשא, אך יש להימנע מדילול. יש להימנע מיישור הקרקע או ממילוי שקעים (אלא אם יש בכך משום חשש מכשול ונזק במקום ציבורי). במדשאות על גבי אדמות קלות מותר לדשן בשמיטה, כשעדיף להשתמש בדשן איטי תמס שאיתו מדשנים לפני השמיטה והוא מתפרק לאיטו במהלך השנה.
עצים
מותר בשמיטה לטפל בשברים ולעשות את כל הנחוץ כנגד מזיקים וכן מותר לקשור, לסמוך ולתמוך את העצים במידת הצורך. יש להימנע מכל גיזום וחיתוך ענפים שמגמתו לגרום לפריצות חדשות או להסחות צימוח. מותר לבצע גיזומים הנחוצים למניעת מפגעים, למניעת פגיעה בעץ או באפשרות הטיפול בו. גיזומים לצורך גזמי עצים – מותר. גם גיזומים שכל מגמתם תספורת ונוי לעץ מותר. אסור לגזום ורדים שכן הדבר גורם להגברת הצמיחה. מותר לקטוף ורדים לנוי, אך בשינוי ולא בגובה הרגיל באותו זן. אין להסיר מהורד את הפרח שהתייבש.
שיחים
גדר חיה מבוגרת ניתן לעצב לצורך נוי, אך יש להימנע מעיצוב גדר חיה צעירה שם העיצוב גורם לזירוז הצמיחה. גיזומים לצורך החדרת אור או גיזומים להסרת ענפים יבשים וענפים מפריעים מותר. גיזומים לעידוד צימוח – אסורים.
פרחים
יש להשתדל לשתול צמחים ופרחים רב שנתיים לפני השמיטה, מכיוון ששתילת צמחי עונה בשמיטה אסורה. גיזום ורדים אסור בשמיטה. הורדת פרחים נבולים ויבשים – מותר.
עיבוד קרקע
יש להימנע מכל עיבוד קרקע שנועד ליצור מצע לצורך זריעה ושתילה, אך מותר לגרף קרקע לצורך ניקיון ונוי, או לצורך ניכוש עשבים שוטים וקוצים.
עציץ קנוי
יש להימנע מקנית עציצים ופרחי-נוי שנשתלו לאחר ר"ה. אך מותר לקבלם, כגון אם הובאו במתנה ע"י אורח


 

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת