דף הבית >> יום ישיבה לחיילים >> הקלטות שיעורים >> שיעורים של ימי הישיבה >> זאת תורת המחנה

שיעורים של הרב עזריאל לויתן "זאת תורה המחנה"


שיעורים באורח חיים והלכות שבת על פי ספר זאת תורת המחנה
הלכות נטילת ידיים שחרית
הלכות המקום הראוי לדבר שבקדושה חלק א
הלכות המקום הראוי לדבר שבקדושה חלק ב
הלכות ברכות השחר
הלכות ברכות התורה
הלכות דברים האסורים קודם תפילה
הלכות ציצית
הלכות תפילין חלק א
הלכות תפילין חלק ב
הלכות הכנת הלבוש והגוף לתפילה
הלכות פסוקי דזימרה
הלכות תפילה בציבור, צירוף למנין ושליח ציבור
הלכות קריאת שמע ותפילת שחרית
הלכות תפילת שמונה עשרה
הלכות נשיאת כפיים
הלכות תחנון
הלכות קריאת התורה
הלכות קיצור התפילה בשעת דחק והשלמתה במקום אונס
הלכות בית כנסת
הלכות נטילת ידיים לסעודה
הלכות נטילת ידיים לסעודה המשך
הלכות היסח דעת והפסק בסעודה
הלכות זימון הלכות ברכת המזון
הלכות תפילת הדרך ותפילה קודם היציאה לקרב
הלכות ברכת הגומל
הלכות ברכת שהחיינו, הלכות זכר לחורבן ודיני הכניסה להר הבית
הלכות תפילת מנחה
הלכות קריאת שמע ותפילת ערבית
הלכות קריאת שמע שעל המיטה
הלכות ההכנה לשבת
הלכות כניסת שבת

הלכות הדלקת נרות
הלכות תפילות השבת
הלכות קידוש
הלכות סעודות שבת
הלכות הבדלה
הלכות הבדלה ב בוידיאו
הלכות הבדלה ב אודיו
הלכות הבדלה ג וידיאו
עקרונות הלכתיים לפעילות מבצעית בשבת
ברכות ותפילות
הלכות אלול
הלכות עשרת ימי תשובה ויום כיפור
הלכות חנוכה - דין אכסנאי א'
הלכות חנוכה - דין אכסנאי

הלכות קריאת זכור
הלכות פרשת זכור והלכות פורים

הלכות פורים 
הלכות פסח - בדיקת חמץ

הלכות פסח - הלכות תשביתו
הלכות פסח
הלכות פסח - חשש מחימוץ

הלכות בין המצרים
הלכות שמיטה בצבא חלק ב
הלכות שמיטה בצבא חלק ג

הלכות הקשורות למורל החיילים, והלכות הקשורות ללחימה
הגנ"ש – הלכה למעשה
הגנ"ש - תפילות
קדושת בתי כנסת
צניעות במקום עבודה

ייחוד מול פיקוח נפש

קדושת ירושלים
השתתפות בשמחת גוי 
כניסת גוי לבית הכנסת
כניסה למצב אונס בשבת או בתענית
היתר חילול שבת מפני פיקוח נפש
פיקוח נפש בשבת בצבא
 
 
 

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת