דף הבית >> המשך מאמר ראשי

 
- אבל תכל'ס היה עדיף שבני ישראל יקבלו אותה מתוך רצון. זה היה מראה יותר על הזיקה שלהם לתורה!
- חז"ל לימדונו שגדול המצוּוה ועושה מאשר מי שאינו מצווה ועושה.
- מה הכוונה?
- הכוונה שאם אתה מבקש ממישהו שאתה אוהב לבצע פעולה, יש בבקשתך משהו מעבר לעצם השגת הביצוע. לפעמים אתה רוצה את עצם הקשר בינך לבין מבצע הפעולה...
- מה? אתה רוצה לומר שה' ציוה אותנו לקבל את התורה רק כדי שיהיה קשר בינינו?!
- לא בדיוק. אני אומר שקיים קשר בין ישראל לריבונו של עולם מיסוד בריאת העולם, ומתוך קשר זה הם שייכים לתורה. ממתן תורה, הקשר הזה בא לידי ביטוי ממשי בעובדה שבני ישראל הם היחידים שמצווים לקיים את התורה. רק הם "מצווים ועושים". אתה מבין, אם זה היה תלוי ברצון, אז אולי עוד אומות היו רוצים...
- כן, אבל אם אין ערך לבחירה הרצונית, למה אמרו חז"ל על פורים שהיהודים "הדוּר קיבלוה מרצון", כלומר חזרו וקיבלו את התורה מרצון הפעם!
- בדור של פורים התחילה המציאות של קבלת התורה מרצון...
- עכשיו אתה ממש מבלבל אותי! וגם סותר את דבריך הקודמים! אם אין ערך בקבלת התורה מרצון, אז מה המעלה בכך שחזרו וקבלוה מרצון?
- טוב, צריך לעשות קצת סדר... לא אמרתי שאין ערך לקבלת התורה מרצון, רק אמרתי שריבונו של עולם לא רצה לתלות את קבלת התורה ברצונם הטוב של בני ישראל. ואין הכוונה שה' לא מצפה שנרצה בכל לבבנו, בכל נפשנו ובכל מאודנו לקבל את התורה, אלא שיש בעיה עם קבלת התורה מרצון. הרצון האנושי בא כתוצאה מהבנה אנושית, והכל תלוי אם כן במהות ההבנה. תינוק למשל רוצה עט כי אפשר לדפוק אותו על הרצפה והוא עושה רעש...
- הבנתי את המשל. אתה אומר שאם התורה היתה מתקבלת מרצון, זה היה מוריד מערכה, שהרי ההבנה האנושית מוגבלת, ומן הסתם לא היו מבינים את ערכה, ולמעשה מה שהם רוצים זה לא מה שהיא באמת.... אז מה השתנה בפורים?
- יש דור בו הרצון האנושי מתחיל להתעלות כל כך, עד שאיננו מוכן לקבל שום דבר ללא הבנה עמוקה.
- מה, אתה רוצה להגיד שהדור של פורים היה עליון יותר מהדור של יציאת מצרים?
- לא, אני אומר שבדור של פורים התחילה התקופה בה תתכן קבלת התורה מרצון חופשי, משום שבני ישראל הגיעו אז לשלב של בירור גדול על עצם הוויתם הלאומית. הם בחרו מרצון לא להיטמע בתוך הגויים ולחזור למעמדם הלאומי, לא כדור יציאת מצרים שיצאו משם בעל כורחם... מתוך כך גם בתורה, שהיא הרוח של ההוויה הלאומית הישראלית, הם יכלו לבחור מרצון.
- ולמה אמרת שזו תחילת התקופה?
- כי ברור שיש מדרגות גם בזה, וברור שמדובר בתהליך שהתחיל בפורים ונמשך עד הדור שלנו, ובעיקר בדור שלנו! דור השואף לממש את מלא המדרגה של קבלת התורה מתוך ידיעה ברורה ומתוך רצון מושלם. על זה הרב קוק מדבר ב"מאמר הדור". כיום יש לבני ישראל שאיפות גדולות לקבל את התורה מתוך הבנה ורצון... התורה ניתנה בכפיה כדי שנבין את ערכה האלוקי, אך עם הדורות, בני ישראל מתעלים ומגיעים למדרגה שרצונם הפרטי מתעלה כל כך, עד שבזכות ההתמסרות להויה הלאומית, ומתוך יראת שמיים, הוא נושק כבר ברצון האלוקי, ומדרגות של "עשה רצונך כרצונו" מתחילות להופיע... הכפירה של דורנו היא רק תהליך של בירור שמביא להעמקת הקשר ההכרתי שלנו עם התורה, ויאפשר את עומק ידיעתה וממילא את קבלתה מרצון מלא... כדאי ללמוד את מאמר הדור (בספר עקבי הצאן)...

 


 


 
 

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת