דף הבית >> המשך מאמר ראשי

- לא, ממש לא. צריך להבין את הרעיון האלוקי שמאחורי המושג "עם סגולה".
- ומהו הרעיון?
- האנושות ניחונה בפנינה היקרה ביותר של ההויה, הלא היא הבחירה החופשית. מתוך כך, האפשרות התיאורטית שהעולם לא יגיע ליעדו היא לכאורה אפשרית.
- מה הכוונה שהעולם לא יגיע ליעדו?
- מעין מה שקרה במגדל בבל. האנושות החליטה ללכת בכיוון שונה מזה שחפץ ריבונו של עולם, ומתוך כך היא עלולה להביא על עצמה הרס עצמי...
- ומה הפתרון?
- הקדוש-ברוך-הוא דאג שבמקום אחד בעולם תהא נקודת אור שתבטיח את הצלחת העולם והגעתו ליעדו, שהוא עשיית הטוב על פי הפקודה האלוקית, הלא היא התורה.
-  ואני מבין שהנקודה הזאת היא עם ישראל...
- בדיוק, ה' כרת ברית עם זרעו של אברהם אבינו לבל יתרחקו מיעודם, שהוא להאיר את אור הקודש בעולם, האור שבסופו של דבר יושיע את האנושות כולה ואת ההויה כולה מנמיכותה.
- אני הבנתי. אבל מדובר על תפקיד. למה לומר שהעם הזה צריך להיות שונה במהותו משאר העמים?
- נראה שבתחילה, הקדושה של העם הזה היתה צריכה באמת להיות רק כתוספת ויתרון על מעמדם של שאר העמים, אבל משנתקלקלו העניינים ורוח האדם שקע כל כך, עד שלא היה החול יכול להיעשות בסיס לקודש אלא אם כן יקלקל אותו, הוכרחה גלות מצרים לבא בתור כור הברזל שזיכך את צד האדם שבישראל עד שנעשה לבריה חדשה וצורתו החולית נטשטשה לגמרי.
- זה כבר נשמע לי הסבר של הרב קוק... תסביר.
- אתה צודק. כך כותב הראי"ה בספר אורות, שהיה רצוי שהפער בין ישראל לעמים יהיה קטן, דהיינו שמדרגת ישראל תהא כמעין תוספת על מצבם של הגויים. אבל ההיסטוריה הוכיחה שהעם הנושא את העניין האלוקי צריך להיות נבדל לגמרי בקדושתו משאר העמים.
- למה?
- כי ללא פער זה, שמתבטא בכל הפרמטרים של האישיות הפרטית ושל החיים הציבוריים, השאיפה לקודש היתה נבלעת בתוך עוצמת החול והצרכים הנמוכים של האדם. היה צורך באדם שקומתו הרוחנית, מראש ועד עקב כולה ישראלית...
- ומה המשמעות?
- במילים אחרות, המציאות היא כיום שהסגולה הישראלית נבדלת במהותה מזו של שאר העמים.
- שוב אתה דוגל בתורה הגזעית או הגזענית הזאת של "עם נבחר".
- לא. אין כאן ח"ו התנשאות. אנו לא טוענים שהגויים לא חכמים, או שאינם מסוגלים להיות בעלי חסדים. כל עם וסגולתו הוא. כל עם הוא עם סגולה לעניינו הפרטי שצריך להופיע בעולם דרכו, ובצירוף כל הסגולות של כל העמים נבנה מרקם האנושות בכללה. אך ישנו רק עם אחד שסגולתו היא לשאת את הקודש. היחידי שיכול לחוות את הקשר המלא עם הפקודה האלוקית, התורה. זוהי סגולתו, הוא נברא עם יכולות אלו, ומתוך כך הוא מצליח להתעלות למרומי המדרגות העליונות של האדם המתוקן ולהשפיע את הטוב האלוקי לכל האנושות, ולהביא אותה למרומי הקודש.
- אתה למעשה טוען שהסגולה שלנו מכילה מכלול של תכונות יחודיות מולדות, האמורות להתבטא בהתנהגות אנושית משופרת ביחס לשאר העמים, אבל צר לי להעיר לך שבתי הכלא מלאים ב"אנשי סגולה" כאלה, מה שסותר את התיאוריה שלך.
- זה לא סותר. ריבונו של עולם לא ביטל את הבחירה החופשית של בני עַם הסגולה. אדרבה, חלק מעניינה של הסגולה היא החופש העליון לבחור בטוב. ומתוך כך, ישנם בני סגולה הבוחרים שלא להתנהג על פי סגולתם הפנימית. אך מובטחים אנו שהאומה בכללותה, וגם היחידים בסופו של דבר, יוכיחו את סגולתם לעיני כל, ואז שם ה' הנקרא על ישראל יהיה מעורר באומות העולם את יראת הרוממות, ולא תהא שום שיטת מלחמה נוהגת, וההשפעה תהא בדרכי שלום... זה רק עניין של זמן.


 

 

 

 

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת