דף הבית >> המשך מאמר ראשי

- אבל כך מגיעים לקיצוניות ההפוכה של חוסר אמונה בישועה, במצבים בהם אין לנו יכולת לנצח. וזה יביא אותנו להתנהג בחוסר תעוזה ואפילו בפחדנות.
- אני מסכים איתך שצריך למצוא את דרך האמצע, אבל השאלה היא איך לקבוע את הגבול בו נגמרת ההשתדלות ומתחילה הסמיכה על הנס.
- נכון שלקבוע לבד את הערכים הללו זה לא פשוט, אבל ברוך ה', הגדרים כבר נקבעו לנו על ידי חכמינו, והמלחמה הראשונה שניהלו בני ישראל בכניסתם לארץ, מלחמת יריחו, מהוה בניין אב לכל המלחמות.
- ומה המסר שלה?
- הגמרא אומרת שחומת יריחו נבלעה באדמה, אבל היא בעצמה מקשה מן הפסוקים בהם כתוב "ותיפול החומה תחתיה", זאת אומרת שהיא נפלה ולא נבלעה.
- מה ההבדל?
- אם היא נפלה, אפשר למעשה להבין שהלוחמים הפילו אותה עם כל המכשירים דאז של הפלת חומות ועם הרבה התמדה וגבורה. אבל אם היא נבלעה באדמה, זהו נס גמור.
- ומה באמת קרה שם?
- הגמרא מסבירה למה היא נבלעה ולא נפלה. היא נבלעה משום שהיא הייתה בנויה באופן שהגובה שלה היה שווה לרוחב שלה.
- ואז?
- ואז אי אפשר להפיל אותה. תאר לעצמך חומה בגובה של הכותל המערבי ויותר, שעובייה כמו הגובה הזה. זה מין גוש אבן בלתי חדיר!
- הבנתי, ולכן הנס היה נצרך והיא נבלעה, אבל למה בפסוקים כתוב שהיא נפלה?
- המסר הוא פשוט: הכתוב בא ללמדנו שאם היה אפשר להפיל אותה, ה' לא היה עושה נס ובולעה. ויש כאן בנין אב הבא ללמד על כל מערכות ישראל.
- והוא?
- והוא שיש הבדל תהומי בין תקופת גלות לתקופת ישוב הארץ. בתקופת הגלות, עם ישראל מובל כצאן, וגם כאשר הרועה מסתתר, בסך הכל הם כצאן שאין לו לא יוזמה ולא יכולת. אבל בתקופת ישוב הארץ, עם ישראל צריך לקחת אחריות על מעשיו, ואז הקדוש-ברוך-הוא מצפה מהם שיהיו בעלי יוזמה, והם חייבים להשתדל עד לקצה היכולת. הם צריכים לבנות מערכות הגנה, מערכות כלכלה, מערכות סעד וכו'.
- אני מבין... ומחומות יריחו אנו לומדים שכאשר בני ישראל עשו את כל האפשר במלחמה, הכינו את עצמם ולא בחלו באמצעים, אבל המציאות היתה בלתי אפשרית, אז הקדוש-ברוך-הוא עשה להם נס.
- זה העניין, ולכן הכתוב לא כתב שהחומה נבלעה, שלא נחשוב שזוהי הדרך הנורמלית, במלחמות. אלא הדרך הנורמלית היא שהחומה נופלת על ידי טכסיסי המלחמה של ישראל. אבל מאידך גיסא, הסמיכה על הנס באופן כזה, כאשר אין פתרון בדרך הטבע, מוסיפה רוח, אומץ וגבורה ומקנה עוז נפש עם שלמות ביטחון ואמונה בצור ישענו יתברך שמו... אתה מבין, חיילים שיודעים שהם חייבים לעשות הכל כדי לנצח, אבל גם יודעים שאם הם "נתקעים" יש להם אבא בשמיים שיעזור להם, אלו החיילים המעולים בעולם, אלו צבאות ה' שיובילו את האומה לגאולתה השלימה!
 
(מקורות להרחבת הנושא: עין איה, ברכות פרק ט פסקה יד).

 

 

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת