דף הבית >> המשך מאמר ראשי
על כך אומר הרב: "הננו מבינים ש'הזיק' הנשמתי הוא היסוד: אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז, שהיתה המלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות, שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם היתה. מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת ד' היתה בהכרה פנימית". אנו לא מזדהים עם מעשים כוחניים ואלימים, אנו מזדהים עם הגודל הרוחני של גדולי עולם אלו שידעו לשמור על "טוהר הנפש", משום שעסקו במלחמות שמטרותיהן היו ברורות להן. אנו מזדהים עם "טוהר הנפש" שלהם ולא עם "טוהר הנשק" הנשק מעולם לא טהור, הוא מקצר את החיים ומוריד טומאה לעולם. אבל הנפש הישראלית האוחזת בנשק, היא טהורה, וכאשר היא מלאה אידיאלים אלוקיים, היא שומרת על טהרתה, גם כאשר היא הולכת בגיא הצלמות של המלחמה והכיבוש. וכי שכחנו את הצבר? לא יעונה שום רע לנפשו, משום שמלחמתו מלחמת האומה היא, מלחמת קודש! מי שמלא אמונה בצדקת דרכו, לא מפחד ללכלך את הידיים, בעת שהעולם עדיין לא מבוסם דיו כדי לאפשר לנו להקים את ממלכתנו בדרכי שלום. מי שמבלבל בין טוהר הנפש לטוהר הנשק יתמלא רפיון וחולשה מקפיאה הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, וייתן לגיבורים לנהל את המלחמה! מלכי ישראל שאיבדו את דרך עמם נקראו בתנ"ך "מלכי חסד" (מלכים א, כ, לא), גם הרעים שבהם, משום שאבד מהם ערכם  העצמי, כאשר עזבו את ה' ואת דרך האידיאלים האלוקיים המתגלים בישראל. הם לא הצליחו לאזור כוח ולהגדיל את גבורתם על מנת לבסס את ממלכתם, כאשר היה צורך להשתמש בכוח הצבאי על מנת לנצח את הגויים (מאמר דעת אלוקים בעקבי הצאן, עמ' קלז). הם "לא נתעסקו בלמידת מלחמה ולא בכבוש ארצות", כאשר היה צורך, כלשון הרמב"ם (אגרת הרמב"ם לקהל מרשיליא).
הכיבוש משחית רק את המושחתים ששמים את כל מאווייהם הפנימיים בהנאות העולם, בחיי שעה, ואינם מעיזים להביט קדימה אל העתיד המפואר של אומתנו. הכיבוש משחית את מי שאינו רואה את עצמו כחייל של אומה שלמה לדורותיה, עליה אמר הקב"ה "ושכנתי בתוכם".
בדורנו אין לנו לחשוש, כי אנו מסוגלים לטוהר הנפש. שלא ישקרו לנו מעל כל במה ומעל כל גלי הרדיו! שלא יוציאו עלינו שם רע! אנו לא נשחתים על ידי הכיבוש! כי אנו לא כובשים אלא מיישבים את ארצנו שלנו! הגיע זמן לשים קץ ל"כיבוש" ולכנותו בשמו – "שיבת ציון"... 

 

 
 
 

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת