דף הבית >> המשך מאמר ראשי

שאי אפשר להבין את עומק עניינה של ארץ ישראל ללא רוח הקודש, וממילא קשה להבין עד כמה היא משפיעה על לימוד התורה.
- נו, אז על מה אתה מדבר אם אתה לא מבין?
- תראה, המציאות לא תלויה בידיעה שלנו. זה שעכשיו יש קוף אחד שמטפס על עץ אחד באמצע הג'ונגל באפריקה, ואתה לא יודע מזה, זה לא מפריע לו לטפס...
- מה זה קשור?
- אני מתכוון לומר שההשפעה של ארץ ישראל עלינו לא מעוכבת מהעובדה שאנו לא מצליחים להבין איך היא פועלת עלינו... זו פשוט עובדה. היא פועלת עלינו! הופעות הקודש נקיות הן בארץ ישראל, ובחוץ לארץ מעורבות הן בסיגים וקליפות מרובים.
- כן, אבל איך זה מתבטא בלימוד התורה?
- הגמרא מביאה דוגמה לכך במסכת בבא בתרא, שם נחלקו רבי זירא ורבי אילא בעניין מסוים בדיני ירושה. ומסופר שכשעלה רבי זירא לארץ ישראל, הוא שינה את דעתו וקבל את דעת רבי אילא.
- נו, זה קורה, ומה בכך?
- הוא בעצמו הסביר את השינוי בדעתו כך: "אויר ארץ ישראל מחכים", ורש"י מסביר שעצם העליה לארץ ישראל גרמה לו לעמוד על אמיתת הדברים.
- אם אני מבין נכון את דבריך, המציאות בארץ ישראל משפיעה על איכות הלימוד. אך עדיין איני רואה בזה משהו כל כך מהותי שנוכל לומר שיש תורה חדשה, "תורת ארץ ישראל". בסך הכל הסברות נאמרו גם בחוץ לארץ, אלא שבארץ ישראל מצליחים להכריע לפי הסברה הנכונה.
- אתה נוגע כאן סוף סוף בנקודה המהותית! תורת ארץ ישראל לא רק מאפשרת להכריע בסברות הקיימות, אלא היא מחדשת הבנות חדשות בעומק התורה, הבנות שלא ניתן להשיג בחוץ לארץ. עיקר השפעתה של ארץ ישראל על הלומדים הוא בהתחדשות "תורת הכלל".
- רגע, רגע... עוד לא הצלחת להסביר לי מה זה "תורת ארץ ישראל" וכבר אתה הולך על מונח חדש, "תורת הכלל"!
- הרב כותב באורות הקודש שבארץ ישראל ניתן להשכיל את היסוד של העולם המאוחד, לינוק מאור החכמה הישראלית, ממהות החיים הרוחניים המיוחדים לישראל, מהשקפת העולם והחיים הישראליים...
- לא מבין...
- אתן לך משל. נכון שגוף האדם בנוי מתאים חיים? כאלה יצורים פרימיטיביים שניזונים, מתרבים, נלחמים על חייהם וכו'.
- ואז?
- לתאים הללו יש "תורת חיים" משלהם, היינו תנאי קיום, כללי הישרדות, כללי הזנה... אבל לאדם שהם "מייצרים" על ידי התאגדותם לאורגניזם אחד, יש "תורת חיים" שונה לחלוטין, אף שהוא מורכב מאוסף כל התאים הללו, נכון? כך גם בעם ישראל, כאשר היהודים מתאגדים בארץ ישראל, הם מייצרים מימד חיים חדש, שיש לו תורת חיים הנקראת "תורת הכלל".
- אתה רוצה לומר שהתורה של חוץ לארץ דומה לתורה של התאים הפרטיים, היינו היהודים הנפרדים, ותורת ארץ ישראל היא התורה של הייצור הזה שנוצר בארץ ישראל, הנקרא הכלל?
- נכון מאוד! ולכלל הזה יש נפש, עם שאיפות ורצונות. זהו עצם המושג "ישראל", שהוא הופעה כללית, שכל היהודים המתאגדים כאן מצליחים ליצור. והיצור הזה הכללי יש לו מצוות מאת ה'. הוא לא מניח תפילין כמו יהודי פרטי, אבל הוא צריך לבנות כבישים, צבא, כלכלה, מערכת חינוך, תרבות... זו עבודת ה' שלו, שכמובן מתאפשרת על ידי פעולתם של היהודים הפרטיים הפועלים למען הכלל. והכל על מנת לתת לשכינת ה' להופיע בעולם.
ורק בארץ ישראל לימוד התורה יכול להתעלות להבנת מושגי הכלל הזה ולידיעה איך לבנות את המערכות הציבוריות הללו. כאן צומחת "תורת הכלל" אצל לומדי התורה המזדהים עם התחיה הלאומית, זהו הפרי הנשגב של "תורת ארץ ישראל". 

 


 

 

 

 

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת