דף הבית >> שיעורים >> נצוצי אורות מאמרים >> ארץ החיים

ארץ החיים

אורות ארץ ישראל פסקה א

 "ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קנין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החמרי או אפילו הרוחני. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. ומתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, ולהוציא לפועל את עומק חבתה, בשום השכלה רציונלית אנושית כי אם ברוח ד' אשר על האומה בכללה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קויה בצבעים טבעיים בכל הארחות של ההרגשה הבריאה, ומזרחת היא את זריחתה העליונה על פי אותה המדה של רוח הקדושה העליונה, הממלאת חיים ונעם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית".

מלמדנו הרב זצ"ל שמהותה של ארץ ישראל לא ניתנת להשגה בשכל הרציונלי, משום שהיא עניין נשמתי הקשור לעצם הויית האומה הישראלית. ארץ ישראל איננה מקום בו האומה יכולה להתפתח, אלא היא שייכת למימד המאפשר את עצם קיום האומה. הדרך בה העם היהודי יכול להשיג את המימד הזה, היא פשוט בהימצאו על אדמת ארץ ישראל ובהנהיגו בה את עצמו על פי כללים המפתחים קשרים חומריים ורוחניים עם הארץ. גם כאשר קשרים אלו הנם קשרים של חול בלבד, מתהווה האומה הישראלית על ידי ארץ ישראל, אך התכלית היא יצירת קשרים של קודש על ידי קיום התורה בהופעתה המעשית ועל ידי הזדהות עם רוחה, מה שמביא את האומה החיה להיות גם בריאה. דרגות החיבור עם מלוא הארץ ועם מלוא התורה יקבעו את רמת בריאות הגוף ובריאות הרוח של האומה.


נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת