דף הבית >> שיעורים >> מאמרים >> הרב אילן צפורי >> דת יוונית
צום עשרה בטבת
"דת יוונית"
על מה יהודים צמים עד היום בעשרה בטבת? אחת הסיבות נקראת "תרגום השבעים".
מה הסיפור?
לפני אלפיים ושלוש מאות שנה(!) בערך, קם מלך יווני אחד ושמו תלמי, והחליט לתרגם את התורה לשפה היוונית.
נו, מה הבעיה? לכאורה יופי! גם הגויים יוכלו קצת ללמוד את תורתנו הקדושה!
אלא צריך להיכנס לראש של המלך הזה כדי להבין מה כל כך חמור במעשיו, עד שאמרו חכמינו ז"ל (במגילת תענית, פרק אחרון): "בשמונה בטבת נכתבה התורה יוונית, בימי תלמי המלך, וחושך בא לעולם שלושה ימים"!
תלמי המלך הוא אחד משלושת יורשיו של אלכסנדר מוקדון שלושה מלכים יוונים חילקו את האימפריה האדירה של אלכסנדר הגדול, והוא, תלמי, זכה במזרח התיכון: מצרים, לוב, קפריסין וארץ ישראל. בירתו הייתה אלכסנדריה, והוא היה שוחר מדע גדול. הוא פעל רבות על מנת לבסס במצרים תרבות מדעית, ומתוך כך הקים את "המוסיאון" הראשון בעולם, באלכסנדריה.
"המוסיאון" הזה לא היה כמוזיאונים של ימינו, אלא היה דומה יותר לאוניברסיטה, בה כל חכמי האומות באו להציג את חכמתם ואת הישגיהם המדעיים והפילוסופיים (ביניהם גם היה אוקלידס המפורסם). היה שם מין הפנינג גדול של מדע וחכמה.
ומי לא הגיע להציג את חכמתו? היהודים כמובן!
היהודים כבר אז היו ידועים בחכמתם - הרי במהלך כל ההיסטוריה, תמיד הייתה ליהודים (עַם הספר) זיקה ללימודים, ותמיד היו ראשונים בחכמת הקודש וגם היו בקיאים בחכמות החול.
אך אנו מכירים את היהודים - במהלך כל ההיסטוריה הם לא בדיוק חפשו את חברתם של הגויים (ואנו גם יודעים בדיוק למה. הגויים לא כל כך אהבו אותנו לאורך כל ציר ההיסטוריה).
מכל מקום זה מאוד הרגיז את תלמי המלך, והוא החליט לנסות להוכיח לעיני כל העולם, שחכמת היהודים, היינו תורתם, היא שקרית.
התלמוד (במסכת מגילה) מספר: "מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ושניים זקנים והכניסן בשבעים ושניים בתים ולא גילה להם על מה כינסן, ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר להם 'כתבו לי תורת משה רבכם'".
למה כל כך הרבה חשאיות? אלא כוונתו הייתה להראות לעולם ששבעים ושניים חכמים יהודים לא מסוגלים לתרגם את התורה בצורה אחידה, אלא כל אחד מבין אותה באופן שונה מחבירו. הוא רצה להוכיח שהיהודים מבולבלים, שהרי חכמיהם מבינים כל אחד את התורה על פי הבנתו הפרטית מה שמוכיח לשיטתו שהיא איננה חכמה.
מסופר שנעשה לאותם חכמים נס, כפי שאומר שם התלמוד: "נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד עצה והסכימו כולם לדעת אחת". זאת אומרת שעל אפו ועל חמתו של תלמי המלך, כל היהודים תרגמו בדיוק אותו דבר כל נושא ונושא שבתורה הובן בדיוק באופן שווה על ידי שבעים ושניים החכמים.
אם כך, למה אנו מתעצבים? אדרבה היינו צריכים לעשות מיום זה יום טוב! הרי ביום הזה הוכיח תלמי המלך לעיני כל הגויים שתורת היהודים היא אמיתית הרי לא יתכן שפרופסור אחד יאמר שקבוע כח הגרביטציה שווה 9.81 והשני יאמר 7 והשלישי 13, כך גם עכשיו, הוכח שתורת היהודים היא אמת, שהרי אין בה מחלוקת.
ושוב אנו שואלים, אז למה לצום! אלא חכמינו למדונו כלל גדול: "שבעים פנים לתורה" ההפך הגמור מסברתו של תלמי! . ביטוי זה בא להודיענו שהתורה הקדושה שלנו איננה חכמה אנושית שהשליטה עליה חייבת להתבטא בכך שערכיה מושגים באחדות אבסולוטית על ידי החכמים העוסקים בה. מים זה H2O, ואין פירוש אחר! אבל התורה האלוקית, אף על פי שהיא נמשלה למים, מכל מקום היא איננה ספר מדע, אלא היא הספר של המוסר האלוקי שמקורו מעל האדם, והוא קדם לעולם. חז"ל ביטאו את זה במדרש: "הסתכל הקדוש ברוך הוא בתורה וברא את העולם". התורה היא התוכנית של העולם, וערכיה הם עבורנו הדרכים בהן אנו מצליחים להתאים את חיינו לתוכנית הזאת.
החכמה שביסוד התורה היא עצם חכמת האלוקים, ולא רק הופעת החכמה האלוקית, אותה מנתח המדע. משום כך לא יכול להיות שבשר ודם ישיג את עומק פנימיותה. לכן טבעי הוא שיהיו "שבעים פנים" בהבנתה.
אבל המלך היווני הזה לא קלט מהי תורתנו הקדושה. הוא ראה אותה כחכמה, כמדע, ולכן דרש שתהא כולה אחת בהופעתה. ואף על פי שהוא לא הצליח להשפיל את עם ישראל בעיני הגויים, מכל מקום אנו יודעים שמה שקרה שמה איננו הישג, שהרי הוא הוכיח שהתורה היא מדע ועבורנו זו פגיעה נוראה בערכה. על כך אנו אומרים עד היום בסליחות של יום הצום עשרה בטבת: "ומלך יוון אנסני לכתוב דת יוונית" על ידי תרגום השבעים התורה נהפכה "לדת יוונית" ואיבדה את ערכה. על כך אנו צמים עד היום הזה, עד ששוב אנו, ואתנו העולם כולו, נצליח להבין שתורתנו הקדושה חכמה אלוקית היא, ולא חכמה אנושית

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת