דף הבית >> יום ישיבה לחיילים >> הקלטות שיעורים

הקלטות השיעורים של ימי הישיבה שהתקיימו לאחרונה
יום ישיבה לחיילים ב' בניסן ה'תשע"ט


הרב עזריאל – הלכות הכנה לשבת
הרב הרץ – חיוב נשים במצוות הפסח
הרב צפורי – סוגיה גמ' – קרן
הרב צפורי – מדת למדינה

יום ישיבה לחיילים ג' באדר ב' ה'תשע"ט

הרב עזריאל אריאל - הלכות קריאת שמע על המיטה
הרב יהושע הרץ - נשים חייבות בקריאת מגילה (דף מקורות)
הרב אריק מלכיאלי - השגחה והסתר פנים 
הרב אילן צפורי - סוגיא בגמרא - אבות ותולדות בנזיקין
הרב אילן צפורי - אפר מול פאר בגאולה

יום ישיבה לחיילים ה' אדר א' ה'תשע"ט

הרב אריק מלכיאלי – בשמחה 
הרב יצחק אניג'ר – פרשת תצוה על פי אור החיים הקדוש
הרב אילן צפורי – סוגיה גמרא – הרכב בית דין
הרב אילן צפורי – ט"ו בשבט - ציר תיקון העולם
 
יום ישיבה לחיילים ה' בשבט ה'תשע"ט

הרב עזריאל – הלכות ערבית 
הרב הרץ – ט"ו בשבט בשנת העבור
הרב אניג'ר – פרשת שבוע על פי אור החיים הקדוש
הרב צפורי – סוגיה גמרא – הרכב בית דין
הרב צפורי – ט"ו בשבט - ציר תיקון העולם

יום ישיבה לחיילים י' בטבת ה'תשע"ט

הרב עזריאל – הלכות מנחה
הרב הרץ – לפני עיוור
הרב אניג'ר – פרשת שבוע על פי אור החיים הקדוש
הרב צפורי – סוגיה גמרא – בית קטן מי' טפחים
הרב צפורי – תרגום השבעים

יום ישיבה לחיילים כח במרחשון ה'תשע"ט
 
הרב עזריאל – ברכת שהחיינו ודיני זכר לחורבן 
הרב הרץ – ברכה על ההידור 
הרב ראובן אלבז - סיכום בכתב
הרב צפורי – בבא קמא – אבות מלאכות 
הרב צפורי – התרבות הישראלית

יום ישיבה לחיילים ה' באב ה'תשע"ח
הרב עזריאל – לתשעה באב
הרב הרץ - תקנה דרבנן לאסור המפורש בתורה להתר
הרב אניג'ר – קמצא ובר קמצא
הרב צפורי – גמרא- התופס במקום שחב לאחרים
הרב צפורי – אמונה - האם הכיבוש משחית

יום ישיבה לחיילים ז' בתמוז ה'תשע"ח
הרב עזריאל - הלכות ברכת המזון
הרב יהושע הרץ – חיוב מצוות תלמוד תורה
הרב יצחק אניג'ר   – פרשת השבוע
הרב אילן צפורי –  חיוב לסלק היזק ראייה בחלוקת חצר של שותפים
הרב אילן צפורי –  מידת ההשתוות בעם ישראל עפ"י הגאון מוילנא 

יום ישיבה לחיילים ח' סיון  ה'תשע"ח
הרב עזריאל – הלכות זימון
הרב הרץ – חיוב נשים במצוות ביכורים
הרב אריק מלכיאלי - עשרת הדיברות בעידן העכשווי
הרב צפורי – זה נהנה וזה לא חסר         
הרב צפורי - מעמד הר סיני - השגת הנשמה

יום ישיבה לחיילים ט' באייר ה'תשע"ח
הרב עזריאל לויתן -  הלכות הפסק בברכה
הרב יהושע הרץ - חיוב נשים בספירת העומר
הרב דוצמיצר - ל"ג בעומר
הרב אילן צפורי - האם קריאת שמע דאורייתא או דרבנן
הרב אילן צפורי - האהבה האמיתית בשובנו לארץ

יום ישיבה לחיילים ד' בניסן תשע"ח
הרב עזריאל לויתן – הלכות פסח במחנה
הרב יהשוע הרץ – דין מצה על השולחן בזמן ההגדה – חלק א'
הרב יהשוע הרץ – דין מצה על השולחן בזמן ההגדה – חלק ב'
הרב אריק מלכיאלי – מענייני דיומא
הרב אילן ציפורי – נאמנות המוכר
הרב אילן ציפורי – אמונה לפסח – מעגל השנה

יום ישיבה לחיילים ה' באדר תשע"ח
הרב הרץ – משנכנס אדר מרבים בשמחה
הרב יוסף ויזל – פורים ובית המקדש
הרב צפורי - הילך
הרב צפורי - שרביט הזהב 

שאר הקלטות השיעורים מימי הישיבה מסודרים לפי רבנים 

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת