דף הבית >> שיעורים >> נצוצי אורות מאמרים >> התשוקה למצוות

התשוקה למצוות

אורות ארץ ישראל פסקה ח

"בתוך הלב פנימה, בחדרי טהרתו וקדושתו, מתגברת היא השלהבת הישראלית, הדורשת בחזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אל מצוות ד' כולן, לצקת את רוח ד', רוח ישראל המלא הכללי הממלא את כל חללה של הנשמה, בתוך כל הכלים הרבים המיוחדים לה, להביע את הבטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה, מעשית ואידיאלית. () ובכללות האומה כולה כל חפץ החירות וכל תשוקת החיים, כל תשוקת חי הכלל והפרט, כל תקוה של גאולה, רק ממקור מעין חיים זה הם נובעים, כדי לחיות את החיים הישראליים במלואם בלא סתירה ובלא הגבלה. וזאת היא תשוקת ארץ ישראל, אדמת הקודש, ארץ ד', שבה המצוות כולן מתגלמות ומתבלטות בכל חטיביותן".

מלמדנו הרב זצ"ל שהתשוקה לארץ הקודש והרצון ליישב אותה נובעים מתשוקה כללית אל הקודש עצמו, הכוללת גם רצון לקיים את המצוות כולן במלוא המובן. מדובר בהסתכלות פנימית, שהרי ברור שאותם מתיישבים שבאו לבנות את הארץ לא רק שלא טענו טענות כאלה, אלא אדרבה, גם אמרו והתנהגו בצורה הפוכה, אך מאחורי כל הרוחות הזרות שמתלוות אליהם, יש צמאון גדול להשתייכות לתורה כולה המעשית והרעיונית. בשלב זה צמאון זה אינו מסומן דיו בהכרתם של מיישבי הארץ, ונראה שכל הדחף ליישב את הארץ אינו אלא מתוך צורך קיומי שאמנם מלווה בגעגוע היסטורי לשורשים עתיקים, אך אין בו זיקה אל הקדוש. אומר הרב שמי שמחובר היטב לתורת הסוד יודע לזהות בתשוקה לארץ הקודש את הרובד העמוק יותר, שהוא זיקה אל הקודש באופן כללי מה שכולל גם רצון פנימי לקיים את המצוות.


נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת