דף הבית >> שיעורים >> נצוצי אורות מאמרים >> זיווג שלם
 

זיווג שלם

אורות ישראל פרק א פסקה ט לב

"זיווגא שלים דכנסת ישראל בקודשא-בריך-הוא היינו השתוות הרצון שמתגלה באומה בכללה, ביסוד נשמתה, עם התגלות הנטיה האלהית ביסוד ההויה בכללה. וכל שיוצא יותר אל הפועל התגלות כנסת ישראל, ושיוויה אל האור האלהי של חפץ שלמות ההויה, כן ההתאמה יותר נפלאה. וכל פעולה טובה שנעשית מכל אחד מישראל מכשרת את היחיד ואת הכלל להתנשא אל ההתאמה העליונה הזאת, והתנשאות ההתאמה מכשרת יותר את הגילוי של הנטיה האלהית בכלל ההויה ושכלול שלמותה, ונותנת עז לאלהים.

ובמעלה העליונה של כנסת ישראל לא יש שום הפרש בין הנטיה שמתגלה על ידי ההשפעה של החיים האלוהיים בכלל ההויה למה שהוא מושג בכללות האומה. ולשם זה אנו שואפים בכל פעלינו: יחוד קודשא-בריך-הוא ושכינתיה…".
 

מלמדנו הרב זצ"ל את המשמעות של ה"זיווג השלם" שבין כנסת ישראל לקדוש-ברוך-הוא, כפי שהוא מתואר בשיר השירים בדרך משל ובעוד הרבה מקומות בכתובים ובדברי חז"ל.

כנסת ישראל הינה בריאה אלוקית שנבראה כדי לאפשר לרצון האלוקי להופיע בצורה ממשית בעולם בו מונהג הסתר הפנים. בעולם בו הקב"ה מסתתר מאחורי חוקי הטבע הנראים כפועלים מאליהם ללא יד מכוונת וללא מוסר, ישנה נשמה אחת גודלה, נשמת האומה הישראלית, כנסת ישראל, שמותאמת לגמרי להוציא לפועל את הרצון האלוקי הגלוי. וכפי שהלב באברים שואף להחיות את כל האברים כולם, האומה הישראלית שואפת להוציא אל הפועל את הרצון של כלל ההויה ולא את רצונה הקיומי בלבד. מה שרוצה כנסת ישראל הוא מה שרוצה הקב"ה מההויה בכללותה. ולכן כל חיזוק של האומה הישראלית הוא הוספת ממשות לרצון האלוקי שבכל ההויה כולה. השאיפה לאחד את שני הרצונות הללו, רצון האומה עם הרצון שבהויה בכללה, כאשר הוא נעשה על ידי ישראל, הוא נקרא "יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה".


נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת