דף הבית >> שיעורים >> נצוצי אורות מאמרים >> כשלון התקשורת

תקשורת בונה

אורות התחיה פס' לו

"אי אפשר לספרות ישראלית שתצליח בלא התקדשות הנשמות של הסופרים. כל סופר שאינו עמל לטהר את מדותיו, לזכך את מעשיו ואת רעיונותיו, עד שיהיה עולמו הפנימי בעצמו מלא אורה והשלמות הפנימית מורגשת בתוכו, יחד עם הדאגה להשלים את החסר, ולהמלא ענוה ממוזגת בגבורה ושלות רוח עם התעוררות שכלית ורגשית חזקה להיטיב ולהשכיל את עצמו, וחפץ נשגב לעמוד ברום הטהרה והקדושה האצילית, כ"ז שאינו עומד במעמד כזה לא יוכל להקרא סופר באמת, רק 'הראשונים היו נקראים סופרים, מפני שהיו סופרים אותיות שבתורה', וספירת האותיות שבתורה העלתם למדרגה עליונה של טוהר רוח וגבורת נשמה, עד ששם סופרים היה נאה להם. ואם את הספרות ישראלית אנו חפצים להחיות צריכים אנו ללכת בדרך הקודש הזאת, לבא מן הקדושה אל הספרות, 'והיה שם מסלול ודרך, ודרך הקודש יקרא לה', 'והלכו גאולים'".

מלמדנו הרב זצ"ל שלסופרים יש תפקיד מהותי בעיצובה ובהרמתה של רוח האומה. ונראה שבימינו המונח "ספרות" התרחב מאוד וניתן אולי לכנותו "תקשורת" באופן כללי. התקשורת צריכה להתקדש ולהיטהר, על מנת להוציא לפועל את עצם תפקידה שהוא להעלות את החפץ הציבורי למעמד הערכים הלאומיים העליונים, במקום להשאירו או להשקיע אותו בנמיכותו. לצערנו התקשורת בימינו עושה את ההפך. במקום לנסות לעצב תרבות שהיא במהותה ישראלית, במלא המובן של המילה - ההיסטורי, הערכי והמוסרי - היא מלעיטה את האומה בתרבות זרה מלאה גסות ופריצות, ומשכיחה את ה' ותורתו ברבים. אך מבטיח הרב ש"הספרות תתקדש וגם הסופרים יתקדשו וכל סופר יחל לדעת את הרוממות ואת הקודש שבעבודתו ולא יטבול עטו בלא טהרת נשמה וקדושת רעיון". 


נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת