דף הבית >> הלכה >> להתחתן לפני האח/אחות הגדולים

שאלה

אחי הגדול בן 24 ואני בן 22 ברוך השם, שנינו מצאנו שידוך ואנו בדרך לחתונה. בעניין קביעת תאריך לחתונה יוצא שאני אמור להתחתן כמה חודשים לפניו, אך הורי טוענים שעדיף שהגדול יתחתן תחילה. האם יש ממש בטענה כזו?

תשובה

הגמרא (ב"ב קכ) דנה בשינוי סדר השמות של בנות צלפחד ואומרת שבמקום אחד מנאן הכתוב לפי סדר לידתן, ומקום אחר לפי חכמתן, וזה מתאים לשיטת רבי אמי, "דא"ר אמי: בישיבה הלך אחר חכמה, במסיבה הלך אחר זקנה". מה פירוש "ישיבה" ו"מסיבה"? הרשב"ם (שם) מסביר ש"ישיבה" היא ישיבה של תורה, כמו שבזמן בנות צלפחד עמדו לדין תורה לפני משה, שבזה עוסק הפסוק בדברים בפרק כז. ו"מסיבה" היא של משתה וכן לנישואין - שהרי הפסוק בפרק לו עוסק בענין נישואים - "ותהיינה מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונעה בנות צלפחד לבני דדיהן לנשים". הרשב"ם אף מביא חיזוק לשיטה זו שיש להתחתן לפי סדר הגיל מדברי לבן: "ויאמר לבן לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה" (בראשית פרק כט פסוק כו). למרות שהשולחן ערוך לא הביא פסק זה, דברים אלו כן מופיעים להלכה בדברי הרא"ש (קידושין א, נד), הב"ח (יו"ד רמ"ד), הט"ז (יו"ד ר"ח,א) והש"ך (יו"ד רמד, יג), ועוד פוסקים. ופסקו שזה שייך לכל הילדים, בנים ובנות שכולם יינשאו לפי סדר לידתם. אך אפילו לשיטה זו, יש להקל בכמה מקרים, אם הבכיר מסכים, או שהצעיר כבר הגיע לפרקו, ומגדירים את זה כגיל 20-22. וכן יש להקל בכל מקום שיש צורך "קצת" (ספר הנשואין כהלכתם). ונראה לי שבציבור שלנו היום, כל מקרה של דחיית החתונה על מנת להמתין לאח/ות הגדול/ה יכניסו את הא/חות למצב של צורך ממש (שמא יצא מזה תקלה), ולא רק צורך "קצת". ואף שעל עצם ההלכה יש שחלקו לגמרי, כפי שמובא בשו"ת אגרות משה (חלק אה"ע ב סימן א), מכל מקום בנידון דידן הוא מסביר שכל האיסור הוא רק "בשעומדין שני האחים לעשות נישואין, שכבר נשתדכו שניהם, והנידון הוא רק לענין כבוד איזה נישואין יעשו תחלה, שמחדשין שיעשו נישואי הגדול תחלה אף שהקטן גדול בחכמה. אבל באם הגדול אין לו עדיין אשה לישאנה, אף שהגדול הוא גם ת"ח גדול ממנו, (הקטן) אינו צריך לחכות עד שישיג הגדול אשה, שאף איש פשוט אין לו לבטל מצותו בשביל ת"ח ... ובנות צלפחד נזדמנו לכולן למי להנשא בזמן אחד, ולכן השיאו אותן לפי גדולתן, שבמסיבה הלך אחר זקנה". ולכן, ברור שאם הבן הצעיר כבר מצא את בת זוגו, אין לדחות את החתונה כדי להמתין עד שהגדול ימצא. וגם אין להמנע מלחפש שידוך במקרה שהאח או האחות הגדול/ה אינם מחפשים או אינם מצליחים למצוא. ובכל מקרה יש להתחשב ברגשות של האח/ות הגדול/ה ולמצוא את הדרך הכי נימוסית להודיע על אירוסים של הקטן, אם קיים חשש שהם עלולים להיפגע מזה. ולכן נראה שבמקרה שלך ששניכם מתחתנים בסמיכות,יש להתחשב בעניין זה ולהשתדל לתת לגדול להקדים, אלא אם כן זמן ההמתנה מרובה (כגון כמה חודשים).

שו"תים נוספים


נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת