דף הבית >> לאחר שחרור >> תגמולים וסיוע כספי
תגמולים וסיוע כספי אחרי הצבא
 
א) מענק שחרור
ב) פקדון  אישי
ג) סיוע כספי נוסף
ד) הלוואות
ה) הלוואות לדיור
ו) הטבות לחיילים בודדים
ז) הטבות במס הכנסה
ח) הבטחת הכנסה
ט) פטור מארנונה
י) מלגות ללימודי תעודה
יא) מלגת לימודים לשנה הראשונה
יב) מתגוררים באיזורי סיוע ולומדים במוסדות להשכלה גבוהה
יג) אתר בהצדעהא)     מענק שחרור לחיילים המשוחררים ולבוגרות השירות הלאומי:
גובה מענק השחרור לחיילים המשוחררים ולבוגרות השירות הלאומי נקבע בהתאם לאורך השירות וסוג השירות וניתן בתום השירות הסדיר בצה"ל, מג"ב, משטרת ישראל, שב"ס או בתום תקופת השירות הלאומי - אזרחי.
סכומי הזכאות של החייל המשוחרר ובוגרת השירות הלאומי מחושבים על בסיס חודשי. 
 
להלן טבלה מפורטת:
 


משך השירות
לוחמים/לוחמות
תומכי/ות לחימה
אחר
24 חודשים
9,105
7,897
6,420
36 חודשים
13,926
11,912
9,630

תשלום המענק מבוצע ישירות לחשבון החייל המשתחרר או בוגרת שירות הלאומי, בבנק תוך 20 עד 60 יום ממועד סיום השירות הסדיר.
 
ב) פקדון אישי לחיילים המשוחררים ולבוגרות השירות הלאומי
כסף הנמצא בפיקדון והמיועד לצורך התחלת החיים האזרחיים של החייל המשתחרר או בוגרת שירות הלאומי, לצורך התחלת לימודים, פתיחת עסק או מגורים (שכ"ד או קניית בית). הסכומים מחושבים אף הם לפי וותק בשירות החייל המשתחרר או בוגרת שירות הלאומי וסוג השירות. גם כאן אם החייל המשתחרר היה לוחם הוא יקבל על שלוש שנים כ 25000 ש"ח ואם החייל המשתחרר היה ג'ובניק הוא יקבל כ 17000 ש"ח.

 
משך השירות
לוחמים/לוחמות
תומכי/ות לחימה
אחר
24 חודשים
18,823
16,331
13,286
36 חודשים
28,787
24,636
19,929
 
כספי הפיקדון ניתנים למימוש באמצעות פניה לאחד מסניפי הבנקים "לאומי" או "פועלים" בלבד הפזורים ברחבי הארץ בהצגת אישור שירות. לרשות בוגר הצבא או השירות הלאומי עומדות 7 שנים מסיום השירות למימוש הפיקדון האישי בתחומי מדינת ישראל בלבד, אם לא ימומש הפיקדון האישי כולו או חלקו תוך 7 שנים מיום סיום השירות, ייסגר חשבון הפיקדון ותבוטל הזכאות. ישנן שתי תקופות למימוש הפיקדון: תקופה ראשונה של 5 שנים מסיום השירות, ניתן לממש את הפיקדון האישי לאחת או יותר מהמטרות הבאות בלבד: לימודים, הכשרה מקצועית, רכישת דירה, הקמת עסק או הצטרפות לעסק קיים ונישואין. לאחר 5 שנים אלו ישנן עוד 2 שנים שבהן ניתן למשוך את כספי הפיקדון האישי ללא התניה על ידי פניה אישית לאחד מסניפי הבנקים.
 
ג) סיוע כספי נוסף לחיילים המשוחררים ולבוגרות השירות הלאומי:
סיוע כספי זה לחייל המשתחרר או לבוגרת שירות הלאומי מותנה בעמידה בקריטריונים סוציו אקונומיים ואחרים, שנקבעו על ידי הנהלת הקרן לקליטת חיילים משוחררים במשרד הביטחון. לבדיקת הזכאות יש לפנות ללשכה האזורית לחיילים משוחררים.
החייל המשתחרר או בוגרת שירות הלאומי
שנמצא מתאים
יכול לקבל סיוע נוסף במהלך חמש שנים מיום סיום שירות החובה:
מימון חלקי/מלא של שכר הלימוד.
החייל המשתחרר או בוגרת שירות הלאומי שנמצא מתאים יכול גם לקבל דמי קיום חודשיים במהלך הלימודים.
החייל המשתחרר או בוגרת שירות הלאומי זכאי סיוע יכול לקבל הפניה למבחנים פסיכומטריים, מבחני מימד ומבחני סף במימון היחידה להכוונה.
כדי לקבל את הסיוע:
החייל המשתחרר או בוגרת שירות הלאומי שהחליט ללמוד באחד ממסלולי הלימודים המפורטים לעיל, ממלא טופס הרשמה במזכירות מוסד הלימודים בו בחר ללמוד, ומצרף לטופס את המסמכים והאישורים המתאימים כנדרש. מוסד הלימודים יטפל בנושא זכאות החייל המשתחרר (או בוגרת שירות הלאומי)  ויודיע בהתאם.
 
 


ד) הלוואות לחיילים משוחררים ולבני/בנות השירות הלאומי
חייל משוחרר או בן/בת השירות הלאומי זכאי לקבל הלוואה חד-פעמית בתנאים מועדפים ללא קשר למצב כלכלי.
ההלואה ניתנת אך ורק  למטרות הבאות: לימודים, טיפול רפואי, נישואין או תשלום שכר דירה.
יש להגיש בקשה להלואה לקרן לקליטת חיילים משוחררים על ידי 
טופס בקשה להלוואה, ולהוסיף לבקשה תצלום תעודת השחרור, קבלה או חשבונית, חוזה שכירות מעודכן, או תעודת נישואין. במקרים חריגים ראש היחידה להכוונת חיילים משוחררים מאשר הלואה גם למטרות אחרות. 

ה) הלואות לדיור לחיילים המשוחררים ולבוגרות השירות הלאומי:
על פי חוק הלואות לדיור זכאי חייל משוחרר להלוואת דיור מוגדלת. גובה ההלוואה המוגדלת מותנה באורך השירות הצבאי. לפרטים נוספים ניתן לפנות לבנקים למשכנתאות.ו) הטבות לחיילים בודדים משוחררים
חיילים בודדים משוחררים אשר שירתו שירות מלא יכולים לקבל גם מלגות מלאות להשלמת בגרויות מבחני סף, מלגות קיום חודשיות במשך תקופת הלימודים.
כמו כן יכולים לקבל ערכת הרשמה לפסיכומטרי ומבחן פסיכומטרי ראשון חינם ובנוסף מלגה של 1500 ש"ח עבור קורס הכנה לפסיכומטרי .
והינם זכאים למימון לינה בבית החייל בשווי 1000 ש"ח.

ז) הטבות במס הכנסה לחיילים המשוחררים ולבוגרות השירות הלאומי :
המעביד רשאי לתת לחייל המשוחרר את נקודות הזיכוי כנגד תעודת שחרור ו/או סיום שירות. לשם כך יהיה על החייל המשוחרר להגיש למעביד הצהרה על גבי טופס 101/130.

מס הכנסה מחושב על בסיס הכנסה שנתית (שנת המס מתחילה ב- 1 בינואר ומסתיים ב- 31 בדצמבר). אם לא היו לחייל המשוחרר הכנסות מתחילת שנת המס והחייל המשוחרר התחיל לעבוד לאחר חודש ינואר, החייל המשוחרר הינו זכאי לשלם מס מופחת ממשכורתו החודשית. אם החייל המשוחרר מועסק בשני מקומות עבודה או יותר, על החייל המשוחרר לערוך "תיאום מס". לקבלת ההקלות במס או עריכת תיאום מס, על החייל המשוחרר לפנות לפקיד השומה באזור מגוריו.
טבלה מפורטת על נקודות הזיכוי והפטורים:
 

 
 
אוכלוסיית הזכאים
אורך השירות המינימאלי
מספר נקודות זיכוי
סה"כ נק' זיכוי לחודש
תקרת ההכנסה החודשית הפטורה ממס
תקרת ההכנסה השנתית הפטורה ממס
חיילים
 
23 לפחות חודשים
2
4.25
7,113
85,356
ובני השירות הלאומי
24 חודשים
חיילים
בין 12 ל-23חודשים
1
3.25
5,799
69,588
ובני השירות הלאומי
12חודשים
חיילות
לפחות 22 חודשים
2
4.75
7,769
93,228
בנות השירות הלאומי
24 חודשים
חיילות
בין 12 ל-22 חודשים
1
3.75
6,456
77,472
ובנות השירות הלאומי
12חודשים
 

ח) הבטחת הכנסה לחיילים המשוחררים ולבוגרות השירות הלאומי:
על פי חוק זה, אם מלאו לך 20 שנים, הנך עשוי להיות זכאי להבטחת הכנסה,זאת אם מימשת את מלוא זכאותך לדמי אבטלה והנך רשום עדיין כדורש עבודה בלשכת שירות התעסוקה, או אם הופנית על ידם לקורס יום להכשרה מקצועית, בכפוף ליתר התנאים הקבועים בחוק.גובה גימלת הכנסה ליחיד לחודש היא - 1,176 ₪ (נכון לינואר 2008).
לפרטים עליך לפנות למוסד לביטוח לאומי.


ט) פטור מארנונה לחיילים המשוחררים ולבוגרות השירות הלאומי:
על פי חוק הרשויות המוקמיות:
חייל במהלך שירותו הסדיר זכאי לפטור מארנונה כללית (בכפוף להוראות הדין).
החייל המשוחרר ובוגרת השירות הלאומי עד ארבעה חודשים רצופים מיום השחרור זכאים לפטור מארנונה.
הפטור ניתן עם הצגת חוזה שכירות על שמו או הוכחת בעלות על הדירה.
פרטים נוספים ניתן לקבל ברשויות המקומיות.

י) מלגות לימודים לחיילים משוחררים
חיילים משוחררים שלא עברו 5 שנים מיום השחרור, זכאים למלגות לימודים הניתנות על ידי הקרן לקליטת חיילים משוחררים. הזכאות אינה תלויה במצב הכלכלי, אלא בעמידה בקריטריונים הנקבעים על ידי המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע. לפרטים: לחץ כאן.
מלגה בשיעור של 90% במסלול מכינה טכנולוגית להנדסאים.
מלגה בשיעור של 90% במסלול הנדסאים וטכנאים מוסמכים בשנה א', לכלל המקצועות המוכרים.
מלגה בשיעור של 90% במסלול הנדסאיםבשנה ב', במקצועות הנבחרים.

תנאי הקבלה:
תעודת בגרות מלאה עם ציון חיובי במתמטיקה (ברמה של 3 יח"ל לפחות).
או: ציון חיובי במבחני הבגרות הבאים: מתמטיקה (3 יח"ל) אנגלית (3 יח"ל) מקצועות העברית (1 יח"ל).
או: תעודת גמר של המכינה הטכנולוגית להנדסאים.

ליותר לפרטים: לחץ כאן.

יא) מלגת לימודים לשנה ראשונה
חיילים מושחריים או בוגרות השירות הלאומי, הלומדים לתואר ראשון במכללות באיזורי הפריפריה זכאים למלגה לימודים בשנה הראשונה.
 סך המלגה: התשלום ששולם למוסד עבור השנה הראשונה ולא יותר מ 9,979 ש"ח.

המכללות הזכאיות:  מכללות להשכלה גבוהה בגליל - מכללת הגליל המערבי, אורט בראודה, מכללת כנרת (עמק הירדן), מכללת עמק יזרעאל, מכללת אהלו, מכללת אורנים, מכללת סחנין, מכללת תל-חי ומכללת צפת.
מכללות להשכלה גבוהה ביהודה ושומרון - מכללת הרצוג ומכללת אורות ישראל, מכללת אשקלון, מוסדות להשכלה גבוהה בירושלים ע"פ הפירוט הבא: בית הספר הגבוה לטכנולוגיה, בצלאל – אקדמיה לעיצוב ואמנות, האקדמיה למוסיקה ולמחול, המכללה האקדמית הדסה, המכללה האקדמית להנדסה, "אמונה" – המכללה האקדמית להוראת האמנות ולחינוך, המכללה האקדמית הדתית לחינוך ליפשיץ, המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, מכללה ירושלים. מכללות להשכלה גבוהה בנגב - מכללת ספיר, מכללת סמי שמעון ב"ש, מכללת קיי, חמדת הדרום. אילת - שלוחת אונ' בן-גוריון, שלוחת מכללת לוינסקי, שלוחה מכללה ירושלים ומרכז הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה.
זכאי שלא השלים את לימודיו לתואר בוגר במוסד להשכלה גבוהה תוך 5 שנים מיום תחילת לימודיו לתואר יחויב להחזיר את סכום מלגת הלימודים לקרן לעידוד השכלה גבוהה.

יב) חיילים משוחררים המתגוררים באזורי סיוע ואשר לומדים במוסדות להשכלה גבוהה.
זכאים ל:

היקף ההטבות מוגבל, על כן ניתן בכפוף למצב סוציו- אקונומי ואיכות השירות.
שיעור ההטבות:
1) יעוץ לבחירת תחום הלימודים בחינם.

2) ללומדים שאינם זקוקים למכינה - מלגת לימודים במוסד להשכלה גבוהה בעד שנת הלימודים הראשונה לתואר בוגר, בסכום שלא יעלה על 9,979 ₪ עבור כל שנת הלימודים (נכון לשנה"ל תשע"ג).

3) ללומדים בתכנית הכוללת
    א. מלגת לימודים בכיתת מכינה לזכאים המיועדים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה.
   ב. מלגת לימודים עבור בוגר כיתת המכינה, בהיקף של כ-50% שכר לימוד ועד לסכום של 4,990 ₪      (נכון לשנה"ל תשע"ג), בעד כל אחת משלוש שנות לימוד לתואר בוגר.
  ג. ליווי אקדמי במהלך הלימודים במכינה ובמהלך שנת הלימודים הראשונה.

יג) אתר בהצדעה
הטבות למשוחררים ולמשרתי מילואים פעילים באתר בהצדעה

בנוסף כרטיס אשראי בהצדעה מעניק פטור מלא מדמי כרטיס ומגוון הטבות פנאי, בידור ונופש פטור מלא מדמי כרטיס, עד 10% הנחה נוספים על מגוון הטבות באתר בהצדעה, וגיפט קארד נטען בהנחה של 15% לרשתות מובילות.

 

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת