דף הבית >> לאחר שחרור >> תגמולים וסיוע כספי
תגמולים וסיוע כספי אחרי הצבא
 
א) מענק שחרור
ב) פקדון  אישי
ג) הלוואות לדיור
ד) הטבות לחיילים בודדים
ה) הטבות במס הכנסה
ו) הבטחת הכנסה
ז) פטור מארנונה
ח) מלגות ללימודי תעודה
ט) מלגת לימודים לשנה הראשונה
י) מתגוררים באיזורי סיוע ולומדים במוסדות להשכלה גבוהה
יא) אתר בהצדעהא)     מענק שחרור לחיילים המשוחררים ולבוגרות השירות הלאומי:
גובה מענק השחרור לחיילים המשוחררים ולבוגרות השירות הלאומי נקבע בהתאם לאורך השירות וסוג השירות וניתן בתום השירות הסדיר בצה"ל, מג"ב, משטרת ישראל, שב"ס או בתום תקופת השירות הלאומי - אזרחי.
סכומי הזכאות של החייל המשוחרר ובוגרת השירות הלאומי מחושבים על בסיס חודשי. 
12 חודשי שירות: בוגר/ת שירות לאומי י/תקבל 4,581 ש"ח.
24 חודשי שירות: תומכי/ות לחימה 11,272 ש"ח, שירות לאומי: 9,161 ש"ח.
32 חודשי שירות: לוחמים/ות 157,588 ש"ח, תומכי/ות לחימה 15,093 ש"ח, שירות לאומי: 12,215 ש"ח.

 
תשלום המענק מבוצע ישירות לחשבון החייל המשתחרר או בוגרת שירות הלאומי, בבנק תוך 20 עד 60 יום ממועד סיום השירות הסדיר.
לפרטים נוספים.

 
ב) פקדון אישי לחיילים המשוחררים ולבוגרות השירות הלאומי
כסף הנמצא בפיקדון והמיועד לצורך התחלת החיים האזרחיים של החייל המשתחרר או בוגרת שירות הלאומי, לצורך התחלת לימודים, הכשרה מקצועית, פתיחת עסק, מגורים (שכ"ד או קניית בית), לימודי נהיגה, נישואין. הסכומים מחושבים אף הם לפי וותק בשירות החייל המשתחרר או בוגרת שירות הלאומי וסוג השירות. 
12 חודשי שירות: בוגר/ת שירות לאומי י/תקבל 6,636 ש"ח.
24 חודשי שירות: תומכי/ות לחימה 16,313 ש"ח, שירות לאומי: 13,272 ש"ח.

32 חודשי שירות: לוחמים/ות 25,438 ש"ח, תומכי/ות לחימה 21,843 ש"ח, שירות לאומי: 17,696 ש"ח.

 
כספי הפיקדון ניתנים למימוש באמצעות פניה לאחד מסניפי הבנקים "לאומי" או "פועלים" בלבד הפזורים ברחבי הארץ בהצגת אישור שירות. לרשות בוגר הצבא או השירות הלאומי עומדות 10 שנים מסיום השירות למימוש הפיקדון האישי בתחומי מדינת ישראל בלבד, אם לא ימומש הפיקדון האישי כולו או חלקו תוך 10 שנים מיום סיום השירות, ייסגר חשבון הפיקדון ותבוטל הזכאות. ישנן שתי תקופות למימוש הפיקדון: תקופה ראשונה של 5 שנים מסיום השירות, ניתן לממש את הפיקדון האישי לאחת או יותר מהמטרות הבאות בלבד: לימודים, הכשרה מקצועית, רכישת דירה, הקמת עסק או הצטרפות לעסק קיים ונישואין. לאחר 5 שנים כספים אלו יועברו לבנק כפי שדווחתם בתום השירות.
 
ג) הלואות לדיור לחיילים המשוחררים ולבוגרות השירות הלאומי:
על פי חוק הלואות לדיור זכאי חייל משוחרר להלוואת דיור מוגדלת. גובה ההלוואה המוגדלת מותנה באורך השירות הצבאי. לפרטים נוספים ניתן לפנות לבנקים למשכנתאות.


ד) הטבות לחיילים בודדים משוחררים
לינה בבית החייל - מתן מימון מלא לתקופה מוגבלת בזמן. 
סיוע במימון שכר דירה - בסכום של עד 12,000 ₪, או מענק חד פעמי בסך 5,000​ ש"ח עבור סיוע בתשלום שכר דירה.
ייעוץ וההכוונה - לקבל מידע והכוונה ללימודים, הכשרה מקצועית וזכויות נוספות המגיעות לכם. ההטבה תקפה עד 10 שנים מסיום שירות החוב.
ייעוץ ואבחון תעסוקתי במכונים מקצועיים- ההטבה תקפה עד 5 שנים מסיום שירות החובה.
שיפור והשלמת בגרויות או מסלולים ייעודיים לתואר במכינות- ההטבה תקפה עד 10 שנים מסיום שירות החובה.
השלמה או שיפור תעודת בגרות - מימון מלא וכן קבלת מלגת קיום חודשית. תוקף הזכאות לקבלת הסיוע החל מ-3 חודשים לפני השחרור ועד 10 שנים אחריו.
קורס הכנה למבחן הפסיכומטרי- ההטבה תקפה עד 5 שנים מסיום שירות החובה. בעלות מיוחדת, ובנוסף יוענק לזכאים שובר מימון.
סיוע ללימודים אקדמיים ולימודי מקצוע.
מימון מבחן מימ"ד / מימון הרישום לבחינה הפסיכומטרית.
לימודי טכנאים מוסמכים והנדסאים - מימון עד 80% משכר הלימוד.

תוכנית ״כנפיים לצעירים״ - מטעם הסוכנות היהודית המסייעת ומלווה חיילים בודדים עולים.
פירוט כל ההטבות.

ה) הטבות במס הכנסה לחיילים המשוחררים ולבוגרות השירות הלאומי :
  • לפי פקודת מס הכנסה, מוענק למשתחררים משירות סדיר, זיכוי ממס על הכנסות מעבודה בשכר, במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר חודש השחרור מן השירות הסדיר.
  • הזיכוי מוענק עבור הכנסה מעבודה בשכר בכל תחום עיסוק ובכל הענפים, כולל ענפי שירותים.
  • הזיכוי ניתן באמצעות נקודת זיכוי, שמשמעותה הפחתה מסכום המס שאתם חייבים בו. 
    שווי נקודת זיכוי חודשית, נכון לשנת 2020, עומד על 219 ₪.
המעביד רשאי לתת לחייל המשוחרר את נקודות הזיכוי כנגד תעודת שחרור ו/או סיום שירות. לשם כך יהיה על החייל המשוחרר להגיש למעביד הצהרה על גבי טופס 101/130.
אם החייל המשוחרר מועסק בשני מקומות עבודה או יותר, על החייל המשוחרר לערוך "תיאום מס". לקבלת ההקלות במס או עריכת תיאום מס, על החייל המשוחרר לפנות לפקיד השומה באזור מגוריו.
 
ו) פטור מארנונה לחיילים המשוחררים ולבוגרות השירות הלאומי:
על פי חוק הרשויות המוקמיות:
חייל במהלך שירותו הסדיר זכאי לפטור מארנונה כללית (בכפוף להוראות הדין).
החייל המשוחרר ובוגרת השירות הלאומי עד ארבעה חודשים רצופים מיום השחרור זכאים לפטור מארנונה.
הפטור ניתן עם הצגת חוזה שכירות על שמו או הוכחת בעלות על הדירה.
פרטים נוספים ניתן לקבל ברשויות המקומיות.

ז) מלגות לימודים לחיילים משוחררים
חיילים משוחררים שלא עברו 5 שנים מיום השחרור, זכאים למלגות לימודים הניתנות על ידי הקרן לקליטת חיילים משוחררים. הזכאות אינה תלויה במצב הכלכלי, אלא בעמידה בקריטריונים הנקבעים על ידי המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע. לפרטים: לחץ כאן.
מלגה בשיעור של 90% במסלול מכינה טכנולוגית להנדסאים.
מלגה בשיעור של 90% במסלול הנדסאים וטכנאים מוסמכים בשנה א', לכלל המקצועות המוכרים.
מלגה בשיעור של 90% במסלול הנדסאיםבשנה ב', במקצועות הנבחרים.

תנאי הקבלה:
תעודת בגרות מלאה עם ציון חיובי במתמטיקה (ברמה של 3 יח"ל לפחות).
או: ציון חיובי במבחני הבגרות הבאים: מתמטיקה (3 יח"ל) אנגלית (3 יח"ל) מקצועות העברית (1 יח"ל).
או: תעודת גמר של המכינה הטכנולוגית להנדסאים.

ליותר לפרטים: לחץ כאן.

ח) מלגת לימודים לשנה ראשונה
חיילים מושחריים או בוגרות השירות הלאומי, הלומדים לתואר ראשון במכללות באיזורי הפריפריה זכאים למלגה לימודים בשנה הראשונה.
 סך המלגה: התשלום ששולם למוסד עבור השנה הראשונה ולא יותר מ 9,979 ש"ח.

המכללות הזכאיות:  מכללות להשכלה גבוהה בגליל - מכללת הגליל המערבי, אורט בראודה, מכללת כנרת (עמק הירדן), מכללת עמק יזרעאל, מכללת אהלו, מכללת אורנים, מכללת סחנין, מכללת תל-חי ומכללת צפת.
מכללות להשכלה גבוהה ביהודה ושומרון - מכללת הרצוג ומכללת אורות ישראל, מכללת אשקלון, מוסדות להשכלה גבוהה בירושלים ע"פ הפירוט הבא: בית הספר הגבוה לטכנולוגיה, בצלאל – אקדמיה לעיצוב ואמנות, האקדמיה למוסיקה ולמחול, המכללה האקדמית הדסה, המכללה האקדמית להנדסה, "אמונה" – המכללה האקדמית להוראת האמנות ולחינוך, המכללה האקדמית הדתית לחינוך ליפשיץ, המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, מכללה ירושלים. מכללות להשכלה גבוהה בנגב - מכללת ספיר, מכללת סמי שמעון ב"ש, מכללת קיי, חמדת הדרום. אילת - שלוחת אונ' בן-גוריון, שלוחת מכללת לוינסקי, שלוחה מכללה ירושלים ומרכז הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה.
זכאי שלא השלים את לימודיו לתואר בוגר במוסד להשכלה גבוהה תוך 5 שנים מיום תחילת לימודיו לתואר יחויב להחזיר את סכום מלגת הלימודים לקרן לעידוד השכלה גבוהה.

ט) חיילים משוחררים המתגוררים באזורי סיוע ואשר לומדים במוסדות להשכלה גבוהה.
זכאים ל:

היקף ההטבות מוגבל, על כן ניתן בכפוף למצב סוציו- אקונומי ואיכות השירות.
שיעור ההטבות:
1) יעוץ לבחירת תחום הלימודים בחינם.

2) ללומדים שאינם זקוקים למכינה - מלגת לימודים במוסד להשכלה גבוהה בעד שנת הלימודים הראשונה לתואר בוגר, בסכום שלא יעלה על 9,979 ₪ עבור כל שנת הלימודים (נכון לשנה"ל תשע"ג).

3) ללומדים בתכנית הכוללת
    א. מלגת לימודים בכיתת מכינה לזכאים המיועדים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה.
   ב. מלגת לימודים עבור בוגר כיתת המכינה, בהיקף של כ-50% שכר לימוד ועד לסכום של 4,990 ₪      (נכון לשנה"ל תשע"ג), בעד כל אחת משלוש שנות לימוד לתואר בוגר.
  ג. ליווי אקדמי במהלך הלימודים במכינה ובמהלך שנת הלימודים הראשונה.

י) אתר בהצדעה
הטבות למשוחררים ולמשרתי מילואים פעילים ב
אתר בהצדעה. בנוסף כרטיס אשראי בהצדעה מעניק פטור מלא מדמי כרטיס ומגוון הטבות פנאי, בידור ונופש פטור מלא מדמי כרטיס, עד 10% הנחה נוספים על מגוון הטבות באתר בהצדעה, וגיפט קארד נטען בהנחה של 15% לרשתות מובילות.
 

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת