דף הבית >> ישן דף בית
לאחר שחרור תעסוקה פנאי לימודים אקדמיים שידוכים זוגות צעירים


סרטון "רגע של פרשה" - קדושים 


רבות מחשבות בלב איש...
ועצת ה' היא תקום!

 

ישנו עם אחד קטן העומד במרכז במת ההיסטוריה זה כבר אלפי שנים. מאות מנהיגים, נביאי זעם, חוזי שקר איימו על העלמותו במהלך כל מסעותיו. מנהיגים אלו ושותפיהם עלו וירדו ו"נצח ישראל לא ישקר"... העם הזה חזר לאחרונה מגלות בת אלפיים שנה ונבנה מחדש בארצו. ארץ ישראל היא ארץ הקודש המובטחת לעם הקודש – עם ישראל. אין זכות לאף עם אחר על אף פיסת אדמה או גרגר חול בארץ הקודש, מלבד עם ישראל. ארץ ישראל הינה ארץ רחבה ומוגדרת היטב על ידי נביאי ה'. בברית בין הבתרים אמר ה' אל אברהם (בראשית טו, יח): "לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת", אל משה אמר ה' (שמות כג, לא): "ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלשתים וממדבר עד הנהר", וכן נאמר במשנה תורה (דברים יא, כד): "מן המדבר והלבנון מן הנהר נהר פרת ועד הים האחרון יהיה גבולכם", וכן נאמר גם ליהושע (יהושע א, ד): "מהמדבר והלבנון הזה  ועד הנהר הגדול נהר פרת וגו' יהיה גבולכם".

יום ישיבה לחיילים בקריה
תתקיים בע"ה
י"ד באייר (19.05.19)


לו"ז

חדש!
משתחררים
ספר הנותן הדרכה רוחנית מעשית להמשך הדרך של המשתחררים מהצבא ומהשרות הלאומי.
חינם בשנה הראשונה לאחר שחרור.
להזמנות: 02-6511256

לפרטים

שלושת המומלצים שלנו
למתנת סיום י"ב, גיוס
או סיום מסלול

"ניצוצי אורות"
"בהמשך הדרך"
"מפגשים"

 

סרטוני "בונים זוגיות"  


בינו לבינה

שאל אותי בחור חביב איך אפשר להכריע ולהחליט שזהו זה. שהנה הבחורה הזאת איתה הוא יוצא, היא זו שתהא אשתו (כמובן אם היא תסכים). שאלה לא פשוטה, אך מצד שני לא צריך להתבלבל. לא לאבד את הבטחון. ולכן התשובה היא בטחון בה'. נכון שככל שהצעד גורלי יותר נדרשת מידת בטחון מפותחת יותר, אך לא להגזים בשאלות מהסוג הזה מתמודדים גם חיילים קרביים, ואף הנועזים שבהם. החייל הקרבי לוקח החלטה לרוץ לכיוון הסכנה ואף להתנדב לעשות זאת. כאשר בא המפקד ומסביר לחבר'ה שיש על הפרק מבצע נועז ושואל מי מתנדב מי לא מרים את היד. כאשר לפני יציאה לקרב שואל המ"פ מי נשאר לשמור על הציוד בשטח הכינוס, מי לא צולל למעמקי הנגמ"ש כדי שלא יראו ולו קצה אפו? להמשך קריאה...
 

פינת ההלכה

הלכה יומית ספירת העומר
 
בליל שני של פסח מתחילים לספור ספירת העומר וסופרים בעמידה. זמן המצוה מיד לאחר צאת הכוכבים ובדיעבד כל הלילה. מי ששכח כל הלילה ולא ספר יספור ביום בלא ברכה, ובלילות שאח"כ יספור בברכה. ואם שכח כל היום, יספור אחר כך בכל הלילות בלא ברכה. אם מסופק אם ספר או לא, אף על פי שלא ספר ביום שלאחריו, יכול לספור בשאר הלילות בברכה.
אם נשאל, בין השמשות או אח"כ, כמה היום לעומר, יש לענות: אתמול היה כך וכך שאם יאמר לו כמה היום לא יוכל לברך על הספירה. לכתחילה צריך לדעת את היום בעומר לפני הברכה. ובדיעבד אם לא ידע וברך על דעת שישמע את חברו - יצא. אם טעה בספירה שספר יום אחר, אם נזכר מיד – סופר כראוי, ואם נזכר לאחר שהפסיק קצת צריך לברך שנית.
 בימי הספירה מתו תלמידי רבי עקיבא ב-33 ימים, ולכן נוהגים בימים אלו קצת אבלות – אין נושאים נשים ואין מסתפרים. יש מס' מנהגים לגבי 33 ימים אלו. מנהג 1: מיום הספירה הראשון עד ל"ג בעומר. ביום ל"ג בעומר פסקו מלמות, ולכן מרבים בו קצת שמחה, ואין אומרים בו תחנון. ואף שגם בו ביום מתו קצת, מכיון שקצת היום ככולו אין להסתפר או לישא עד לאחר שהאיר היום ולא בערב.
 לנוהגים אבילות עד ל"ג בעומר יש מס' ימים שבהם נוהגים קולות: כשחל ר"ח אייר בשבת, מכיון שיש בו שתי קדושות, קדושת שבת וקדושת ראש חודש, מתירים להינשא ולהסתפר בערב שבת. וכשחל ל"ג בעומר ביום ראשון, מסתפרים בערב שבת שלפניו לכבוד שבת.
 מנהג נוסף: האבילות מתחילה אחרי ראש חודש אייר עד חג השבועות ומסתפרים בערב החג. ויש מקומות שהאבילות מתחילה מיום ראש חודש עצמו עד יום ראשון של ימי ההגבלה, ומותרים להסתפר ולישא ביום זה שמקצת היום ככולו, לפי כל המנהגים ביום ל"ג בעומר עצמו מתירים להסתפר, וכן כאשר ל"ג בעומר חל ביום ראשון מתירים להסתפר בערב שבת.

ארכיון עלוני דרך אמונה


הלימוד השבועי מתורת הראי"ה

תורת הגאולה

אורות התחיה פסקה מב

 
"אוצר התורה לישראל הוא בשעת הירידה מכוון לקחת ממנו חיים לתן לאומה בכללה מאת כל יחיד להחיותה ולעוררה, ובעת תחיתה הוא נמזג בכללות האומה ומשפיע ממנה האור והחיים על כל היחידים".
 
מלמדנו הרב זצ"ל שקיים הבדל מהותי באינטראקציה שבין עם ישראל לתורה, בין המצב בו עם ישראל נמצא בגלות לבין המצב בו עם ישראל נמצא בארצו ובונה את הלאומיות שלו. בגלות אוצר התורה נמצא במרחק כה גדול מהשגת בני ישראל, עד שיש צורך בהופעתם של יחידי סגולה, גדולי עולם מורמים מעם, שיכולים על ידי כשרונותיהם המיוחדים בקודש לדלות מים חיים מן הבאר העמוקה מאוד, שמימיה אינם נראים. אותם ענקים יונקים מן התורה ומשפיעים ממנה על העם, ובכך מחיים אותו בגלותו. אך כאשר עם ישראל בארצו ובונה את מערכותיו הלאומיות, התורה מתמזגת עם נפש האומה וכל אחד ואחד יכול לקבל את חיותו ממנה. ואז מתטשטשים הפערים בין בני ישראל - לא מופיעים עוד ענקיים מובדלים מהעם, וגם כל העם כולו מגיע ליכולת השגת התורה. במצב הבריא הזה התורה מחיה ישירות את כל האומה.


אנו מודיעים:

ישיבת הכותל
 

דעות... דעות... דעות... דעות...דעות...דעות...דעות...

מה עומד מאחורי האישה שבטנק?

אנו ערים למהלכים מסוכנים מאוד בצה"ל שמטרתם האמיתית אינה גלויה לעין. מי יוזם את גיוס הבנות לחיל השריון? האם זה התחיל בתנועה עממית של בנות שמאוד משתוקקות לדבר? או שמא מאחורי הקלעים ישנם אנשים אינטרסנטים עם אג'נדה מסוימת שיודעים היטב שבדור שלנו קל מאוד להפעיל אנשים לכיוון שלך כאשר אתה נותן אופציה חדשה של מימוש עצמי? בדור שמעצים את רעיון המימוש העצמי, כל אתגר המוצג כלגיטימי, 

להמשך קריאה...

סוד הדו-קיום

לעם ישראל יש מדינה אחת קטנה וסביבה ים של מדינות ערב. בתחילה בחרו אויבנו בגישת האי-קיום – זאת אומרת לא לתת קיום למדינת ישראל. ולכן הכרזת הקיום של המדינה לוותה בפלישת כוחות צבאיים לתוכה, לא על מנת לומר "מזל טוב", אלא על מנת לדאוג לאי-קיומה... בחלוף השנים, בראות אויבנו שהקיום של מדינת ישראל הוא כנראה עובדה מוגמרת (בינתיים), התחילו לדבר על דו-קיום. לא כל שונאינו בחרו בדרך זו כדי להמשיך את המאבק, אך חלק נכבד. 

להמשך קריאה...

למה הישראלים מאושרים?

לפי סקרOECD  , ישראל נמצאת במקום נמוך בתחום  העבודה, הדיור, החינוך, אך באופן מפתיע היא במקום גבוה מאוד במדד שביעות הרצון והאושר של אזרחיה... איך יתכן? ההסבר די פשוט. צריך רק להבין מי אנחנו. הרב קוק מסביר בספר "אורות ישראל" מי היא כנסת ישראל: "עצמות החפץ של היות טוב לכל, בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניטבים ובין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאת היא ירושתה ונחלת אבותיה"... 

להמשך קריאה...

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת