*
 *

מידע על גיוס התלמידים לשיעור

1) מה על פי ניסיונכם התשובה של בוגר הסדר אשר מנסים לצרף לשיעור? (במידה ולא התנסת בדבר עבור לשאלה הבאה).
 
 
 
 
2) מה על פי ניסיונכם התשובה של בוגר תיכון או ממ"ד אשר מנסים לצרף לשיעור? (במידה ולא התנסת בדבר עבור לשאלה הבאה).
 
 
 
 
3) מה על פי ניסיונכם התשובה של בוגר מכינה אשר מנסים לצרף לשיעור? (במידה ולא התנסת בדבר עבור לשאלה הבאה)
 
 
 
 
4) איך הגיעו התלמידים לשיעור?
 
 
 
 
5) האם ישנם ניסיונות ע"י מפעילי השיעור לגייס עוד תלמידים?
 
 
 
 
6) אילו שיטות ננקטו על מנת לגייס תלמידים?
 
 
 
 
 
 
 
7) מהי מידת ההצלחה של הגיוס?
 
 
 
 
8) באיזה מידה התלמידים שותפים בגיוס תלמידים חדשים?
 
 
 
 
9) בכמה אחוזים להערכתך מיצית את פוטנציאל גיוס התלמידים באזורך?
 
 
 
 
10) האם מניסיונך המשך קיום השיעור כאשר מספר התלמידים ירוד יכול להוות בסיס להגעת תלמידים חדשים?
 
 
 
 


תודה רבה על מילוי השאלון