הקלטות שיעורים  ימי ישיבה לחיילים

יום ישיבה א' בתמוז ה'תשפ"ד
הרב אבישי איתמר
המתנה בין בשר לחלב
הרב יהושע הרץ
קיום מצוות בגרמא
הרב אילן ציפורי
בבא קמא – סוגיה ז עבד ואמה
הרב אילן צפורי
סיבת החורבן ותיקונו
הרב דביר דביבל
לימוד באגרות הראיה קוק
יום ישיבה ג' בסיון ה'תשפ"ד
הרב יהושע הרץ
שבועות זמן מתן תורה
הרב אילן ציפורי
בבא קמא – סוגיה ו צרורות
הרב אילן צפורי
מהות חג השבועות
הרב דביר דביבל
שיעור בשם משמואל לחג השבועות
יום ישיבה ו' בתשרי ה'תשפ"ד
הרב יהושע הרץ
מהי המצווה בנטילת לולב
הרב אילן ציפורי
בבא קמא – סוגיה ד שן דלא מכליא קרנא
הרב אילן צפורי
תשובת הדור
יום ישיבה י"ד באלול ה'תשפ"ג
הרב יהושע הרץ
שופר בראש השנה שחל בשבת
הרב עזריאל לויתן
תורת המחנה לראש השנה
הרב אילן צפורי
בבא קמא – סוגיה ג קרן
הרב אילן צפורי
דרוש של הראי"ה לראש השנה
יום ישיבה ב' באב ה'תשפ"ג
הרב יהושע הרץ
לימוד תורה בתשעה באב
הרב דוד אורזי
בין המצרים זמן המסוגל
הרב אילן צפורי
עבודת התפילה על פי המקדש
הרב דביר צביבל
דין קריעה על החורבן
יום ישיבה י' בתמוז ה'תשפ"ג
הרב אילן צפורי
שבעה עשר בתמוז
הרב אילן צפורי
בבא קמא – סוגיה א אין עונשין מן הדין
הרב דוד פנדל
בין פי ה' לרצון ה'
יום ישיבה ג' בתשרי ה'תשפ"ג
הרב איתמר אבישי
הלכות המלך הקדוש
הרב דוד אורזי
ספר יונה
הרב אילן צפורי
חגי תשרי
יום ישיבה ל' בניסן ה'תשפ"ב
הרב מיכה הלוי
שיחה ליום העצמאות
Scroll to Top