תורה אחרי צבא 
משלבים תורה 
בחיי המעשה
תורה אחרי צבא 
משלבים תורה 
בחיי המעשה

מתגעגע ללימוד הישיבתי?

הצטרף לחבורת לימוד גמרא או אמונה

כדאי להכיר את הספרים שלנו!

זהירות, כאן בונים את הקומה האמונית!

יוצא לשביל ישראל?

אל תשכח את החוברת בהמשך הדרך על שביל ישראל!

אנו פותחים חבורות לימוד במקומות עבודה!

חייל - בוא להטעין את המצברים בתורה

יום ישיבה למדני, חוויתי, וערכי כמו בישיבה!

פרשת וישב עם הרב אילן צפורי

שיעורים 'בינו לבינה'

שאלות שלא נתעוררו בעבר, שואלים כיום, כנראה משום שקצב החיים השתנה – אנו חיים בקצב התרבות המערבית, ונראה "כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים". אך אנו חפצים להשתמש רק בקליפת הפרי, מבלי להנות מהפרי עצמו, שהרי פרי התרבות המערבית הנו פרי של נמיכות רוחנית ומתירנות שמזמן רמסה כל מוסר ובודאי גם את המוסר הקדוש המונחל בישראל מדורי דורות… ויש המרגישים שנפלו בין הכסאות – מרגישים לא כאן ולא כאן. לא דבקות באלוקים ולא שלמות בתרבות של "הכל מותר".

בינו  לבינה

שאלות שלא נתעוררו בעבר, שואלים כיום, כנראה משום שקצב החיים השתנה – אנו חיים בקצב התרבות המערבית, ונראה "כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים". אך אנו חפצים להשתמש רק בקליפת הפרי, מבלי להנות מהפרי עצמו, שהרי פרי התרבות המערבית הנו פרי של נמיכות רוחנית ומתירנות שמזמן רמסה כל מוסר ובודאי גם את המוסר הקדוש המונחל בישראל מדורי דורות… ויש המרגישים שנפלו בין הכסאות – מרגישים לא כאן ולא כאן. לא דבקות באלוקים ולא שלמות בתרבות של "הכל מותר".
Scroll to Top