המשך רוח עזה

אך מי שראה וחווה לוחם חוצה את הגדר לעזה פעם אחר פעם לעולם ידע שהם קדושי עליון כפשוטו. ואת המורכבות הזו אנו צריכים להכיל עם הנגודיות הזו אנו צריכים לחיות, אחים! אחים הם! בשר מבשרנו, שכוונתם ורצונם טובת העם והאומה עד כדי מסירות נפש ממש ולא רק פעם אחת, יום אחר, גם בלי לקרוא בשם, גם בלי להבין עמקותן של דברים.
לי ברור שלא אהיה מוכן לשמוע יותר שיח של פלגנות, חרמות והשמצות, גם מהרחוקים ביותר, עם אחד אנו, וכל הריחוק וכל הטומאה וכל הגילוי עריות וסעיפיהם הכל בחיצוניות ולא נוגע כהוא זה בנשמה הקדושה, והדרך היא ארוכה, ארוכה מנשוא, אך מה צריכים אנו לעשות, לומר להם שרחוקים הם, שמנוגדים הם לדרך התורה? זהו דבר שלא ייעשה, כל משימתנו היא לומר – תורתנו שלכם הוא! יהדותנו שלכם היא באותה מידה! ולחבר את מעשיהם כמה שיותר למגדלור הקודש גם בדברים הקטנים, להבנה המוחלטת שהם חלק בלתי נפרד מהקודש, אז דיבורי ריחוק דיבורי מריבות ופלגנות רק מרחיקות אותם מלחוש חיבור, מלחוש שאנו באותה סירה ורק מרחק קל מפריד ביננו, זהותנו אותה זהות. את הגאולה לא אנו מנהלים אך בידנו הבחירה האם להיות שותפים, השותפות שלנו מתחילה בענווה גדולה ובידיעה מוחלטת שבסיס ההתקדמות בגאולה זה האחדות כי בית המקדש השלישי יבנה מתוך אהבת חינם, לא ריבוי תורה, לא ריבוי מצוות לא ריבוי כשרות, אהבת חינם! לאוהב חבר מהמפלגה שלי עם התפיסות האידיאולוגיות שלי זה קל, לאהוב 'דתי' כמוני זה קל, לאהוב שומר מצוות זה קל, לאהוב חלוני נחמד שאוהב מסורת זה קל ובכלל לא בהגדרה של חינם לאהוב יהודי הרחוק ממני, ורחוק בחיצוניותו מהקודש ורחוק בתפיסת העולם הפוליטית, ובז בחיצוניותו מבורות למסורת היהודית, זה אהבת חינם וזה הבסיס לכל ההבנות ולכל הלימודים והקפדה על מצוות, עלינו להקפיד לאהוב חינם את כל היהודים כולם! בטח אלו שחפץ טובת האומה בקרבם, הגם שרחוקים מטובתה האמיתי במעשיהם. וברגע שהבנו דבר גדול זה, השאר הוא הרבה יותר קל, כי כשיש חיבור של אהבה אז מתקרבים ואם לא בדור אחד אז בשניים. זאת משימתנו לאחר תהום הפירוד שהגענו אליו, תהום שיצר שנאה יוקדת ליהדות המקורית, שנאה זו הגיעה מתוך הפירוד הגדול, נרבה אהבה נרבה אחדות והפוקח עיוורים יחיש את גאולתנו להבנה העמוקה והחדורה לכל אחד ואחד מישראל, ה' הוא האלוקים.
Scroll to Top