מה חדש בתורה אחרי צבא?

יצאה לאור חוברת חדשה

ב"ה יצאה לאור חוברת חדשה ברוח התקופה

גאולת האמת
חמשת מעכבי הגאולה לפי ספר קול התור

מתוך לימוד בספר קול התור, עליו אמר הרב צבי יהודה זצ"ל שהוא "כולל את כל תורת הגאולה של הגאון, ספר שיאיר את ישראל", אנו מבינים שמלחמתנו על ארץ ישראל היא המלחמה על האמת, הפלא הוא שהאויב העיקרי שלנו מוצג כדמות מסתורית המכונה "ארמילוס הרשע"… אנו ננסה בחוברת זו, בסיעתא דישמיא להתקרב להבנת הדברים, והיא תלויה בבירור כמה מושגי מפתח נוספים השזורים לאורך כל ספר קול התור, הכוללים חמשה עניינים יסודיים הגורמים לעיכובים בגאולתנו.

להזמנות:

דואר אלקטרוני

02-6511256

Scroll to Top