מילואים - שירות, זכויות, בקשת פטור

לפי החוק על חייל המילואים חובה להודיע למעסיק מיד עם קבלת צו הקריאה על שרות מילואים צפוי, בין אם הוא עובד מן המנין או שהינו מועמד לעבודה חדשה. מומלץ לעובד, לבקש מהמעסיק לאשר בחתימתו כי דבר השרות הצפוי הובא לידיעתו תוך שבעה ימים מיום בו קיבל העובד את הצו למרות שהחוק אינו דורש זאת.

סכום תגמול המילואים מחושב לפי השכר היומי כפול מספר ימי השירות.
לעובד עצמאי משולם פיצוי בנוסף לתגמול.

חישוב השכר היומי:
לעובד שכיר, לעובד עצמאי ולעובד שכיר שהוא גם עצמאי מחושב לפי שכרם ברוטו ב- 3 החודשים שקדמו לשירות המילואים, מחולק ב-90. לצורך חישוב התגמול יובאו בחשבון גם דמי מחלה, דמי לידה, תמורת חופשה, תגמולי מילואים, דמי אבטלה ודמי פגיעה בעבודה.

תלמיד במוסד להשכלה גבוהה, מי שאינו עובד ומי שעובד ושכרו החודשי מתחת למינימום – שכרו היומי יחושב לפי 215.17 ש"ח (החל ב- 01.01.2023).

תשלומי התגמול ניתנים לחייל על בסיס תביעה המוגשת למוסד לביטוח לאומי. התביעה מוגשת באמצעות טופס 3010 שניתן לחייל ע"י קצינת הקישור בסיום שירותו. טופס זה מפרט את המועד בו החל החייל את שירותו והמועד בו סיים את השמ"פ (מומלץ לוודא עם קצינת הקישור שקיימת התאמה בין הכתוב בטופס לבין המידע המדווח לרשומי המחשב הצה"לי).
1. שכיר העובד בשכר חודשי: על העובד להגיש את טופס 3010 למעסיקו, ומעסיקו משלם.
2. שכיר העובד שלא בשכר חודשי: אם השכיר עבד במקום העבודה הנוכחי 75 ימים לפחות, בשלושת החודשים שקדמו לתחילת שירות המילואים – על המעסיק הנוכחי לשלם את התגמול. אם השכיר עבד פחות מ- 75 ימים בשלושת החודשים שקדמו לתחילת שירות המילואים – ניתן להגיש תביעה לתגמולי מילואים בסניף הביטוח הלאומי. לקבלת הטופס לחץ כאן.
3. עובד עצמאי, תלמיד במוסד להשכלה גבוהה, אינו עובד או מובטל המקבל דמי אבטלה מהביטוח הלאומי – יכולים לתבוע מן המוסד לביטוח לאומי את התגמול (על ידי הגשת טופס 3010). לקבלת הטופס לחץ כאן
4. עובד שהינו שכיר וגם עצמאי: יקבל את התגמול ממעסיקו ובנוסף יגיש תביעה אישית למוסד לביטוח לאומי לקבלת השלמת תגמולים בעבור הכנסותיו כעצמאי. לקבלת הטופס לחץ כאן
המוסד לביטוח לאומי שולח הודעות לכל מבוטח ומעסיק, על סכום התגמול ששולם.

חילי המילואים זכאים לתגמולים נוספים : (יותר פרטים באתר מילואים)

השתתפות בהוצאות: 5-9 ימי שירות – 266 ש"ח
תגמול נוסף: 10-14.5 ימי שירות – 1314 ש"ח
                  15-19.5 ימי שירות – 2628 ש"ח
                  20-36.5 ימי שירות – 3942 ש"ח
                 מ-37 ומעלה ימי שירות – 5256 ש"ח.

חייל מילואים שלא מגיע לו תגמול מיוחד זכאי לתגמול השתתפות בהוצאות.

התגמול בגין ההוצאות האישיות ישולם בתנאי שבתקופת המילואים הייתה רציפות בימים כמפורט להלן:

150 ש"ח עבור כל תקופת מילואים רצופה בין 11-7 ימים.

300 ש"ח עבור כל תקופת מילואים רצופה בת 17-12 ימים.

מחזיקי תעודת משרת מילואים פעיל בתוקף או תעודת "שחרור בכבוד" בתוקף – עד 3 שנים מיום השחרור, יוכלו למצוא באתר בהצדעה מגוון רחב של הטבות בתחומי בילוי תרבות ופנאי, הנחות, מבצעים וצרכנות. 

א) ולת"ם ראשי תיבות: ועדות לתיאום מילואים. ועדות אלו הוקמו על מנת לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בעובדים ובסטודנטים המפסידים ימי עבודה או ימי לימודים עקב יציאה למילואים. הועדה מטפלת אך ורק בשירות מילואים מעל 6 ימים.

ב) את הבקשה לולת"ם יש להגיש עד 30 יום לפני מועד תחילת המילואים. את טופס הבקשה לולת"ם ניתן להגיש באתר מילואים באיזור האישי, באמצעות הדואר, הפקס, או בדואר אלקטרוני [email protected]
כתובת דואר: מדור ולת"ם ד.צ. 03000 צה"ל
פקס: 03-7377721/6725
טלפון לבירורים: 1111 שלוחה 4

ג) סוגי הלימודים הזכאים לדיון בולת"ם
א. תואר ראשון.
ב. לימודי מכינה קדם אקדמאית.
ג. הנדסאים/טכנאים.
ד. קדם הנדסאים.
ה. בחינות הסמכה לרו"ח / עו"ד / שמאות מקרקעין.
ו. קורסים מטעם לשכת התעסוקה (למובטלים) ? בצירוף אישור מתאים.
ז. לימודי רבנות / דיינות.
ח. לימודי רפואת שיניים לתואר ד"ר.
ט. לימודי רפואה (במידה והסטודנט אינו בסמכות חיל הרפואה).

ד) בקשות אחרות להקלות במילואים
הלומדים לימודי בגרות, פסיכומטרי, לימודי תעודה, ולימודים לקראת תואר שני ושלישי, ורוצים הקלה בשירות המילואים, יפנו למשרד הקישור והבקשות יטופלו במסגרת היחידה.

ה) בקשות לשחרור ממילואים הקצרים מ-6 ימים יש להגיש טופס 58 באזור האישי.

ו) בקשות לשחרור מטעמים רפואיים יש להפנות לרופא היחידה.

ז) בקשות לשחרור ממילואים הקצרים מ-6 ימים יש להגיש טופס 58, באזור האישי.

א. חוק "חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט"
אסור לפטר עובד בשל שרות מילואים, בשל קריאתו לשרות או בשל שרות מילואים צפוי לרבות בשל תדירותו או משכו של שרות המילואים. פיטורים בניגוד לאמור בטלים.
אין לפטר עובד במהלך שרותו ועד 30 ימים לאחר תום השרות. אלא אם כן ועדת התעסוקה מתירה זאת.

ב. דרך הגשת התביעה
עובד שפוטר בניגוד לחוק יכול לפנות לועדת התעסוקה במשרד הבטחון.
ניתן לקבל סיוע משפטי להגשת התביעה אצל קצין העיר:

טלפון: 1111 

[email protected] דואר אלקטרוני

 את התלונה יש להפנות בכתב לועדת התעסוקה הנמצאת בכל לשכה להכוונת חיילים משוחררים.

לפרטים נוספים

טלפון: 1111

דואר אלקטרוני
[email protected]

 אל משרד פניות הציבור רשאי לפנות כל אדם, בכל עניין הנוגע לצה"ל ולשירות בו.

Scroll to Top