עבודה מועדפת

על פי חוק הביטוח הלאומי, חיילים משוחררים שעבדו במשך שישה חודשים לפחות, בעבודה מועדפת (נדרשת), כמפורט לעיל, יכולים לקבל מענק חד פעמי בסכום של כ-10,000 ש"ח

עבודה בתחנות דלק
עבודה באתרי בניה
עבודה בבתי מלון
עבודה בחקלאות ובבתי אריזה
עבודה במפעלי תעשייה ובבתי מלאכה
עבודה בטיפול באנשים בעלי מוגבלויות

עבודה בפקידות במקומות אלו לא נחשבת עבודה מועדפת לחיילים משוחררים.

חיילים משוחררים שעבדו במשך שישה חודשים לפחות, בעבודה נדרשת, כמפורט לעיל.
כמו כן בנות ששרתו בשירות לאומי 24 חודשים, או נישאו בתקופת השירות הלאומי – בתנאי ששירתו 6 חודשים לפחות, ונישאו תוך 30 יום מיום הפסקת השירות, זכאיות למענק זה, ועבדו במשך שישה חודשים לפחות, בעבודה נדרשת, כמפורט לעיל.

ניתן להגיש באופן מקוון באתר של הביטוח הלאומי.

המסמכים הנדרשים להגשה:

צילום תעודת שחרור מצה"ל או מסמך אחר מהצבא, המעיד על מועד סיום שירות סדיר.
למי שסיים שירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי – אישור על תקופת השירות בהתנדבות מאחד הגורמים המורשים לכך, או אישור על תקופת השירות מרשות השירות הלאומי-אזרחי.
אישורי המעסיקים על מקום העבודה, סוג העבודה שנעשתה, תקופת העבודה, בציון ימי עבודה בכל אחד מחודשי העבודה (יש לציין ימי עבודה בפועל).
חשוב לדעת! ימי חופשה, חג, מחלה, מילואים והודעה מוקדמת לא נחשבים לימי עבודה), וממוצע של מספר שעות עבודה ביום.
למי שהתחיל לעבוד בעבודה נדרשת לאחר שחלפו 12 חודשים מיום השחרור – צילומים של כל תלושי השכר בכל עבודה שעבד בשנה וחצי שקדמה לתחילת העבודה הנדרשת.
למי שהשתחרר משירות סדיר ולמי שסיים 24 חודשי שירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי במהלך התקופה מ-1.1.2020 עד 31.12.2020 והתחילו לעבוד בעבודה נדרשת לאחר שחלפו 24 חודשים מיום השחרור – צילומים של כל תלושי השכר בכל עבודה שעבדו בשנה וחצי שקדמו לתחילת העבודה הנדרשת.

תביעה למענק אפשר להגיש לאחר שסיימת לעבוד בעבודה הנדרשת 6 חודשי עבודה מלאים לפחות, ולא יאוחר מ-42 חודשים מיום השחרור.

מי שהשתחרר מהצבא או משירות לאומי או משירות לאומי-אזרחי בתקופה מ-1.1.2019 עד 31.12.2020 – יוכל להגיש את התביעה למענק לאחר שסיים לעבוד בעבודה הנדרשת 6 חודשי עבודה מלאים לפחות, ולא יאוחר מ-54 חודשים מיום השחרור.

מי שיגיש את התביעה לאחר המועד הזה, לא יהיה זכאי למענק.

Scroll to Top