הכשרה מקצועית

האגף להכשרה ולפיתוח כוח-אדם במשרד התעשיה, המסחר והתעסוקה מפעיל קורסי יום לרכישת מקצוע בתחומים הבאים: בנין, רכב, מחשבים, אירוח, תחזוקה ועוד.
הקורסים נותנים בסופם תעודת מקצוע או תעודת גמר מטעם משרד התמ"ת.
מידע אודות קורסי ההכשרה המקצועית

1אם אין דרישה למקצוע שיש לך.
2. אם יש צורך בעדכון מקצועי.
3. אם מצב הבריאות אינו מאפשר לך לעבוד במקצוע שבידך.

ישנו תשלום סמלי חודשי, או שכר לימוד כפי שנקבע לכל קורס. פרטים ניתן לקבל אצל יועצי התעסוקה או במסודות ההכשרה.
לגבי זכאות לגמלאות, דמי אבטלה, הבטחת הכנסה, או דמי קיום במהלך הקורס, יש לפנות למוסד לביטוח לאומי או למשרד הקליטה.

חייל משוחרר (או בן השירות הלאומי שהתנדב במשך 24 חודשים) שהתקבל לאחד הקורסים להכשרה מקצועית של משרד התעשיה והמסחר יהיה זכאי (על פי הקריטריונים המוצעים על ידי המשרד) להטבות בעלות הקורס ובקבלת דמי אבטלה במהלך הקורס.

Scroll to Top