עובד שפוטר בגלל מילואים

אסור לפטר עובד בשל שרות מילואים, בשל קריאתו לשרות או בשל שרות מילואים צפוי לרבות בשל תדירותו או משכו של שרות המילואים. פיטורים בניגוד לאמור בטלים.
אין לפטר עובד במהלך שרותו ועד 30 ימים לאחר תום השרות. אלא אם כן ועדת התעסוקה מתירה זאת.

עובד שפוטר בניגוד לחוק יכול לפנות לועדת התעסוקה במשרד הבטחון.
ניתן לקבל סיוע משפטי להגשת התביעה אצל קצין העיר .
את התלונה יש להפנות בכתב לועדת התעסוקה הנמצאת בכל לשכה להכוונת חיילים משוחררים.

טלפון: 1111
דואר אלקטרוני: 1111@idf.gov.il

Scroll to Top