מפתח לקול התור

15.00 

הצגת עקרונות הגאולה של הגר"א
פירוש כל בחינות ספר קול התור
ביאור מושגי היסוד של קול התור

Scroll to Top