גאולת האמת

15.00 

מתוך לימוד בספר קול התור, אנו מבינים שמלחמתנו על ארץ ישראל היא המלחמה על האמת, הפלא הוא שהאויב העיקרי שלנו מוצג כדמות מסתורית המכונה "ארמילוס הרשע"… אנו ננסה בחוברת זו, בס"ד לברר כמה מושגי מפתח נוספים השזורים לאורך כל ספר קול התור, הכוללים חמשה עניינים יסודיים הגורמים לעיכובים בגאולתנו.

להזמנות:

טלפון: 02-6511256

דואר אלקטרוני לתורה אחרי צבא

Scroll to Top