הלאומיות הישראלית

15.00 

עם ישראל עושה בדורנו בירור מעמיק בעניין זהותו הלאומית. בירור שהוא בעצם על מהותו בכלל ואין לנו מורה דרך גדול מהרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, שכתביו בכלל עוסקים בתורה הלאומית, ו"אורות ישראל" בפרט נכנסים לכל היבטיה, ומסבירים את מהותה.

השיחות המובאות בחוברת זו שוכתבו מהקלטות של מפגשים שבועיים בישיבת אורות משה, בראש העין. נעשה נסיון לשמר את הסגנון החי והפרונטאלי של השיחה, ולכן הדברים עברו עריכה קלה בלבד, ולא נערכו למאמרים. השתדלנו בכל זאת להפנות את העניינים המרכזיים למקורם בדברי חכמינו ורבותינו, על מנת לאחז את השיחות בדברים המוצקים של גדולי עולם, שמפיהם אנו חיים

Scroll to Top