השיטה האמונית

45.00 

ספר "השיטה האמונית" הוא ניסיון להתבונן באוצרות ריה"ל במאמר הראשון של ספר הכוזרי, ולדלות מהם את העיקרים אשר יחדיו יהוו שיטה – "השיטה האמונית" של האומה הישראלית, שיסודה הוא הכרת הערך של עם הסגולה הנושא בקרבו את "העניין האלוהי".

הצצה לתוכן הספר

 

Scroll to Top