מימד האשה

15.00 

הבלבול שנוצר עקב השפעת הפמיניזם הרדיקלי

מחייב אותנו ללמוד לעומק על מהות האשה

על פי תורתנו הקדושה!

בירור מעמיק על מימדה ומעמדה של האשה ביהדות

ועל האינטראקציה הראויה בין

גברים לנשים בחברה המודרנית.

הצצה לתוכן הספר

Scroll to Top